Tomizm biblijny: metoda i perspektywy

Piotr Roszak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.024

Abstrakt


Rozwijający się w ostatnich latach tzw. tomizm biblijny stanowi projekt odzyskania biblijnego wymiaru teologii Akwinaty, a przez to inicjuje szereg kwestii dotyczących metody teologicznej. Odkrywane i tłumaczone na wiele języków komentarze biblijne Tomasza, choć w większości czekające na wydanie krytyczne, stawiają badaczy przed pytaniami dotyczącymi relacji dzieł systematycznych i skrypturystycznych. Tomizm biblijny akcentuje cyrkulację między Biblią a teologią spekulatywną, ale także powiązania między dogmatem a nauką moralną, czego czytelnym przykładem jest podejmowane w artykule rozumienie simplicitas według Akwinaty, które wychodzi od natury Boga i kształtuje postawę prostoty moralnej (prostoty serca) u człowieka. 


Słowa kluczowe


egzegeza średniowieczna; auctoritas; prostota Boga; sens dosłowny, Tomasz z Akwinu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alarcón, E., El tomismo contemporáneo: datos para una nueva interpretación del presente w: C.A. Casanova, I. Serrano del Pozo (eds.), Gratia non tollit naturam sed perficit eam. Sobre las relaciones y límites entre naturaleza y gracia, RIL, Santiago de Chile 2016, s. 25-32.

Bellamah, T., Tunc scimus cum causas cognoscimus: Some Medieval Endeavors to Know Scripture in Its Causes, w: M. Lamb (red.), Theology Needs Philosophy. Acting Against Reason is Contrary to the Nature of God, The Catholic University of America Press, Washington 2016, s. 154-172.

Berkman, J., Steven Titus, C. (eds.), The Pinckaers Reader: Renewing Thomistic Moral Theology, CUA Press, Washington 2005.

Bonino, S.Th., To be a thomist, Nova et Vetera (English Edition), 4 (2010), s. 763–773.

Canellis, A., Jerome’s hermeneutics: how to exegete the Bible?, w: T. Toom, Patristic Theories of Biblical Interpretation. The Latin Fathers, CUP, Cambridge 2016, s. 49-76.

Colberg, S.M., Aquinas and the Grace of Auxilium, Modern Theology 2 (2016), s. 187–210.

Dahan, G., La méthode critique dans l’étude de la Bible (XIIe-XIIIe siecles), w: M. Chazan, G. Dahan (eds.), Le méthode critique au Moyen Age, Brepols, Turnhout 2006, s. 118-124.

Dahan, G., Thomas Aquinas: Exegesis and Hermeneutics, w: P. Roszak, J. Vijgen (red.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical tools, theological questions and new perspectives, Brepols, Turnhout 2015, s. 45-70.

DiNoia, J.A., Thomism After Thomism: Aquinas and the Future of Theology, w: D.W. Hudson, D. Wm. Moran (eds), The Future of Thomism, University of Notre Dame Press, Notre Dame 1992, s. 231-245.

Elders, L., Thomas d'Aquin et ses prédécesseurs. La présence des grands philosophes et Pères de l'Église dans les oeuvres de Thomas d'Aquin, Les Presses universitaires de l'IPC, Paris 2015.

Haldane, J., Thomism and the Future of Catholic Philosophy, New Blackfriars 80 (1999), s. 158-169.

Hütter, R., Levering, M. (eds.), Ressourcement thomism. Sacred Doctrine, the Sacraments, and the Moral Life, CUA Press, Washington 2010.

Levering, M.. Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej, Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, Kraków 2016.

Lubac, H., Medieval Exegesis, vol. 3, T&T Clark, Edinburgh 2009.

Rosemann, Ph., What is an Author? Divine and Human Authorship in Some Mid-Thirteenth-Century Commentaries on the Book of Sentence, Archa Verbi 12 (2015), s. 35-64.

Roszak, P., Biblia i metafizyka: ku tomizmowi biblijnemu, w: Tomasz z Akwinu, Wykład Listu do Kolosan, Super Epistolam B. Pauli ad Colossenses lectura, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, s. 9-21.

Roszak, P., Revelation and scripture: exploring the Scriptural Foundations of sacra doctrina in Aquinas, Angelicum 93 (2016), s. 191-218.

Roszak, P., The place and function of biblical citation in Thomas Aquinas’ exegesis, w: P. Roszak, J. Vijgen (ed.), Reading sacred scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical tools, theological questions and new perspectives, Brepols, Turnhout 2015, s. 115-139.

Roszak, P., Wokół konceptu auctoritas w teologii św. Tomasza z Akwinu, Człowiek w Kulturze 22 (2011/2012), s. 67-90.

Rowland, T., Culture and the Thomist Tradition. After Vatican II, Routledge, London-New York 2003.

Rowland, T., Ratzinger's Faith: The Theology of Pope Benedict XVI, Oxford University Press, Oxford and New York 2008.

Spezzano, D., The Glory of God’s Grace. Deification according to St. Thomas Aquinas, Sapientia Press, Ave Maria FL 2015.

Wittman, T.R., Not a God of Confusion but of Peace’: Aquinas and the Meaning of Divine Simplicity, Modern Theology 2 (2016), s. 151–169.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism