“All people are works of the one God”. The biblical teaching on the creation of man in the writings of Clement of Alexandria

Dariusz Zagórski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2011.015

Abstrakt


„Wszyscy ludzie są dziełem jednego Boga” Biblijne nauczanie o stworzeniu w pismach Klemensa Aleksandryjskiego

Klemens Aleksandryjski w prezentowanej przez siebie antropologii, także w omawianym przez nas temacie stworzenia człowieka, w nieustanny sposób łączy z sobą wątki czystego i nieskażonego nauczania Pisma (w ramach którego przewodnikiem i prowadzącym jest Boski Logos) z różnymi nurtami i tradycjami filozoficznymi.

Opis stworzenia człowieka odnajdywany w Biblii jest dla aleksandryjczyka, jako
chrześcijanina, przedstawieniem wyczerpującym i niepodważalnym. Włączenie jednak do swego nauczania odnajdywanych w filozofii „ziaren prawdy” pełnić ma rolę akomodacyjną, przybliżającą współczesnym Klemensowi Grekom „trącący mitem” tekst Pisma.

Omawiane w dziełach naszego autora wybrane passusy z pierwszego i drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, wskazują wyraźnie na godność człowieka i jego szczególne przeznaczenie. Jest on dziełem Boga chcianym i zaplanowanym przewyższającym pozostałe stworzenia, jest tym, w którym złożony został Boży obraz i w końcu tym, któremu zadane zostało upodobnienie się do Stwórcy przez doskonalenie i postęp w wierze.

Passusy biblijnej Księgi Genesis wykorzystane tez zostają w dydaktycznym przekazie mędrca, zwłaszcza odnoszącym sie do życia małżeńskiego, tak bardzo atakowanego w tym czasie i dyskredytowanego.


Słowa kluczowe


Klemens Aleksandryjski; Biblia; stworzenie; teologia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aubineau M., Incorruptibilité et divinisation selon saint Irénée, RSR 44 (1956), p. 25-52.

Clemens Alexandrinus, Paedagogus.

Crouzel H., Szkoła Aleksandryjska i jej losy, in: Historia teologii, ed. A. Di Berardino, B. Studer, vol. 1: Epoka patrystyczna, Kraków 2003.

Łucarz S., Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego, Kraków 2007.

Orbe A., El hombre ideal en la teología de S. Ireneo, „Gregorianum" 43 (1962), p. 449-491.

Pietras H., Rola Ducha Świętego w rozwoju ku pełni człowieczeństwa według św. Ireneusza i Orygenesa, w: Droga doskonalenia chrześcijańskiego, ed. F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram, Lublin 1997.

Špidlík T., La spiritualità dell'Oriente Cristiano, Roma 1985.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism