Seven Interesting Things about the Epilogue to Job

David J.A. Clines

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.001

Abstrakt


Siedem ciekawych rzeczy o epilogu Księgi Hioba

Autor skupia się na siedmiu kwestiach dotyczących Hi 42,7–17, które z reguły uchodzą uwadze komentatorów lub nie doczekały się satysfakcjonującego wyjaśnienia. (1) W jakim sensie Hiob mówił prawdy o Jahwe? (2) Czy Hiob wie o tym, jak go Jahwe ocenił? (3) Dlaczego Jahwe jest bliski wściekłości? (4) Dlaczego modlitwa Hioba jest tu skuteczna, skoro jego modlitwa w rozdziale 1 nie była taką? (5) Kiedy zostało przywrócone powodzenie Hiobowi? (6) Co oznacza podwojenie majątku Hioba? (7) Dlaczego Hiob żyje jeszcze 140 lat po swojej dyspucie z Jahwe? Clines pokazuje, że Epilog jest kolejnym przykładem „fałszywej naiwności”, którą widział także w Prologu.  


Słowa kluczowe


Księga Hioba; Epilog; powodzenie Hioba; los Hioba; gniew Jahwe; modlitwa wstawiennicza; „fałszywa naiwność”

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bracke J. M., “šűb šébűt: A Reappraisal,” ZAW 97 (1985).

Clines D. J. A., “Job’s Fifth Friend: An Ethical Critique of the Book of Job”,Biblical Interpretation 12 (2004) 233–50.

Clines D. J. A., The Dictionary of Classical Hebrew, VIII: Sin–Taw [Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2011].

Iwański D., The Dynamics of Job’s Intercession (AnBib, 161; Rome: Pontifical Biblical Institute, 2006).

Job 38–42 [Word Biblical Commentary, 18B; Nashville, TN: Thomas Nelson, 2011].

Newsom C., “The Book of Job. Introduction, Commentary, and Reflections”, in The New Interpreter’s Bible (ed. Leander Earl Keck; Nashville: Abingdon Press, 1996).

Numfor Ngwa K., The Hermeneutics of the “Happy” Endingin Job 42:7–17 (BZAW, 254; Berlin: Walter de Gruyter, 2005).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism