Tolerancja bałwochwalców czy radykalizm Chrystusa? Dylemat członków Kościoła w Pergamonie (Ap 2,14–17)

Karolina Olszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.013

Abstrakt


Na podstawie analizy Ap 2,14–17 można stwierdzić, że Kościół w Pergamonie „gości” i toleruje u siebie ludzi dopuszczających się grzechu bałwochwalstwa. Grzech ten dotyczy zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej postawy człowieka. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest historia Balaama, na którą powołuje się autor natchniony. Grzech idolatrii może być dobrym impulsem do nawrócenia. Tej radykalnej zmianie życia pomaga powrót do tożsamości chrzcielnej, która w Ap 2,17 jest zobrazowana poprzez symbole: manny ukrytej, białego kamienia oraz nowego imienia.

Słowa kluczowe


Balaam; nikolaici; Pergamon; nawrócenie; Apokalipsa św. Jana

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anisfeld M., The Psychology of Balaam, Jewish Bible Quartely 41, nr 4 (2013), s. 227–235.

Aune D. E., Revelation 1–5, WBC 52, Nashville 1997.

Beale G. K., The Book of Revelation, Grand Rapids 1999.

Biguzzi G., I settenari nella struttura dell’Apocalisse. Analisi, storia della ricerca, interpretazione, Bologna 1996.

Brzegowy T., Najnowsze teorie na temat powstania Pięcioksięgu – próba oceny, Collectanea Theologica 72 (2002), nr 1, s. 11–44.

Coats G. W., Balaam: Sinner or Saint, Biblical Research 18 (1973), s. 21–29.

Hoftijzer J., The Balaam in a 6th Century Aramaic Inscription, „Biblical Archeologist” 39, nr 1 (March 1976), s. 11–17.

Jankowski A., Apokalipsa świętego Jana. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, red. E. Dąbrowski, t. 12, Poznań 1959.

Janus E., Grzechy ludzi Kościołów Apokalipsy i Jezusowe sposoby ich przezwyciężania, Kraków 2013.

Kiernikowski Z., W mocy słowa i sakramentu. Biblijne inspiracje współczesnego duszpasterstwa, Warszawa 2011.

Kotecki D., Fundament nawrócenia chrześcijańskiego w świetle Ap 2–4, Teologia i Człowiek 16 (2010), s. 29–54.

Kotecki D., Kościół w świetle Apokalipsy św. Jana, Series Biblica Paulina 6, Częstochowa 2008.

Kotecki D., „Negatywna tolerancja” a Kościół. Odpowiedź Ap 2,18–29, w: „Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu”. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Waldemara Chrostowskiego w 60. rocznicę urodzin, red. B. Strzałkowska, t. 2, Warszawa 2011, s. 891–916.

Mathews M.D., Riches Poverty, and Faithful. Perspectives on Wealth in the Second Temple Period and the Apocalypse of John, Society for New Testament Studies Monograph Series 154, New York 2013.

Prigent P., Apocalypse et Liturgie, Neuchatel 1964.

Savelle C.W., Canonical and Extracanonical Portraits of Balaam, Bibliotheca Sacra 166 (October–December 2009), s. 387–404.

Wojciechowski M., Apokalipsa świętego Jana. Objawienie a nie tajemnica. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, w: Nowy Komentarz Biblijny, red. A. Paciorek i in., Częstochowa 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism