Słabe punkty polskiego tłumaczenia Ewangelii w Biblii Tysiąclecia

Michał Wojciechowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.039

Abstrakt


Planowane jest szóste wydanie Biblii Tysiąclecia, najpopularniejszego polskiego przekładu Pisma Świętego. Czy wobec jej słabości nie byłoby lepiej tego tłumaczenia zastąpić nowym? Część sporów o prawidłowy kształt tłumaczeń wynika wprawdzie z różnych koncepcji tłumaczenia. Wiadomo też, że nie każdy termin można adekwatnie przełożyć. Dopuszczając różne rozwiązania, trzeba jednak pytać, czy przekład nie zawiera błędów oraz przekłamań wynikłych z założeń interpretacyjnych. W Ewangeliach z Biblii Tysiąclecia można stwierdzić nadużywanie wyrażeń uroczystych, nieadekwatnych względem ducha oryginału. Zdarzają się też zniekształcenia wynikłe z chęci wzmocnienia wymowy teologicznej tekstu (Jezus przed sędziami; opętania), uczynienia go bardziej rygorystycznym (moralność płciowa, pacyfizm), albo przeciwnie mniej dobitnym (gniew Jezusa). Zdarza się nietrafny dobór słowa polskiego, dodawanie słów nieobecnych w oryginale, błędy ze sfery krytyki tekstu. Interesujące przykłady znajdziemy także w innych księgach biblijnych.


Słowa kluczowe


Biblia Tysiąclecia; polskie przekłady biblijne; Ewangelie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chmiel J., Textus Receptus współczesnej Biblii polskiej. O trzecim wydaniu Biblii Tysiąclecia, Ruch Biblijny i Liturgiczny 34 (1981) 5, s. 274–280.

Dąbek T.M., Śp. o. prof. dr hab. Augustyn Jankowski OSB i Biblia Tysiąclecia, Ruch Biblijny i Liturgiczny 59 (2006) 3, s. 235–239.

Dąbrowski E., Nowy polski przekład Pisma Świętego z języków oryginalnych. Krytyczna ocena tzw. Biblii Tysiąclecia, Londyn 1967.

Dziadosz D., Biblia Tysiąclecia jako wydarzenie religijne i świadectwo pracy polskich biblistów, Zeszyty Naukowe KUL 49 (2006) 2, 3–18.

Felski W., Czy tylko Biblia Tysiąclecia? Inne propozycje translatologiczne, Studia Pelplińskie 39 (2008), s. 307–319.

Frankowski J., Biblia Tysiąclecia – jej wartość i znaczenie (konfrontacja z oceną ks. E. Dąbrowskiego), Ruch Biblijny i Liturgiczny 33 (1970) 2–3, s. 76–87.

Frankowski J., Biblia Tysiąclecia i problematyka dzisiejszych polskich przekładów Pisma Świętego, Znak (1975) 6 = nr 252, s. 709–737.

Frankowski J.. Dlaczego trzeba było dokonać nowego przekładu Biblii, Znak (1974)1 = nr 235, s. 63–82.

Jankowski A., Z problematyki współczesnego przekładu Pisma Świętego, Studia Gnesnensia 1 (1975), s. 321–331.

Kotecki D., Biblia polska, Studia Nauk Teologicznych PAN 4 (2009), 201–222.

Matuszczyk B., Biblia Tysiąclecia wobec tradycji Wujkowego przekładu Pisma Świętego, w: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11–14 maja 1999 r., red. Ewa Woźniak [Cz. 1], Łódź 2000, s. 201–210.

Mędala S., Biblia Tysiąclecia. Kilka uwag na temat tłumaczenia, Collectanea Theologica 37 (1967)2, s. 82–96.

Penar T., O nową Biblię Tysiąclecia, Przemiany 1968, s. 422–428.

Pietkiewicz R., Biblia Tysiąclecia w tradycji polskiego edytorstwa biblijnego, diss. PWT Wrocław 2004 (PDF, wolny dostęp): http://digital.fides.org.pl/dlibra/aresults?action=SearchAction&QI=C53007296242CFAF1EE7348F8A4877DE-1

Schnayder J., Z problematyki przekładu biblijnego. Uwagi filologa na marginesie Biblii Tynieckiej, Ruch Biblijny i Liturgiczny (1971) 4–5, s. 161–187.

Szczypińska B., Ewangelie tylekroć tłumaczone...: studia o przekładach i przekładaniu, Gdańsk 2005.

Warzecha J., Kilka uwag o piątym wydaniu Biblii Tysiąclecia, Collectanea Theologica 71 (2001)1, s. 113–123.

Weksler-Waszkinel R.J., Błogosławiony Bóg Izraela, Towarzystwo Naukowe KUL. Prace Wydziału Filologicznego 84, Lublin 2000 (o BT zob. s. 39nn).

Wojciechowski M., Cuda Jezusa, Częstochowa 2010.

Wojciechowski M., Nowotestamentowe teksty o Żydach w nowszych polskich przekładach biblijnych, Collectanea Theologica 53 (1993)2, s. 79–88.

Wojciechowski M., Szkodliwe błędy tłumaczy Biblii, Idziemy 2011 nr 37, s. 38–39.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism