Hiob w ikonografii wczesnochrześcijańskiej – niektóre przykłady, motywy i ich pochodzenie

Stanisław Adamiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.008

Abstrakt


Artykuł zajmuje się ikonografią Hioba w sztuce wczesnochrześcijańskiej, zwłaszcza w kontekście cmentarnym. Przedstawione zostają niektóre sarkofagi (zwłaszcza sarkofag Juniusza Bassusa) i freski z katakumb rzymskich. Omówiona zostaje obecność innych osób w scenach związanych z Hiobem, zwłaszcza niejednoznaczna ocena roli żony Hioba, przedstawianej w sposób negatywny w tłumaczeniu Septuaginty, a w pozytywny w apokryficznym Testamencie Hioba. Pokazane też zostają przykłady użycia fragmentów Księgi Hioba w inskrypcjach, jak również wyobrażenie Hioba w dalszym ciągu historii sztuki, aż po czasy współczesne. Podjęta też zostaje próba omówienia aspektów topograficznych legendy Hioba.

Słowa kluczowe


Księga Hioba; sztuka wczesnochrześcijańska; apokryfy; sarkofag Juniusza Bassusa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baschet J., Giobbe, w: Enciclopedia dell’ Arte Medievale, red. A.M. Romanini,VI, Roma 1995, s. 628–631.

Besserman L., The Legend of Job in the Middle Ages, Cambridge (Ma)–London 1979.

Budde R., Job, w: Lexikon der Christlichen Ikonographie, red. E. Kirschbaum, t. 2, Rom 1970, kol. 408.

Carnevale L., Giobbe dall’antichità al medioevo. Testi, tradizioni, immagini, Bari 2010.

Gougaud L., Études sur les „Ordines commendationis animae”, „Ephemerides Liturgicae” 49 (1935, Nuova Series 9), 1–27.

Grzegorz Wielki, Moralia in Iob, (tłum. pol.: Moralia. Komentarz do Księgi Hioba, T. Fabiszak, A. Strzelecka, R. Wójcik, t. 1, Kraków 2006).

Legrain J. F., Variations musulmanes sur le thème de Job, „Bulletin d’Études Orientales” 37–38 (1985–1986), s. 52–90.

Martimort A. G., L’„Ordo commendationis animae”, „La Maison-Dieu” 15 (1948), 143–160.

Papadaki-Oekland S., Byzantine Illuminated Manuscripts of the Book of Job. A Preliminary Study of the Miniature Illustrations : its Origin and Development, Athens 2009.

Perraymond M., La figura di Giobbe nella cultura paleocristiana tra esegesi patristica e manifestazioni iconografiche, Città del Vaticano 2002.

Rituale Romanum [edycja Piusa XI], Roma 1925.

Spittler R. P., Testament of Job, w: The Anchor Bible Dictionary, t. 3, New York 1992, 869–871.

Struthers Malbon E., The Iconography of the Sarcophagus of Junius Bassus, Princeton 1990.

Studies on the Testament of Job, red. M.A. Knibb, P.W. van der Horst, Cambridge 1989.

Terrien S., The Iconography of Job Through Centuries. Artists as Biblical Interpreters, Pennsylvania State University 1996.

Zibawi M., L’oasi egiziana di Bagawat. Le pitture paleocristiane, Milano 2005.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism