Przemoc wobec kobiet w listach św. Augustyna

Stanisław Adamiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.012

Abstrakt


Artykuł przedstawia różne przykłady przemocy wobec kobiet przekazane nam w listach Augustyna (zwłaszcza tzw. listach Divjaka), m.in. gwałty, porwania, pobicia. Listy Augustyna pokazują niejako przy okazji innych zagadnień trudną sytuację kobiet w życiu codziennym Afryki Północnej V wieku. Widać w nich nieskuteczność prawa państwowego i rosnące zagrożenie spowodowane najazdami barbarzyńców.


Słowa kluczowe


gwałt; przemoc w rodzinie; Augustyn z Hippony; życie codzienne w Afryce Północnej V wieku; rzymskie prawo karne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn, Epistulae, wyd. A. Goldbacher, CSEL 34, 44, 57–58, Wien 1895–1923.

Augustyn, Epistulae nuper in lucem prolatae, wyd. J. Divjak, CSEL 88, Wien 1981.

Augustyn, Lettres 1*–29*, red. J. Divjak, Bibliothèque augustinienne 46B, Paris 1987.

Berrouard M., Un tournant dans la vie de l’Église d’Afrique: les deux missions d’Alypius en Italie à la lumière des Lettres 10*, 15*, 16*, 22* et 23*A de saint Augustin, Revue des Études Augustiniennes 31 (1985), s. 46–70.

Codex Theodosianus, wyd. T. Mommsen, P. Meyer, Berlin 1904.

Leon I, Epistolae, wyd. P.-H. Ballerini, PL 54, Paris 1846, s. 582–1213.

Lepelley C., L’apport des Lettres de saint Augustin nouvellement découvertes à la connaissance de l’Afrique romaine: essaie de bilan, Bulletin archéologique du CTHS, nouv. sér. 19B (1985) s. 273–285.

Myszor W., „Audientia episcopalis” i wybrane zagadnienia duszpasterskie w wypowie-

dziach św. Augustyna, w: Ecclesia in Republica, Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova 15, red. W. Myszor, s. 153–179.

Nguyen, N.L., Roman Rape: An overview of Roman rape laws from the republican period to Justinian’s reign, Michigan Journal of Gender & Law 13 (2006), s. 75–112.

Sitek B., Raptores virginum vel viduarum vel diaconissarum. Studio sul rapimento delle donne votate a Dio nelle costituzioni degli imperatori romani, Diritto @Storia 5 (2006), http://www.dirittoestoria.it/5/Tradizione-Romana/Sitek-Raptores-virginum.htm#_ftnref15 (dostęp: 21.5.2015).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism