Od skargi do ufności. Narracyjna struktura Ps 6

Zdzisław Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.027

Abstrakt


Spośród pięciu lamentacji (Ps 3–7), otwierających pierwszą księgę Psałterza (Ps 3–41) Ps jest wyjątkowy. Brakuje w nim bowiem kilku, charakterystycznych dla tego gatunku literackiego elementów. Składa się on prawie wyłącznie ze skargi i obejmującej trzy końcowe wiersze (9–11) pewności wysłuchania przez Boga. A ponieważ ta ostatnia występuje zaraz po opisie sytuacji cierpienia, dlatego przejście od skargi do ufności stanowi problem zarówno na płaszczyźnie psychologicznej, jak i teologicznej. Analiza psalmu za pomocą krytyki form, odwołująca się do tła kultycznego, nie znajduje potwierdzenia w jego treści, zdominowanej przez zmieniającą swój kształt językowy skargę. Między sytuacją cierpienia a pewnością wysłuchania dokonuje się tak radykalna zmiana w czasie, że jedynie interpretacja uwzględniająca strukturę narracyjną psalmu, może ją w pełni wyjaśnić. 


Słowa kluczowe


lamentacja indywidualna; skarga; sytuacja graniczna; apostrofa; pewność wysłuchania; struktura narracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becket J., Lament in Three Movements: The Implications of Psalm 13 for Justice and Reconciliation, Journal of Spiritual Formation & Soul Care 9/2 (2016), s. 207–218

Broyles C. C., The Conflict of Faith and Experience in the Psalms. A Form-Critical Study, Sheffield 1989.

Brueggemann W., The Psalms and the Life of Faith, (ed. P. D. Miller), Minneapolis 1995.

Brueggemann W., Bellinger W. H., Jr, Psalms, New York 2014.

Culler J., Apostrophe, w: tenże, The Pursuit of Signs, London 1981, s. 135–154.

Giddens A., Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age, Stanford, California 1991.

Hall E. L., Suffering in God’s Presence: The Role of Lament in Transformation, Journal of Spiritual Formation & Soul Care 9/2 (2016), s. 219–232.

Ham T. C. T. C., Songs of Brokenness to the Healing God, Journal of Spiritual Formation & Soul Care 9/2 (2016), s. 233–246.

Hopps G., Beyond Embarrassment: A Post-Secular Reading of Apostrophe, Romanticism 11/2 (2005), s. 224–241 (dostęp: DOI: 10.3366/rom.2005.11.2.224).

Jaspers K., Sytuacje graniczne, przeł. A Staniewska, M. Skwieciński, w: R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978, s. 186–242.

Johnston P. S., The Psalms and Distress, w: Interpreting the Psalms. Issues and approaches, Johnston P. S., Firth D. G. (eds.), Leicester 2005, s. 63–84.

Kierkegaard S., Pojęcie lęku, Kęty 2000.

Lee S.-H., Lament and the Joy of Salvation in the Lament Psalms, w: The Book of Psalms: Composition and Reception, P. W. Flint. P. D. Jr Miller, A. Brunell, R. Roberts (eds.), Leiden, Boston 2005, s. 224–247.

Łach S., Księga Psalmów, Poznań 1990.

Mays J. L., A Question of Identity: The Threefold Hermeneutic of Psalmody, The Ashbury Theological Journal 41/1 (1991), s. 87–94.

Pemberton G., Hurting with God: Learning to Lament with Psalms, Abilene, Texas 2012.

Ricoeur, P., Filozofia osoby, Kraków 1992.

Rimmon-Kenan Sh., The Story of ‘I’. Illness and Narrative Identity, Narrative 10/1 (2002), s. 9–27.

Schroeder Ch. O., History, Justice and the Agency of God. A Hermeneutical and Exegetical Investigation on Isaiah and Psalms, Leiden, Boston, Koeln 2001.

Westermann C., The Role of Lament in the Theology of the Old Testament, Interpretation 28 (1974), s. 20–38.

Wojdała B., Sytuacja pacjenta jako sytuacja graniczna, Psychoterapia 1/176 (2016), s. 77–86.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism