Rajskie „drzewo poznania dobra i zła” w literaturze wczesnochrześcijańskiej

Jerzy Duda

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2011.011

Abstrakt


The biblical story of Adam and Eve as well as their breaking the fruit from the tree of knowledge of good and evil are one of the most intriguing ones in the history of theology. Throughout the centuries both Christians and heretics have been trying to find the answer for the most fundamental question concerning man and his creation, the sense of existence, vocation, the tendency to do good or evil, cosmology, etc. This chapter aims at describing a study over the tree of knowledge of good and evil on the basis of some particular early Christian writers. The Christian Church was once predominated with the idea that everything created by God was in its nature good. Thus the heavenly tree of knowledge with all its fruit were good in nature. The tree in the Christian Church tradition has become the symbol of order as established by the Creator, while the fact of a human reaching for the fruit stands for his disobedience and sin. This science has significantly influenced the articulation of dogma on God’s nature, creation, original sin, salvation and many more.


Słowa kluczowe


raj; drzewo poznania dobra i zła; grzech; Księga Rodzaju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrostowski W., Ogród Eden - zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory, Warszawa 1996.

Clemens Alex., Stromata, PG 8.

Gregorii Nysseni, Homiliae in Canticum canticorum, PG 44.

Jacniacka M., Szlaga J., Drzewo życia, w: EK t. 4, kk 254-255.

Jakubiec Cz., Genesis. Księga Rodzaju, Warszawa 1957.

Joannis Chrysostomi, Homiliae in Genesim, ŹMT 45.

Jonas H., Religia gnozy, tłum. M. Klimowicz, Liszki 1994.

Kaczmarek S., Egzegeza biblijna w Homiliach na Księgę Rodzaju (Rdz 1-3) św. Jana Chryzostoma, w: Jan Chryzostom, Homilie na Księgę Rodzaju, Kraków 2008.

Myszor W., Nauka o grzechu w przekazach gnostyckich, w: Grzech pierworodny, Kraków 2003.

Myszor W., Wstęp, w: św. Augustyn, Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom, Warszawa 1980.

Origenes, De principiis, ŹMT 1.

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2000.

Soggin J., Philological-Linguistic Notes on the Second Charter of Genesis, w: Old Testament and Oriental Studies, Biblica et Orientalia 29, Rome 1975.

Starowieyski M., Do Diogneta - czyli o roli chrześcijan w świecie, w: Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, opr. M. Starowieyski, Kraków 1998.

Synowiec J., Początki świata i ludzkości według Księgi Rodzaju, Kraków 2001.

Szlaga J., Drzewo poznania dobra i zła, w: EK t. 4, kk 251-252.

Testa E., Il Peccato di Adamo nella Patristica, Hierosolymis 1970.

Ziółkowski Z., Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1997.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism