Ironia jako narzędzie narracji

Wojciech Pikor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.011

Abstrakt


Celem artykułu jest najpierw wskazanie warunków niezbędnych dla mówienia o ironii w narracji. Dalej zostaje podjęta próba klasyfikacji różnych rodzajów ironii. Następnie omawia się sposoby interpretacji ironii w narracji. Na końcu rozważana się funkcję ironii w narracji.


Słowa kluczowe


ironia; narracja; analiza narracyjna; Księga Jonasz; satyra; sarkazm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abrams M.H., Glossary of Literary Terms, Boston, MA 1999; wyd. 7.

Allemann B., O ironii jako kategorii literackiej, w: Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 17-41.

Alonso Schökel L., L’arte di raccontare la storia. Storiografia e poetica narrativa nella Bibbia (Lectio 6), Roma – Cinisello Balsamo (Milano) 2013.

Booth W.C., A Rhetoric of Irony, Chicago – London 1974.

Fish S., Short People Got No Reason to Live. Reading Irony, „Daedalus” 112/1 (1983), s. 175-191.

Głowiński M., Ironia jako akt komunikacyjny, w: Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 5-16.

Good E.M., Irony in the Old Testament, Sheffield 1981, wyd. 2.

Kaufer D.S., Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia, „Pamiętnik Literacki” 77/1 (1986), s. 315-326.

Łaguna P., Ironia jako postawa i jako wyraz. Z zagadnień teoretycznych ironii, Kraków – Wrocław 1984.

Marguerat D. – Y. Bourquin, Per leggere i racconti biblici, Roma 2011, wyd. 2.

Mitosek Z., Co z ta ironią?, Gdańsk 2013.

Muecke D.C., Ironia: podstawowe kwalifikacje, w: Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 43-74.

Muecke D.C., Irony Markers, „Poetics” 7 (1978), s. 363-375.

Muecke D.C., Irony. The Critical Idom, London 1970.

Powell M.A., What is Narrative Criticism? A New Approach to the Bible, Minneapolis, MN 1990.

Sharp C.J., Irony and Meaning in the Hebrew Bible (Indiana Studies in Biblical Literature), Bloomington, IN 2009.

Ska J.-L., „Our Fathers Have Told Us”. Introduction to the Analysis of Hebrew Narratives (Subsidia Biblica 13), Roma 1990.

Strug A., Od śmiechu do ironii. Wstęp do problematyki ironizowania, „Roczniki Humanistyczne” 59/4 (2011),s. 29-59.

Wendland E., Recursion and Variation in the ‘Prophecy’ of Jonah. On the Rhetorical Impact of Stylistic Technique in Hebrew Narrative Discourse, with Special Reference to Irony and Enigma, „Andrews University Seminary Studies” 36/1 (1998), s. 81-110.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism