Reinterpretacja postaci Hioba w starożytnym monastycyzmie chrześcijańskim

Mieczysław Paczkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.011

Abstrakt


Artykuł przedstawia wyniki badań nad rozumieniem i praktycznym znaczeniem postaci Hioba w starożytnym monastycyzmie. Reinterpretacja monastyczna stanowi jeden z elementów historii interpretacji tej księgi biblijnej. W okresie patrystycznym Księga Hioba była raczej używana do prezentowania chrześcijańskiej etyki i duchowości, a nie doktryny teologicznej. Wydaje się, że używali jej raczej chrześcijańscy autorzy greccy niż łacińscy, przytłoczeni przez Moralia Grzegorza Wielkiego. Literatura monastyczna z tego okresu zauważa biblijną typologię wewnątrz kontekstu ascetycznego. W życiu sławnych mnichów i wielkich mistrzów duchowych charakterystyczne są takie cnoty jak cierpliwość, walka ze złem i wytrwałość w znoszeniu cierpienia. Wielu starożytnych mnichów widziało w postaci Hioba wzór dla szukających życia w obecności Bożej.


Słowa kluczowe


Hiob (księga); monastycyzm (starożytny); patrystyczna interpretacja Biblii; duchowość monastyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Atanazy, Vita Antonii.

Bertini U., La catena greca in Giobbe, „Biblica” 4 (1923), s. 129–142.

Carnevale L., Giobbe dall’antichita al medioevo. Testi, tradizioni, immagini (Quaderni di „Vetera Christianorum” 33), Bari 2010, s. 56–69.

de Lagarde P., Des Hieronymus Übertragung der griechischen Übersetzung des Iob, „Mittheilungen” 2 (1887), s. 189–237.

di Berardino A., Patrologia, t. 3, Rzym 1983.

Draguet R., Un commentaire grec arien sur Job, „Revue d’histoire ecclésiatique” 24 (1924), s. 38–65.

Hagedorn D., Der Hiobkommentar des Arianers Julian (Patristische Texte und Studien 14), Berlin 1973.

Jankowski S., Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych, „Ateneum Kapłańskie” 555–556 (2001), s. 211-221.

Klostermann (wyd.), Eusebius Werke 3/1: Das Onomastikon der biblischen Ortsnamen GCS [= Die Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte] 11/1, Leipzig 1904 [nowe wyd. Hildesheim 1966].

Kołodziejczyk H., Współczesne spojrzenie na tajemnicę cierpienia, Skrzynno – Henrykówka 2003.

Langkammer, Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej, Wrocław 1987.

Quasten R., Patrologia, t. 2, Casale Monferrato 1983.

Penna A., Principi e carattere dell’esegesi di S. Girolamo, Rzym 1950.

Ravasi G. [przeł. K. Rzepka], Hiob. Dramat Boga i człowieka, tom 1, Kraków 2004.

Salij, Papież Grzegorz Wielki jako komentator Księgi Hioba, w: P. Mitzner i inni (red.), Hiob biblijny. Hiob obecny w kulturze, Warszawa 2010.

Simonetti M., Między dosłownością a alegorią. Przyczynek do historii egzegezy patrystycznej (Myśl Teologiczna 26), Kraków 2000.

Spanneut M., Tertullien et les premiers moralistes africains, Paryż 1969.

Stachowiak L., Wstęp do Starego Testamentu, Poznań 1990.

Wasselynck R., Les “Moralia in Job” dans les ouvrages de morale du haut moyen âge latin, „Recherches de théologie ancienne et médiévale” 31 (1964), s. 5–31.

Zagórski D., Commendavit nobis Dominus oves suoas. Pasterska troska o wiernych w Sermones św. Augustyna, Toruń – Pelplin 2013.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism