Rodzenie Słowa w świetle Tomaszowego komentarza do Prologu Ewangelii św. Jana (J 1, 1–2)

Karolina Ćwik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.015

Abstrakt


W Bogu, którego istota jest tożsama z istnieniem, intelekt, rzecz poznawana oraz ujęcie umysłowe są tym samym, dlatego też, w odróżnieniu od poznania na sposób ludzki, w Bogu nie ma rozróżnienia na intelekt czynny i możnościowy, nie zachodzi również aktualizacja treści poznawczych. Myśl Boża od razu, w jednym momencie posiada doskonałe i całkowite poznanie rzeczy, dlatego też wie o niej wszystko, bez potrzeby łączenia, odłączania czy rozumowania. Z tego wynika, że Bóg poznaje siebie zawsze, jest więc rzeczą konieczną, aby Słowo Boga było współwieczne Bogu, a nie pojawiało się w jakimś momencie, tak jak słowo poczęte wewnętrznie (verbum cordis), którym jest ujęcie umysłowe człowieka.

Aby prawidłowo zrozumieć, że Słowo Boga jest Bogiem, konieczne jest wykazanie relacji, jaka między Nimi zachodzi, o czym pouczają nas zdania: „Bogiem było Słowo” oraz „Ono było na początku u Boga”. Odwieczne Słowo jest równe Ojcu i wyraża całe Jego istnienie, będąc współistotne i współsubstancjalne Ojcu, ponieważ jest Jego substancją. „Słowo”, które wskazuje na proces intelektualny, a nie materialny, zachowuje podobieństwo do natury tego, z czego pochodzi, dlatego nazywamy je „Synem”, a jego powstanie nazywamy zrodzeniem.

Celem artykuły jest skonfrontowanie Tomaszowej koncepcji rodzenia Słowa z Komentarzem do Prologu Ewangelii św. Jana, w celu wydobycia bogactwa, zarówno językowego, jak i filozoficznego, które przybliży nam powyższe zagadnienie.


Słowa kluczowe


rodzenie; Słowo; św. Tomasz z Akwinu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Andrzejuk A., Słownik terminów. Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, t. 35, Warszawa–Londyn 1998.

Bartnik, Cz.S., Dogmatyka katolicka, t. 1., Lublin 2010.

Bartnik Cz.S., Chrystologia świata w Prologu Ewangelii według św. Jana, Teologia w Polsce 4, 2 (2010), s. 189–195.

Emery G., Traktat o Trójcy Świętej w „Summie teologii” w: Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, pod red. M. Palucha, Warszawa–Kęty 2005, s. 231–269.

Emery G., Traktat o Trójcy Świętej w „Summie przeciw poganom”, w: Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, pod red. M. Palucha, Warszawa–Kęty 2005, s. s. 270–312.

Emery G., Niezmienność Boga miłości i problemy dyskursu o „cierpieniu Boga”, w: Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, pod red. M. Palucha, Warszawa–Kęty 2005, s. 381–419.

Emery G., Teologia trynitarna świętego Tomasza z Akwinu, tłum. M. Romanek, Kraków 2014.

Kyongsuk Min A., Thomas Aquinas on the Trinity, w: The Cambridge Companion to The Trinty, pod red. P.C. Phan, Cambridge 2011, s. 87–107.

Richard, R.L., The Problem of an apologetical perspective in the trinitarian theology of St. Thomas Aquinas, Rome 1963, s. 162–170.

Scheffczyk L., Nauka Tomasza z Akwinu o Trójcy Świętej wobec współczesnej krytyki, w: Święty Tomasz teolog. Wybór studiów, pod red. M. Palucha, Warszawa–Kęty 2005, s. 352–380.

Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna, t. 1–35, tłum zbiorowe red. S. Bełch, Londyn 1962–1998.

Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, tłum. T. Bartoś, Kęty 2002.

Tomasz z Akwinu, Summa contra Gentiles. Prawda wiary chrześcijańskiej w dyskusji z poganami, innowiercami i błądzącymi , t. 1–3, tłum. Z. Włodek, W. Zega, Poznań 2003–2009.

Weber E.-H., Le Christ selon Saint Thomas d’Aquin, Paris 1988.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism