The Men Redeemed or Unredeemed? Interpretations of Rom 7:14‒25 in Aquinas’s Super Epistolam B. Pauli ad Romanos lectura and in Contemporary Exegesis

Piotr Goniszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.014

Abstrakt


Ludzie odkupieni czy nieodkupieni? Interpretacje Rz 7,14–25 w Komentarzu do Listu do Rzymian Tomasza z Akwinu oraz we współczesnych komentarzach biblijnych

Celem tego artykułu jest analiza perykopy Rz 7,14–25, a szczególnie problem rozumienia retorycznego „ja” w Komentarzu do Listu do Rzymian Tomasza z Akwinu oraz w przykładowych, XX-wiecznych komentarzach biblijnych.
W pierwszej części artykułu koncentrujemy się na tekście Akwinaty i jego interpretacji Rz 7,14–25. Rozważania egzegetyczne obracają się wokół właściwego odczytania funkcji zaimka osobowego „ja” w ujęciu Tomasza. Druga część poświęcona jest dwóm, wybranym i współczesnym komentatorom do Rz 7,14–25. Pierwszym z nich jest przedstawiciel filozoficznego albo nawet anty-filozoficznego podejścia do Listu do Rzymian, czyli Karl Barth, autor jednego z najważniejszych dzieł XX-wiecznej teologii Römerbrief. Z kolei drugim jest Douglas J. Moo, przedstawiciel typowego dla współczesnej egzegezy stylu komentowania Listu do Rzymian, bazującego na metodzie historyczno-krytycznej.


Słowa kluczowe


Tomasz z Akwinu; Karl Barth; Douglas J. Moo; Rz 7,14–25; egzegeza

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Agamben G., Czas, który zostaje. Komentarz do Listu do Rzymian, trans. S. Królak, Warszawa 2009.

Badiou A., Święty Paweł: ustanowienie uniwersalizmu, trans. J. Kutyła, P. Mościcki, Cracow 2007.

Barth K., The Epistle to the Romans, trans. E.C. Hoskyns, London–Oxford–New York 1968.

Biblia Sacra Iuxta Vulgatam Versionem (Vulgate Latin Bible), Robert Weber et al. (eds.), Stuttgart 1983.

Blankenhorn B, Aquinas on Paul’s Flesh/Spirit Anthropology in Romans, in: Reading Romans with St. Thomas Aquinas, M. Levering, M. Dauphinais (eds.), Washington 2012, pp. 1‒51.

Concupiscentia, in: Thomas-Lexikon. Sammlung, Übersetzung und Erklärung der in sämtlichen Werken des hl. Thomas von Aquin vorkommenden Kunstausdrücke und wissenschaftlichen Aussprüche, Ludwig Schütz, http://www.corpusthomisticum.org/tl.html [accessed 5 April 2017].

Conscientia, in: Thomas-Lexikon. Sammlung, Übersetzung und Erklärung der in sämtlichen Werken des hl. Thomas von Aquin vorkommenden Kunstausdrücke und wissenschaftlichen Aussprüche, Ludwig Schütz, http://www.corpusthomisticum.org/tl.html [accessed 5 April 2017].

Dauphinais M., Levering M. (eds.), Reading John with St. Thomas Aquinas. Theological Exegesis and Speculative Theology, Washington 2005.

Galewicz W., Wstęp tłumacza, in: Traktat o prawie. Summa teologii I–II, q. 90–91, Tomasz z Akwinu, trans. W. Galewicz, Kęty 2014.

Gnilka J., Teologia Nowego Testamentu, trans. W. Szymona, Kraków 2002.

Healy M., Aquinas’s Use of the Old Testament in His Commentary on Romans, in: Reading Romans with St. Thomas Aquinas, M. Levering, M. Dauphinais (eds.), Washington 2012, pp. 186‒192.

Lausberg H., Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, trans. Albert Gorzkowski, Bydgoszcz 2002.

Levering M., Dauphinais M. (eds.), Reading Romans with St. Thomas Aquinas, Washington 2012.

Levering M., Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej, trans. M. Romanek, Kraków 2016.

Longenecker R.N., The Epistle to the Romans. A Commentary on the Greek Text, Grand Rapids 2016.

Moo D.J., The Epistle to the Romans, Grand Rapids–Cambridge 1996.

Paluch M. (ed.), Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, Warszawa–Kęty 2005.

Pouivet R., After Wittgenstein, St. Thomas, trans. Michael S. Shervim, South Bend 2006.

Prügl T., Thomas Aquinas as Interpreter of Scripture, in: The Theology of Thomas Aquinas, R. Nieuwenhove, J. Wawrykow (eds.), Notre Dame 2005), pp. 386–415.

Roszak P., Vijgen J. (eds.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, Turnohout 2015.

Roszak P., Vijgen J. (eds.), Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, Pamplona 2018.

Taubes J., Teologia polityczna świętego Pawła, trans. M. Kurkowa, Warsaw 2010.

Thomas Aquinas, Lectures on the Letter to the Romans, trans. Fabian Larcher, http://www.avemaria.edu/uploads/pagesfiles/4283.pdf [accessed 10 September 2013].

Thomas Aquinas, The Summa Theologica, trans. Fathers of the English Dominican Province, http://dhspriory.org/thomas/english/summa/FP/FP079.html#FPQ79A13THEP1 [accessed 10 April 2017].

Tomasz z Akwinu, Wykład listu do Kolosan. Super Epistolam B. Pauli ad Colossenese Lectura, P. Roszak (ed.), trans. I. Mikołajczyk, P. Roszak, Toruń 2012.

Tomasz z Akwinu, Wykład pierwszego listu do Tymoteusza. Super Primam Epistolam B. Pauli ad Timotheum Lectura, Piotr Roszak, Enrique Alarcón (eds.), trans. Marian Hanusek, Toruń 2016.

Torrell J-P., Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy, trans. Agnieszka Kuryś, Poznań–Warszawa 2003.

Torrell J.-P., Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, trans. Agnieszka Kuryś, Warszawa–Kęty: 2008.

Wielockx R., Au sujet du commentaire de Saint Thomas sur le “Corpus Paulinum”. Critique littéraire, in : Doctor Communis. L’interpretazione di San Tommaso delle dottrine di San Paolo, Vatican City 2009, pp. 150‒177.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism