A spasso nei Salmi con Aronne. Una panoramica dei testi scelti

Przemysław Adam Wiśniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.029

Abstrakt


Wędrowanie z Aaronem w Psalmach. Przegląd wybranych tekstów

Głównym celem artykułu jest studium historyczno-krytyczne tych psalmów, które – wspominając imię Aarona – przywołują wydarzenia opisane na kartach Pięcioksięgu. Autor podejmuje próbę odtworzenia obrazu Aarona zawartego w psalmach, rekonstrukcji tła i okoliczności historycznych jego powstania i przedstawia w sposób syntetyczny wiadomość, jaką każdy z tekstów pragnął przekazać czytelnikowi.


Słowa kluczowe


Aaron; kapłaństwo powygnaniowe; Psalmy

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Alonso-Schökel, L., Carniti, C., Salmos II. (Salmos 73–150) Traducción, intrucciones y comentario, Estella 1993.

Briggs, C.A., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Psalms. Vol. II, International Critical Commentary, Edinburgh 1907.

Cocco F., Sulla cattedra di Mosè. La legittimazione del potere nell'Israele post-esilico (Nm 11; 16), Collana Biblica, Bologna 2007.

Dayagi-Mendels, M., Cosmetics, in: The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, Vol. II, E.M. Meyers, (ed.), New York–Oxford 1997, pp. 67–69.

Delitzsch, F., Biblischer Commentar über Psalmen, Biblischer Commentar über das Alte Testament, Leipzig 1867.

Dirksen, P.B., 1 Chronicles, Historical Commentary on the Old Testament, Leuven–Dudley, MA 2005.

Gerstenberger, E.S., Psalms, Part 2 and Lamentations, Forms of the Old Testament Literature 15, Grand Rapids, MI 2001.

Gunkel, H., Die Psalmen, Handkommentar zum Alten Testament 2.2, Göttingen 51968.

Hossfeld, F.-L., Zenger, E., Psalmen 101–150, Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament, Freiburg im Breisgau 2008.

Hossfeld, F.-L., Zenger, E., Psalmen 51–100, Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament Freiburg im Breisgau 2000.

Keel, O., Kultische Brüderlichkeit – Ps 133, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 23 (1976), pp. 68–80.

Kraus, H.-J., Psalmen. 2. Teilband. Psalmen 60–150, Biblischer Kommentar Altes Testament 15/2, Neukirchener Vluyn 72003.

Lemche N.P., Early Israel. Anthropological and Historical Studies on the Israelite Society before the Monarchy, Supplements to Vetus Testamentum 37, Leiden 1985.

Lundbom, J.R., Jeremiah 1–20, The Anchor Bible 21A, Doubleday, NY 1999.

Pola, T., Die ursprüngliche Priesterschrift. Beobachtungen zur Literarkritik und Traditionsgeschichte von Pg, Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 70, Neukirchen-Vluyn 1995.

Schmidt, H., Die Psalmen, Handbuch zum Alten Testament 1/15, Tübingen 1934.

Schmidt, L., Der Aufstand gegen Mose und Aaron (Num 16–17), in: Studien zur Priesterschrift, Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 214, Berlin–New York, NY 1993, pp. 113–179.

Tanner, B. Psalm 99, in: The Books of Psalms, N. Declaissé-Walford (ed.), The New International Commentary on the Old Testament, Grand Rapid, MI 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism