Thomas Aquinas and the Priesthood of all the Believers: Aquinas’ Commentary on the Epistle to the Hebrews

Fáinche Ryan

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.025

Abstrakt


Tomasz z Akwinu i kapłaństwo wszystkich wierzących: Komentarz Akwinaty do Listu do Hebrajczyków

Komentarz św. Tomasza z Akwinu do Listu do Hebrajczyków wyjasnia teologiczne zrozumienie kapłaństwa Chrystusa, który jest jedynym “prawdziwym kapłanem”. W jaki sposób Chrystus, jako człowiek jest kapłanem. Jednym z kluczowych spostrzeżeń komentarza jest spojrzenie Akwinaty dotyczące arcykapłaństwa Chrystusa i kapłaństwa Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Przekaz Akwinaty jest jasny: wszyscy ochrzczeni mają udział w kapłaństwie Chrystusa, wszyscy są opieczętowani Duchem Świętym. Kościelne implikacje tej antropologii wciąż oczekują na pełną realizację.


Słowa kluczowe


List do Hebrajczyków; Chrystus; arcykapłaństwo; świętość; ubóstwienie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Berceville G., Le sacerdoce du Christ dans l’Ad Hebraeos, Revue Thomiste 99 (1999), pp. 143-158.

Ryan L., Patristic Teaching on the Priesthood of the Faithful, Irish Theological Quarterly 1962, 29, pp. 25-51.

Super Epistolam B. Pauli ad Hebraeos lectura, accessed at http://www.corpusthomisticum.org (In Heb.).

Torrell J.P., St Thomas Aquinas. Volume 1 The Person and his Work, Washington 1996.

Weinandy T.G., The Supremacy of Christ in the Letter to the Hebrews, in: Aquinas on Scripture: An Introduction to his Biblical Commentaries, ed. Daniel A. Keating and John Yocum. (London T&T Clark/Continuum, 2005), pp. 223-244.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism