Josua, die Gewalt und die Bewohner des Landes

Ludger Schwienhorst-Schönberger

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.026

Abstrakt


Jozue, przemoc i mieszkańcy ziemi

Teologiczna perspektywa wydarzeń opowiadanych w Księdze Jozuego jest uwypuklona zwłaszcza w ich podsumowaniach retrospektywnych. To tutaj jeszcze raz staje się jasne, że podbój ziemi przez Izrael nie jest ludobójstwem motywowanym religią. Decydującym kryterium jest wrogość wobec Izraela. "Wrogość wobec Izraela" oznacza jednak "wrogość wobec Izraela, który zwraca uwagę na Boga, z całego swego serca i określa swoje zachowanie zgodnie z wolą Boga". Jeśli tylko Izrael odpiera wolę Boga, przygotowuje własną zgubę. Decydujące kryterium ma charakter nie etniczny, ale etyczno-teologiczny: jest to kwestia posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa wobec Boga. W Josh 21:44 czytamy: "Żaden z ich wrogów nie mógł się wobec nich ostać, gdyż Pan wydał wszystkich ich wrogów w ich ręce". Ostatecznie oznacza to, że opór przeciwko Bogu nie możne trwać w nieskończoność, jest on pokazany przez Izraela lub ludzi.

W swojej ostatecznej kompozycji, Księga Jozuego zakłada, że wrogowie Izraela są trwałą rzeczywistością. Izrael jednak otrzymuje zapewnienie, że byłby w stanie żyć w bezpieczeństwie (Joz 23: 1–5; Ps 23: 5), nawet w obecności tych wrogów. Jako takie, księga znajduje się w polu napięć między "już" i "jeszcze nie": YHWH wcześniej pokonał wrogów Izraela i dał ziemię Izraelowi, jednak wrogowie pozostają zagrożeniem dla Izraela. Jeśli Izrael zapomni o przymierzu z Bogiem, to padnie ofiarą wrogów (por. Sdz) i ostatecznie może być wyprowadzony z ziemi (2 Krl 17; 25).

W ten sposób Księga Jozuego jest nie tylko, a nawet nie przede wszystkim, księgą, która patrzy w przeszłość, lecz także taką, która patrzy w przyszłość, jest pełna nadziei. Aby być dokładnym: jest to książka, która opracowuje kryteria udanego życia w teraźniejszości, zgodne z pobożnymi standardami, a które zyskuje nadzieję na spełnienie w przyszłości z tego prawdziwego życia (Joz 23; 24).


Słowa kluczowe


Jozue; Księga Jozuego; przemoc Izraela; porozumienie; Orygenes

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Ballhorn E., Israel am Jordan. Narrative Topographie im Buch Josua (BBB 162), Göttingen 2011.

Dawkins R., Der Gotteswahn, Berlin 2007 (The God Delusion, London: Transworld / Random House / Black Swan 2007).

Elßner Th.R., Josua und seine Kriege in jüdischer und christlicher Rezeptionsgeschichte (Theologie und Frieden 37), Stuttgart 2008, s. 253–254.

Elßner Th.R. – Heither T., Die Homilien des Origenes zum Buch Josua. Die Kriege Josuas als Heilswirken Jesu (Beiträge zur Friedensethik, 38), Stuttgart 2006.

Schwienhorst-Schönberger L., Die Eroberung Jerichos. Exegetische Untersuchung zu Josua 6 (SBS 122), Stuttgart 1986.

Schwienhorst-Schönberger L., Josua 6 und die Gewalt, in: Ed Noort (ed.), The Book of Joshua (BETL CCL), Leuven 2012, s. 433–471.

Schwienhorst-Schönberger L., Land, in: Michael Fieger / Jutta Krispenz / Jörg Lanckau (ed.), Wörterbuch alttestamentlicher Motive (WAM), Darmstadt 2013, s. 299–305.

de Prenter J.A., The contrastive polysemous meaning of חרם in the Book of Joshua, in: Ed Noort (ed.), The Book of Joshua (BETL CCL), Leuven 2012, s. 473–488.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism