„O Panie, nie omijaj twego sługi”. Gościnność Abrahama w horyzoncie tego, co niemożliwe (Rdz 18,1–15)

Zdzisław Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.014

Abstrakt


Spotkanie Abrahama z nieznajomymi w Rdz 18,1-15 jest pierwszym epizodem w Biblii, którego głównym tematem jest gościnność. Przebiega ona z reguły według przyjętego na starożytnym Bliskim Wschodzie protokołu gościnności, który na gospodarza i gościa nakłada określone prawa i obowiązki. Jednak w Rdz 18,1-15 zauważalne są pewne odstępstwa. Ich głębsze zrozumienie staje się możliwe dzięki współczesnym hermeneutykom gościnności autorstwa E. Levinasa, P. Ricoeura i J. Derridy. Pozwoliły one wyróżnić w tym opowiadaniu dwa rodzaje gościnności. Gościnność Abrahama posiada cechy gościnności warunkowej, wynikającej z suwerenności gospodarza. Nieznajomi w obietnicach złożonych Sarze odsłaniają gościnność bezwarunkową, absolutną, wykraczającą poza wszelkie reguły udzielania gościny.

Słowa kluczowe


gościnność, gospodarz, przybysze, protokół gościnności, Abraham, Sara, hermeneutyka go-ścinności, struktura narracyjna gościnności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beauchamp P., Pięćdziesiąt portretów biblijnych, Kraków 2001.

Cohen J.M., Abraham’s Hospitality, Jewish Bible Quarterly 34/3 (2006), s. 168–172.

Derrida J., Of Hospitality, Stanford 2000.

Derrida J., The Gift of Death and Literature in Secret, Chicago and London 1995, 2008.

Foran L., An Ethics of Discomfort: Supplementing Ricoeur ‘On Translation’, Ricoeur Studies 6,1 (2015), s. 25–45.

Hobbs T.R., Hospitality in the First Testament and the ‘Teleological Fallacy’, JSOT 95 (2001), s. 3–30.

Kearney R., Paul Ricoeur and the Hermeneutics of Translation, Research in Phenomenology 37 (2007), s. 147–159 (DOI: 10.1163/156916407X185G10).

Lashley C., Morrison A. (eds.), In Search of Hospitality. Theoretical Perspectives and Debates, Oxford 2000.

Letellier R., Day in Mamre, Night in Sodom: Abraham and Lot in Genesis 18 and 19 (Biblical Interpretation 10), Leiden 1995.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Warszawa 1998.

Levine N., Sarah/Sodom: Birth, Destruction, and Synchronic Transaction, JSOT 31 (2006), s. 131–146.

Ricoeur P., Reflections on a new ethos for Europe, w: P. Ricoeur, The Hermeneutics of Action, London 1996, s. 3–13.

Turner L.A., Genesis, Sheffield 2000.

Wendland A.J., What Do We Owe Each Other?, The New York Times (January 18, 2016 3:45 AM).

Westmoreland M. W., Interruptions: Derrida and Hospitality, Kritike 2 (June 2008), s. 1–10.

Westermann C., Genesis 12–36. A Commentary, London 1986.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism