King David’s Fatherhood – the Bright and Dark Sides

Maciej Basiuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.022

Abstrakt


Ojcostwo Dawida – blaski i cienie

Ważnym zadaniem w życiu mężczyzny jest bycie ojcem. Nie oznacza to jedynie fizycznego udziału w poczęciu i zrodzeniu potomstwa, ale również kwestię wychowania go. Właśnie dlatego w wielu kulturach można odnaleźć teksty zawierające wskazówki, jak tego dokonać. W Biblii nie znajdziemy żadnej instrukcji jak być dobrym ojcem, ale możemy odnaleźć postacie, które starają się to zrealizować. Jedną z nich był król Dawid. Miał on wiele dzieci i bardzo je kochał, chociaż nie zawsze jego postawa względem nich była w pełni odpowiedzialna. Dzięki tekstom biblijnym można zobaczyć, w jaki sposób Dawid realizował się jako ojciec.


Słowa kluczowe


Król Dawid; dzieci króla Dawida; ojciec; ojcostwo

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arystoteles, Polityka, tłum. L. Piotrowicz, w: Arystoteles, Polityka, Wrocław 2005.

Basiuk M., Abraham wzorem ojca, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, t. 2, s. 619-633.

Dziadosz D., Dawid i jego synowie. Wychowawczy i polityczny dramat na dworze królewskim, VV 21 (2012), s. 39-63.

Gray M., Amnon: A Chip Off the Old Block? Rhetorical Strategy in 2 Samuel 13.7-15. The Rape of Tamar and the Humiliation of the Poor, JSOT 77 (1998), s. 39-54.

Grimal P., Życie rodzinne, w: W dawnym Rzymie, red. G. Gianelli, U.E.Paoli, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s. 39-57.

Klein R.W., 1 Samuel, WBC, Dallas 1983.

Klima J., Prawa Hammurabiego, Warszawa 1957.

Łach J., Księgi 1-2 Królów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań 2007.

Łach J., Księgi Samuela. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy, Poznań-Warszawa 1973.

Marrou H.-I., Historia wychowania w starożytności, Warszawa 1969.

Synowiec J.S., Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 19972.

Tsumura D.T., The First Book of Samuel, NICOT, Grand Rapids 2007.

Winniczuk L., Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1983.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism