Świeccy towarzyszący katechumenom na drodze do sakramentu chrztu, analiza zagadnienia na podstawie wybranych, starożytnych źródeł katechumenalnych

Anna Grzywa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.020

Abstrakt


Katechumenom na ich drodze prowadzącej do przyjęcia sakramentu chrztu towarzyszyli ludzie świeccy, których zakres zadań zmieniał się wraz z rozwojem przygotowania przedchrzcielnego, następującego w kolejnych wiekach. Artykuł wskazuje miejsca i etapy w formacji katechumenalnej, gdzie rola osób świeckich była szczególnie podkreślana. Wśród tych osób możemy umownie mówić o trzech konkretnych grupach, do których należeli: świadkowie, rodzice oraz wspólnota wiernych, rozumiana jako zgromadzenie, w obecności którego następuje wtajemniczenie w Święte Obrzędy. W istocie grupy te pełniły bardzo podobne funkcje, wspierając katechumenów w czasie ich przygotowań.


Słowa kluczowe


katechumenat starożytny; świeccy; świadkowie; ojcowie chrzestni; ojcowie duchowni; wspólnota wiernych; sakrament chrztu; Ojcowie Kościoła; początki chrześcijaństwa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Ambroży z Mediolanu, Wyjaśnienie Symbolu, o tajemnicach, o sakramentach, przeł. L. Gładyszewski, ŹMT 31, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004.

Augustyn, Początkowe nauczanie religii [w:] Pisma katechetyczne, przeł. ks. St. Budzik, PAX, Warszawa 1952.

Augustyn, Wyznania, przeł. Z. Kubiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Documents of The Baptismal Liturgy, ed. Whitaker E.C., S.P.C.K., London 1970.

Egeria, Pielgrzymka do miejsc świętych [w:] Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w., przeł. P. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

Epistola XI, s. Fulgentii Episcopi Ruspensis, [w:] PL 65, Migne, Paris 1847.

Jan Chryzostom, Katechezy chrzcielne, U źródeł katechumenatu 1, Wydawnictwo Kerygma, Lublin 1993.

Konstytucje Apostolskie [w:] Konstytucje Apostolskie oraz Kanony Pamfilosa z apostolskiego synodu w Antiochii. Prawo Kanoniczne Świętych Apostołów. Kary Świętych Apostołów dla upadłych. Euchologion Serpiona, przeł. St. Kalinkowski, SCL 2, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007.

Orygenes, Przeciw Celsusowi, przeł. S. Kalinkowski, PSP 17, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1977.

Teodor z Mopsuesti, Le Omelie Battesimali e Mistagogiche Di Teodoro Di Mopsuestia, Coop San Tommaso, Messina 2008.

Tradycja Apostolska, [w:] Antologia Literatury Patrystycznej, t. I, oprac. ks. M. Michalski, PAX, Warszawa 1975.

Opracowania

Bradshaw P. F., Reconstructing Early Christian Worship, SPCK: London, 2009.

Burnish R.F.G., The Role of the Godfather in the East in the Fourth Century [w:] Studia Patristica XVII, part 2, ed. E.A. Livingstone, Pergamon Press, 1982.

Cavalotto G., Catecumenato antico. Diventare cristiani secondo Padri, Edizioni Dehoniane Bologna, Bologna 1996.

Danielou J. SI, La catechesi nei primi secoli, Elle di CI Torino–Leumann, Torino 1968.

Ferguson E., Baptism In the Early Church. History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, Willim B. Eerdmans Publishing Company, USA: Grand Rapids, Michigan/Cambridge U.K. 2009.

Harkins P.W., Pre-Baptismal Rites In Chrisostom’s Baptismal Catechesis, [w:] Studia Patristica VII, Akademie Verlag: Berlin, 1966.

Mokrzycki B. ks, Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia, ATK, Warszawa 1983.

Murawski R. SDB, Historia katechezy. Katecheza w pierwszych wiekach, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2011.

Pollok J., Liturgia chrztu na Wschodzie w drugiej połowie IV wieku na podstawie mistagogicznych homilii Cyryla Jerozolimskiego, Jana Chryzostoma i Teodora z Mopsuestii, Studia Antiquitatis Christianae 10, ATK, Warszawa 1992.

Rentinck P., La Cura Pastorale in Antiochia nel IV Secolo, Universita Gregoriana Editrice, Roma 1970.

Wilkinson J., Egeria’s Travels to the Holy Land, Ariel Publishing House, Jerusalem 1981.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism