The Circumcision of the Heart as a Deuteronomic Metaphor of Religious Identity of an Israelite

Dariusz Antoni Dziadosz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.009

Abstrakt


Obrzezanie serca deuteronomiczną metaforą religijnej tożsamości Izraelity Obrzezanie to starożytna praktyka stosowana w wielu cywilizacjach Żyznego Półksiężyca i ważny punkt odniesienia w określaniu pozycji społecznej i tożsamości religijnej członków rodów królewskich i kapłańskich, a także mężczyzn z niższych warstw społecznych. Do pogłębienia i promocji teologicznego aspektu obrzezania najmocniej przyczynili się jednak Izraelici, którzy uczynili z niego zewnętrzny znak, a z czasem niezbędny warunek przynależności do religii mojżeszowej (Rdz 17,4; 1Mch 1,15.48.60-61). Nakaz obrzezania serca, o którym mowa w Pwt 10,16; 30,6, jest konsekwencją teologicznej relektury tej starożytnej praktyki, która podjęły religijne kręgi epoki powygnaniowej, pod wpływem bolesnych doświadczeń niewoli babilońskiej oraz poważnego kryzysu monoteizmu jahwistycznego, jaki zrodził się w VII i Vi wieku przed Chr. Apel o obrzezanie serca to nowa definicja pobożności żydowskiej oparta na najważniejszym przykazaniu teologii deuteronomicznej, czyli nakazu miłości JHWH z całego serca i całej duszy (Pwt 6,4-5), a w konsekwencji, to zachęta do kultywowania osobistej relacji z Bogiem na wzór patriarchów, której podstawą jest posłuszeństwo wobec  nakazów Bożego prawa w zamian za Jego błogosławieństwo i wsparcie (Pwt 6,6-12; 11,18-25; 32,46).

Słowa kluczowe


obrzezanie; serce; Powtórzone Prawo; teologia deuteronomiczna; przymierze synajskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, ed. J. Prichard, Princeton 1969.

Baker W., Carpenter E., The Complete Word Study Dictionary: Old Testament, Chattanooga 2003.

Baraniak M., “Na ciele czy w duszy? Obrzezanie w polemice żydowsko-chrześcijańskiej,” PJAC 4 (1; 2013), pp. 79–101.

Barker P., The Triumph of Grace in Deuteronomy. Faithless Israel, Faithful Yahweh in Deuteronomy, Waynesboro 2004.

Beale G., “Myth, History, and Inspiration. A Review Article of Inspiration and Incarnation by Peter Enns,” JETS 49 (2; 2006), pp. 287–312.

Block D., Deuteronomy, NIVAC, Grand Rapids 2012.

Bonora A., “L’amore di Dio per la sua famiglia in Deuteronomio,” PSV 10 (1990), pp. 9–21.

Bratcher R., Hatton H., A Handbook on Deuteronomy, New York 2000.

Brown F., Driver S., Briggs C., The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon, Peabody 2008.

Buchanan G., Obrzezanie, in: M. Metzger, M. Coogan, Słownik wiedzy biblijnej, Warszawa 1999, pp. 573–574.

Carpenter E., mwl, in: W. VanGemeren, New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis, Grand Rapids 1997, vol.. 2, pp. 869–870.

Christensen D., Deuteronomy 1:1˗21:9, WBC 6a, Nashville 2001.

Ciecieląg J., Żydzi w okresie drugiej świątyni 538 przed Chr. – 70 po Chr., Kraków 2011.

Cohick, L., Judaizm, wspólnota, in: J. Green, J. Brown, N. Perrin, Słownik nauczania Jezusa oraz tematów czterech Ewangelii, Warszawa 2013, pp. 329–334.

Craigie P., The Book of Deuteronomy, NICOT, Grand Rapids, 1976.

Derouchie J., “Circumcision in the Hebrew Bible and Targums: Theology, Rhetoric, and the Handling of Metaphor,” BBR 14 (2; 2004), pp. 175–203.

De Vaux R., Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004.

Driver S., Deuteronomy, CEC, Edinburgh 1996.

Dunham D., “Naga-ed-Der Stelae of the First Intermediate Period” (Pl. XXXII, No. 84), London 1937, pp. 102–104.

Ehrenreich E., Wähle das Leben. Deuteronomium 30 als hermeneutischer Schlüssel zur Tora, BZAR 14, Wiesbaden 2010.

Forshey H., “Circumcision: An Initiatory Rite in Ancient Israel?,” RQ 16 (1973), pp. 150–158.

Fox M., “The Sign of the Covenant: Circumcision in Light of the Priestly ʼôt Etiologies,” RB 81 (1974), pp. 557–596.

Foucart G., Circumcision (Egyptian), in: J. Hastings, Encyclopedia of Religion and Ethics, New York 1913, pp. 670–670.

Goldingay J., “The Significance of Circumcision,” JSOT 88 (2000), pp. 3–18.

Gordon R., I and II Samuel: A Commentary, LBI, Grand Rapids 1986.

Gordon P., “Deuteronomy and the Deuteronomic School,” TB 25 (1974), pp. 113–120.

Hall G., Deuteronomy, CPNIVC, Joplin 2000.

Hall G., Circumcision, in: D. Freedman, The Anchor Bible Dictionary, vol. 1, New York 1992, pp. 1025–1031.

Hoenig S., “Circumcision: The Covenant of Abraham,” JQR 53 (1962/63), pp. 322–334.

Holladay, The Root šûb in the Old Testament with Particular References to Its Usages in Covenantal Contexts, Leiden 1958.

Isaac E., “Circumcision as a Covenant Rite,” Anthropos 59 (1964), pp. 444–456.

James E., “Initiatory Rituals,” in: S. Hooke, Myth and Ritual. Essays on the Myth and Ritual of the Hebrews in Relation to the Culture Pattern of the Ancient East, London 1933, pp. 147–171.

Jewett R., Romans: A Commentary on the Book of Romans, Hermeneia, Minneapolis 2007.

Jonckheere F., “La circonsion [sic] des anciens Égyptiens,” Centaurus 1 (1951), pp. 212–234.

Keil C., Delitzsch F., Commentary on the Old Testament, Peabody 1989.

King P., “Circumcision: Who Did It, Who Didn’t and Why?” BAR 32 (4; 2006), pp. 48–55.

Klein R., 1Samuel, WBC 10, Waco 1983.

Le Déaut R., Le thème de la circoncision du coeur (Dt. XXX 6; Jér. IV 4) dans les versions anciennes (LXX et Targum) et à Qumrân, in: J. Emerton, Congress Volume, Vienne 1980, VT. S 32, Leiden 1981, pp. 178–205.

Lemke W., “Circumcision of the Heart: The Journey of a Biblical Metaphor,” in: B. Strawn, N. Bowen, A God so near. Essays on Old Testament Theology in Honor of P. Miller, Winona Lake 2003, pp. 299–319.

Livesey N., Circumcision as a Malleable Symbol, WUNT 2.295, Tübingen 2010.

Lundbom J., Deuteronomy. A Commentary, Grand Rapids 2013.

Mayer G., mûl, in: G. Botterweck, H. Ringgren, Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids 2004, vol. 8, pp. 158–162.

McConville J., The Book of Deuteronomy, in: T. Alexander, D. Baker, Dictionary of the Old Testament. Pentateuch, Downers Grove 2003, pp. 182–193.

Meade J., “Circumcision of the Heart in Leviticus and Deuteronomy: Divine Means for Resolving Curse and Bringing Blessing,” SBJT 18 (3; 2014), pp. 59–85.

Meade J., “The Meaning of Circumcision in Israel: A Proposal for a Transfer of Rite from Egypt to Israel,” SBJT 20 (1; 2016), pp. 35–54.

Meade J., “Circumcision of the Flesh to Circumcision of the Heart: The Developing Typology of the Sign of the Abrahamic Covenant,” in: S. Wellum, B. Parker, Progressive Covenantalism: Charting a Curse between Dispensational and Covenant Theologies, Nashville 2016, pp. 127–158.

Merrill E., Deuteronomy, NAC 4; Nashville 1994.

Merrill E., Deuteronomy, in: P. Comfort, Cornerstone Biblical Commentary, Carol Stream 2008, pp. 445–674.

Murray J., “Exodus to Ruth,” in: F. Cook, Barnes’ Notes. The Bible Commentary, London 1983, pp. 267–344.

Nelson R., Deuteronomy. A Commentary, Louisville 2002.

Nobile M., 1˗2Re. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2010.

Obrzezanie, in: L. Ryken, J. Wilhoit, T. Longman, Słownik symboliki biblijnej, Warszawa 1998, pp. 616–617.

Paganini S., Deuteronomio. Nuova versione, introduzione e commento, Milano 2011.

Propp W., “Circumcision: The Private Sign of the Covenant,” BRev 20 (4; 2004), pp. 22–29.

Propp W., “The Origins of Infant Circumcision in Israel,” HAR 11 (1987), pp. 355–370.

Reymond, P., ḥšq, in: J. Soggin, Dizionario di ebraico e aramaico biblici, Roma 1995, pp. 159–160.

Richter S.,“Deuteronomistic History,” in: T. Arnold, H. Williamson, Dictionary of the Old Testament. Historical Books, Downers Grove 2005, pp. 219–230.

Rogerson J., Deuteronomy, in: J. Rogerson, Eerdmans Commentary on the Bible, Grand Rapids 2003, pp. 153–173.

Rushdoony R., Deuteronomy, CP, Vallecito 2008.

Sasson J., “Circumcision in the Ancient Near East,” JBL 85 (1966), pp. 473–476.

Scerbo, F., ḥšq, Dizionario ebraico e caldaico del Vecchio Testamento, Firenze 1912, p. 102.

Sherwood S., Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Berit Olam, Collegeville 2002.

Schreiner T., Obrzezanie, in: G. Hawthorne, R. Martin, D. Reid, Słownik teologii św. Pawła, Warszawa 2010, pp. 539–542.

Sherwood S., Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Berit Olam, Collegeville 2002.

Smith A., The Book of the Deuteronomy, CBSC, Cambridge 1918.

Smith J., The Pentateuch, OTSS, Joplin 1993.

Steiner R., “Incomplete Circumcision in Egypt and Edom: Jeremiah [9,24–25] in the Light of Josephus and Jonckheere,” JBL 118 (3; 1999), pp. 497–505.

Stern D., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2008.

Tigay J., Deuteronomy, JPS Torah Commentary, Philadelphia 1989.

Wallis G., ḥšq, in: G. Botterweck, H. Ringgren, Theological Dictionary of the Old Testament, Grand Rapids 2004, vol. 5, pp. 261–263.

Weinfeld M., Deuteronomy and the Deuteronomic School, Oxford 1972.

Weinfeld M., Deuteronomy 1˗11. A New Translation with Introduction and Commentary, New Haven 1991.

Williamson P., Circumcision, in: T. Alexander, D. Baker, Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, Downers Grove, 2003, pp. 122–125.

Wright C., Deuteronomy, UBCS, Grand Rapids 1996.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism