Roztropna gościnność w Księdze Syracha

Jolanta Judyta Pudełko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.016

Abstrakt


Księga Syracha jest syntezą pouczeń mędrca, który wpajał swoim uczniom zasady właściwego życia w wierności wierze ojców i tradycji. Działalność mędrca (III–II w. przed Chr.) przypada na czas dynamicznego rozwoju myśli i kultury hellenistycznej, która coraz bardziej zakorzeniała się na starożytnym Bliskim Wschodzie. Hellenizm jako całokształt stylu życia stawał się alternatywą dla mniej gorliwych Żydów, czemu Syrach gorliwie przeciwdziałał. Mędrzec miał świadomość, iż naród Izraela posiadał wpojoną ideę gościnności i pomocy potrzebującym, jednak w swoich pouczeniach zalecał roztropność w tej dziedzinie. Sytuacja bycia gościem u innych (Syr 29,21–28) wiązała się z upokarzającą częstokroć zależnością ekonomiczną. Przyjmowanie wszystkich przybyszów, w tym również osoby podstępne (Syr 11,29–34) mogła narazić na liczne szkody materialne i moralne gospodarzy. Pouczenia mędrca zwracają uwagę, iż bycie przybyszem, nie oznacza już tego, co wcześniej. Akcent dotyczący płaszczyzny etnicznej został przesunięty na płaszczyznę ekonomiczną, etyczną i ideologiczną.


Słowa kluczowe


teologia biblijna; Księga Syracha; gościnność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Box G.H. – Oesterley W.O.E., The Book of Sirach, w: The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament with Introductions and Critical and Explanatory Notes to the Several Books, ed. R.H. Charles, Clarendon Press, Oxford 1913, s. 268–517.

Bradley C.G., Like an everlasting signet ring. Generosity in the book of Sirach, Walter de Gruyter, Berlin–New York 2010.

Calduch-Benages N. – Ferrer J. – Liesen J. (ed.), La Sabiduría del Escriba. Edición diplomática de la version siriaca del libro de Ben Sira segúnel Códice Ambrosiano, con tracucción española e inglesa / Wisdom of the Scribe. Diplomatic Edition of the Syriac Version of the Book of Ben Sira according to Codex Ambrosianus, with Translations in Spanish and English (Biblioteca Midrásica 26), Editorial Verbo Divino, Estella 2003.

Ciecieląg J., Żydzi w okresie drugiej świątyni 538 przed Chr. – 70 po Chr., Universitas, Kraków 2011.

Demitrów A., Quattro oranti nell’Elogio dei Padri (Sir 44–49). Studio dei testi e delle tradizioni (Opolska Biblioteka Teologiczna 124), Wydawnictwo Wydziału Teologicznego, Opole 2011.

Duesberg H. – Fransen P.I., Ecclesiastico, Casa Editrice Marietti, Genova 1966.

Hamp V., Sirach (Die Heilige Schrift in deutscher Übersetzung, Echter – Bibel 13; Echter Verlag, Würzburg 1952).

Kittel G. – Friedrich G. (ed.) Theological Dictionary of the New Testament (Abridged in One Volume), William B. Eerdmans Publishing Company – The Paternoster Press, Grand Rapids 1995.

Lee T.R., Studies in the Form of Sirach 44–50 (SBL Dissertation Series 75), Scholars Press, Atlanta 1986.

Mack B.L., Wisdom and the Hebrew Epic. Ben Sira’s Hymn in Praise of the Fathers, Chicago Studies in the Story of Judaism, University of Chicago Press, Chicago 1985.

Minissale A., Siracide (Ecclesiastico). Versione – Introduzione – Note, Edizioni Paoline, Cinsello Balsamo 1980.

Minissale A., Siracide. Le radici nella tradizione, Editrice Queriniana, Brescia 1988.

Peters N., Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus. Übersetzt und erklärt (Exegetisches Handbuch zum Alten Testament 25), Aschendorff Verlag, Münster 1913.

Petraglio R., Il libro che contamina le mani: Ben Sirac rilegge il libro e la storia d'Israele (Theologia; 4), Augustinus Verlag, Palermo 1993.

Sauer G., Jesus Sirach / Ben Sira (ATD Apokryphen 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2000.

Schreiner J., Jesus Sirach 1–24 (Die Neue Echter Bibel. Kommentar zum Alten Testament mit der Einheitsübersetzung; 38), Echter Verlag, Würzburg 2002.

Sisti A., “L'Ospitalità nella prassi e nell'insegnamento della Bibbia”, Liber Annuus 17 (1967) , s. 303–334.

Skehan P.W., Di Lella A.A., The Wisdom of Ben Sira, A New Translation with Note (AB; 39), Yale University Press, New York 1987.

Snaith J.G., Ecclesiasticus. Or the Wisdom of Jesus, Son of Sirach, The Cambridge Bible Commentary on The New English Bible, Cambridge University Press, Cambridge 1974.

Spicq C, L’Ecclésiastique (SB[PC]; Paris: Letouzey & Ané 1951).

Tcherikover V. – Collins J.J., Hellenistic Civilization and the Jews (Reprint of the edition JPSA, Philadelphia, 1959), Hendrickson Publishers, Peabody 1999.

Vaux de R., Instytucje Starego Testamentu (T. I: Nomadyzm i jego pozostałości. Instytucje Rodzinne. Instytucje Cywilne) (tłum. T. Brzegowy), Pallotinum, Poznań 2004.

Zapff B.M., Jesus Sirach 25–51. Kommentar zum AT mit der Einheitsübersetzung, (Die Neue Echter Bibel 39), Echter Verlag, Würzburg 2010.

Ziegler J. (ed.), Sapientia Iesu Filii Sirach, Septuaginta: Vetus Testamentum graece auctoritate Societatis Göttingensis editium, 12/2, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1965. 21980.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism