Od pogardy do idealizacji – obraz kobiety w Księdze Syracha

Jolanta Judyta Pudełko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.010

Abstrakt


Księga Syna Syracha zawiera szereg pouczeń dotyczących życia codziennego i relacji międzyludzkich. Mędrzec odnosi się również do kobiet, przedstawiając ich obraz w ambiwalentny sposób. Kobieta zostaje postrzegana jako dobra lub zła w zależności od oceny, którą otrzymuje ze strony mężczyzny. Oceny te, wyrażane w emocjonalny sposób budzą pytanie o ich zasadność oraz o prawdziwy obraz kobiety w księdze. Analiza kilku metafor w negatywnych (Syr 25,16-17. 24) i pozytywnych (Syr 15,1-2; 26,16–18; 36,24–25) wypowiedzi Syracha o kobietach w kontekście innych wypowiedzi mędrca pozwala zrozumieć ich znaczenie. Syrach pouczając swoich słuchaczy wypowiada dosadne oceny zarówno wobec kobiet jak i mężczyzn, z tym, że tekstów krytykujących wady mężczyzn jest o wiele więcej. Czytając wypowiedzi mędrca w takiej perspektywie trudno zauważyć w nich tendencję do mizoginii. Natężenie emocjonalne obecne w tekstach o kobietach świadczy o wielkiej ich wartości a zarazem o wpływie i oddziaływaniu na życie mężczyzn.

Słowa kluczowe


teologia biblijna; Księga Syna Syracha; kobiety

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bailey K.E. „Women in Ben Sirach and in the New Testament”, For Me to Live, (ed. L.J. Kelso) (Cleveland Liederbach Books 1972) 56–73.

Beentjes P.C. (ed.), The Book of Ben Sira in Hebrew. Text Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and a Synopsis of All Parallel Hebrew Ben Sira Texts (VT.S 68; Leiden–New York–Köln 1997).

Box G.H. – Oesterley W.O.E., “The Book of Sirach”, The Apocrypha and Pseudoepigrapha of the Old Testament with Introductions and Critical and Explanatory Notes to the Several Books I (ed. R. H. Charles) (University Press, Oxford 1913) 268–517.

Calduch-Benages N. – Ferrer J. – Liesen J. (ed.), La Sabiduría del Escriba. Edición diplomática de la version siriaca del libro de Ben Sira según el Códice Ambrosiano, con tracucción española e inglesa / Wisdom of the Scribe. Diplomatic Edition of the Syriac Version of the Book of Ben Sira according to Codex Ambrosianus, with Translations in Spanish and English (Biblioteca Midrásica 26; Estella 2003).

Calduch-Benages N., „The Absence of Named Women from Ben Sira’s Praise of Ancestors”, Rewriting Biblical History. Essays on Chronicles and Ben Sira in Honor of Pancratius C. Beentjes (ed. J. Corley – H. van Grol) (Berlin–New York 2011) 301–317.

Calduch-Benages N., “Good and Bad Wives in the Book of Ben Sira: A Harmless Classification?”, The Writings and Later Wisdom Books (ed. C. M. Maier – N. Calduch-Benages) (Atlanta 2014) 109–125.

Camp C.V., “Understanding a Patriarchy”, Women Like This. New Perspectives on Jewish Women in the Greco-Roman World (ed. A.J. Levine) (Scholars Press Atlanta GA 1991).

Camp C.V., „Women, Texts, and Scribes in Proverbs and Sirach”, Seeking Out the Wisdom of the Ancients (ed. L.R. Troxel) (Winona Lake, Eisenbrauns 2005) 371–387.

Coggins R.J., Sirach (Sheffield, Academic Press, 1998).

Eisenbaum P.M., “Sirach”, Women’s Bible Commentary (ed. C.A. Newson-S.H. Ringe) (Westminster John Knox Press 1998).

Gilbert M., „Ben Sira et la femme”, Revue théologique de Louvain, 7 (1976) 426–442.

Kittel G. – Friedrich G. (ed.) Theological Dictionary of the New Testament (Abridged in One Volume) (Grand Rapids 1995).

Krawczyk R., „Kobieta w świetle przekazów biblijnych”, RBL 39 (1986) 480–487.

Levison J., „Is Eve to Blame? A Contextual Analysis of Sirach 25:24”, CBQ 47 (1985) 1–4, 617–623.

Minissale A., Siracide (Ecclesiastico). Versione – Introduzione – Note (Roma 1980).

Minisalle A., La versione greca del Siracide. Confronto con il testo ebraico alla luce dell’attività midrascica e del metodo targumico (AnBib 133; Roma 1995).

Peters N., Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus. Übersetzt und erklärt (Exegetisches Handbuch zum Alten Testament 25; Münster 1913).

Pudełko J.J., „Powołanie Kobiety według Syracydesa”, Verbum Vitae 19/2011, 89–109.

Sauer G., Jesus Sirach / Ben Sira (ATD Apokryphen 1; Göttingen 2000).

Skehan P.W.-Di Lella A.A., The Wisdom of Ben Sira, A New Translation with Notes (AB 39; Doubleday 1987).

Smend R., Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt (Berlin 1906).

Trenchard W.C., Ben Sira’s View of Women (Chico, CA, 1982).

Zapff B.M., Jesus Sirach 25 – 51. Kommentar zum AT mit der Einheitsübersetzung (Die Neue Echter Bibel 39; Würzburg 2010).

Ziegler J. (ed.), Sapientia Iesu Filii Sirach, Septuaginta: Vetus Testamentum graece auctoritate Societatis Göttingensis editium, 12/2 (Göttingen 1965, 21980).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism