To Eat or Not to Eat. Politics, Religion, and Eating in 1 Kings 13

Zdzisław Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.005

Abstrakt


Jeść czy nie jeść. Polityka, religia i jedzenie w 1 Krl 13

Według antropologii kulturowej wspólne jedzenie, zwłaszcza podczas świątecznych posiłków, ma nie tylko znaczenie społeczne, wzmacniające więzi wspólnotowe, ale niesie także określone skutki polityczne i religijne. Motyw posiłku, nadający tematyczną orientację opowiadaniu w 1 Krl 13, został umiejętnie wpleciony w narracyjnie skonstruowaną konfrontację między królem i prorokiem, reprezentującymi odpowiednio politykę i religię. Składająca się z dwóch epizodów opowieść, opisuje najpierw relację religii i polityki, w pełnym napięcia spotkaniu między człowiekiem Bożym z Judy i królem (1 Krl 13,1-10), a następnie podejmuje problem konfliktu wewnątrz religii o stosunek do polityki (1 Krl 13,11-34). Obydwaj jej przedstawiciele, człowiek Boży i stary prorok nie dorastają do treści wypowiadanego w imię Boga orędzia. Tym niemniej, ich słabości nie podważają głoszonego przez nich słowa, którego mocą jest wierność Boga, towarzysząca grzesznemu ludowi.


Słowa kluczowe


jedzenie; słowo PANA; człowiek Boży; król; prorok; polityka; religia; antropologia kulturowa; hermeneutyka historii

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Assmann J., Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywi-lizacjach starożytnych, Warszawa 2008.

Assmann J., The Price of Monotheism, Stanford 2010.

Boer R., National Allegory in the Hebrew Bible, Journal for the Study of the Old Testa-ment 74 (1997), s. 95-116.

Dietler M., Feasts and Commemnsal Politics in the Political Economy. Food, Power and Status in Prehistoric Europe, w: Food and the Status Quest: An Interdisciplinary Perspective, eds. P. Wiessner, W. Schiefenhövel, Oxford 1996, s. 87-125.

Hastorf C. A., The Social Archeology of Food. Thinking about Eating from Prehistory to the Present, New York 2017.

Leithart P. J., 1 & 2 Kings, London 2006.

Long J. C., Jr., 1 & 2 Kings, The College Press NIV Commentary, Joplin, Missouri 2002.

MacDonald N., Not Bread Alone: The Uses of Food in the Old Testament, Oxford 2008.

Sharon D. M., When Fathers Refuse to Eat: The Trope of Rejecting Food and Drink in Biblical Narrative, Semeia 86/1 (1999), s. 135-148.

Smith J. M., Apostrophe or the Lyric Art of Turning Away, Texas Studies in Literature and Language Vol. 49, No. 4 Winter 2007, 411-437.

Tonstad S. K., God of Sense and Traditions of Non-Sense, Eugene, Oregon 2016.

Van Winkle D. W., 1 Kings XIII: True and False Prophecy, Vetus Testamentum XXIX, 1 (1989), s. 31-43.

Walsh J. T., 1 Kings, Collegeville, Minnesota 1996.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism