Esegesi e toponomastica nell’epistolario geronimiano

Bazyli Degórski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2014.016

Abstrakt


Egzegeza i toponimia w „Listach” św. Hieronima

Artykuł przedstawia badania Hieronimowych „Listow” i pragnie przybliżyć metodę egzegetyczną św. Hieronima, przyglądając się z bliska także jego analizie i wyjaśnianiu nazw miejsc i miejscowości, ktore znajdują się w Piśmie Świętym. Spośrod wszystkich „Listow” św. Hieronima został pominięty jedynie „List 78” [ad Fabiolam de mansionibus filiorum Israhel per heremum], gdyż piszący artykuł zajął się nim już w dwoch wcześniejszych opracowaniach.  

 


Słowa kluczowe


toponimia biblijna; św. Hieronim; egzegeza patrystyczna

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Commentarii in Isaiam 6, 13, 1, in R. Maisano (ed.), Girolamo. Commento a Isaia [= Opere di Girolamo, IV/2; d’ora in poi: OG], Roma 2013.

Degórski B., Il cammino degli Israeliti dall’Egitto verso la Terra Promessa secondo la Lettera 78 di san Girolamo, “Dissertationes Paulinorum” 13 (2004), pp. 5–45.

Degórski B., Il metodo esegetico di san Girolamo alla luce del «Commento in Isaia», in: T. Rossi (ed.), Liber Viator. Grandi Commentari del pensiero cristiano [= “Studia Pontificiae Universitatis a S. Thoma Aquinate in Urbe. Studi 2004. Nuova serie”, 8], Roma 2005, pp. 173–195.

Degórski B., L’esegesi geronimiana di Is 1, 1 sulla base del Commento in Isaia, «Vox Patrum» 26 (2006), pp. 135–143.

Degórski B., L’esegesi geronimiana di Num. 33, 1–49 nella Epistula 78: a guisa di saggio di ermeneutica, in L’esegesi dei Padri Latini. Dalle origini a Gregorio Magno. XXVIII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana, Roma, 6–8 maggio 1999, Istituto Patristico «Augustinianum» [= “Studia Ephemeridis «Augustinianum»”, 68], II, Roma 2000, pp. 449–485.

Degórski B., Św. Hieronim. Listy do Eustochium [= “Źródła monastyczne”, 33], Tyniec–Kraków 2004.

Hieronymus, Ep. 78 [ad Fabiolam de mansionibus filiorum Israhel per heremum], 11, CSEL [= Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vindobonae 1865 ss.] 55, 60 (tr. it.: S. Cola [ed.], San Girolamo, Le Lettere, II, Roma 1997.

Hieronymus, Liber interpretationis Hebraicorum nominum, CCL [= Corpus Christianorum. Series Latina, Turnhout 1953].

Labourt J., St. Jérôme. Lettres, texte établi et traduit, I, Paris 1949.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism