„Psalm abecadłowy przeciw donatystom” świętego Augustyna – wprowadzenie, przekład i komentarz

Stanisław Adamiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.022

Abstrakt


„Psalm przeciw donatystom” Augustyna jest jego pierwszym utworem skierowanym przeciw północnoafrykańskim schizmatykom. Celem psalmu było dotarcie z argumentacją teologiczną i historyczną do niewykształconych świeckich katolików. Psalm ma nowatorską formę, zrywającą z klasyczną poezją łacińską opartą na iloczasie.


Słowa kluczowe


Augustyn; donatyści; poezja łacińska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła:

Petschenig M. (wyd.), Psalmus contra partem Donati, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 51, Wien 1908, s. 1–15.

Lambot C., Texte complété et amendé du „Psalmus contra partem Donati” de saint Augustin, Revue Bénédictine 47 (1935), 312–330.

Anastasi R. (wyd.), Aureli Augustini Psalmus contra Partem Donati, Padova 1957, s. 44–70.

Congar Y. (opr.), Psalmus contra partem Donati, Bibliothèque Augustinienne 28, Paris 1963, s. 150–191.

Opracowania:

Baxter J.H., On St. Augustine „Psalmus contra partem Donati“, Revue Bénédictine 47 (1952), s. 18–26.

Burns P., Augustine’s Distinctive Use of the Psalms in the Confessions: the Role of Music and Recitation, Augustinian Studies 24 (1993), s. 133–146.

Castro E., De San Agustín a Beda: la estética de la poesía rítmica, Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos 13 (1997), s. 91–106.

Hogrefe A., Umstrittene Vergangenheit: Historische Argumente in der Auseinandersetzung Augustins mit den Donatisten, Berlin 2009.

Hunink V., Singing together in Church. Augustine’s Psalm against the Donatists, [w:] Sacred Words: Orality, Literacy and Religion, Leiden 2011, s. 389–403.

Luiselli B., Metrica della tarda latinità: I salmi di Agostino e Fulgenzio e la versificazione trocaica, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, 1 (1966), s. 29–91.

Marone P., Gli antichi abecedari cristiani, Roma 2008.

Nodes D.J., The Organization of Augustine’s Psalmus contra Partem Donati, Vigiliae Christianae 63 (2009), s. 390–408.

Shaw B.D., Sacred Violence. African Christianity and Sectarian Hatred in the Age of Augustine, Cambridge 2011.

Springer C.P.E., The Artistry of Augustine’s Psalmus contra Partem Donati, Augustinian Studies 16 (1985), s. 65–74.

Springer C.P.E., The prosopopoeia of Church as Mother in Augustine’s Psalmus contra Partem Donati, Augustinian Studies 18 (1987), s. 52–65.

Van Reyn G., Hippo’s Got Talent: Augustine’s Psalmus contra partem Donati as a pop(ular) song, [w:] The Uniquely African Controversy. Studies on Donatist Christianity, red. A. Dupont, M.A. Gaumer, M. Lambergits, Leuven 2015, s. 251–268.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism