Czytanie Pisma i przekaz wiary (Mk 5,21–43)

Zdzisław Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.028

Abstrakt


Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza, metodologiczna, zawiera rozważania na temat tego, jak odmienne sposoby czytania, wyróżnione przez N.K. Hayes wpływają na przyswajanie sobie orędzia Pisma Świętego. Druga, wykorzystuje metodologiczne obserwacje do interpretacji opowiadania w Mk 5,21–43, usiłując wydobyć podstawowe przesłanie tekstu dotyczące wiary. Postaci w nim występujące czytają swoje historie, ale w taki sposób, że splatają się one ze sobą. I dopiero w ich wzajemnym przenikaniu się następuje przekaz doświadczenia wiary, w stopniu, w jakim historia jednego staje się ważna dla drugiego.

Słowa kluczowe


czytanie głębokie/płytkie; Pismo; doświadczenie; historia publiczna/ osobista; wiara; tożsamość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biernacki R., Language and the Shift from Signs to Practices in Cultural Inquiry, History and Theory 39 (2000), s. 289–310.

Branch R.G., A study of the woman in the crowd and her desperate courage (Mark 5:21–43), In die Skriefling/In Luce Verbi 47 (1), Art. #649, 13 pages. http://dx.doi.org/10.4102/ids.v47i1.649

Dumais M., The Sense of the Scripture: Re-Examined in Light of Philosophical Hermeneutics and Recent Literary Approaches, The Asbury Journal 63/1 (2008), s. 53–74.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, Kraków 1993.

Guelich R.A., Mark 1–8,26, Word Biblical Commentary, Vol. 34A, Dallas 1989.

Hayles N.K., Hyper and Deep Attention: The Generational Divide in Cognitive Modes, Prof-fession 2007, s. 187–199.

Hayles N.K., How We Read: Close, Hyper, Machine, ADE Bulletine, Number 150, 2010, s. 62–79. DOI: 10.1632/ade.150.62.

Iersel B.M.F. van, Mark. A Reader-Response Commentary, Sheffield 1998.

Kahneman D., Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Poznań 2012.

Maynes M.J., Pierce J.L., Laslett B., Telling Stories. The Use of Personal Narratives in the Social Sciences and History, Ithaca and London 2008.

Miller S., Women in Mark’s gospel, London 2004.

Minor M., The Spirituality of Mark: Responding do God, Louisville, Kentucky 1996.

Paul L. A., Transformative Experience, Oxford 2014.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism