Development in Aquinas’s Theology of Grace and the Role of Saint Augustine

Shawn Colberg

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.015

Abstrakt


Rozwój teologii łaski Akwinaty i rola św. Augustyna

Studium analizuje miejsce dojrzałej teologii łaski świętego Augustyna w myśli i rozwoju świętego Tomasza z Akwinu w odniesieniu do tych samych tematów. Na początku autor dokonuje przeglądu Scriptum super sententiis Tomasza z Akwinu, podkreślając jego nacisk na formalne skutki łaski i szerokie uznanie dla ludzkiej zasługi. Następnie bada trzy znaczące kierunki rozwoju w Sumie teologicznej, zwracając uwagę na wprowadzenie boskiego auxilium jako kategorii łaski, wyraźnego nacisku na upadłą ludzką naturę i przeformułowanego opisu zasługi skoncentrowanego na boskim ordinatio. Artykuł zwraca uwagę na cytowane w Sumie teologicznej dzieła antymasylijskie Augustyna. Konkluzją studium jest stwierdzenie, że chociaż dojrzała teologia Tomasza pozostaje dłużna Augustynowi i św. Pawłowi, jednak oferuje ona również przemyślane na nowo ramy łaski, dzięki czemu stanowisko Augustyna dotyczące przeznaczenia, wytrwania i zasługi jest bardziej realne dla trzynastowiecznej teologii.


Słowa kluczowe


Akwinata; Augustyn; natura; łaska; usprawiedliwienie; zasługa; wytrwanie; przeznaczenie i grzech

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Aquinas, T., Scriptum super libros sententiarum, 4 vols., P. Mandonnet and M.F. Moos (eds.), Paris 1933–47.

Aquinas, T., Summa theologiae, 5 vols., Ottawa 1941–1945.

Augustine, On the Gift of Perseverance, in Four Anti-Pelagian Writings, J.A. Mourant and W.J. Collinge (trans.), Washington, D.C. 1992, pp. 271–337.

Augustine, On the Predestination of the Saints, in Four Anti-Pelagian Writings, J.A. Mourant and W.J. Collinge (trans.), Washington, D.C. pp. 218–270.

Bouillard, H., Conversion et grace chez S. Thomas d’Aquin, Paris 1944.

Bonner, G. Freedom and Necessity: Saint Augustine’s Teaching on Divine Power and Human Freedom, Washington, D.C. 2007.

Burns, J.P., The Development of Augustine’s Doctrine of Operative Grace, Paris1980.

Colberg, S., “Aquinas and the Grace of Auxilium,” Modern Theology 32 (2016) 207–09.

Colberg, S., The Wayfarer’s End: Bonaventure and Aquinas on Divine Rewards in Scripture and Sacred Doctrine, Washington, D.C. forthcoming.

Lonergan, B., Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas, J.P. Burns (ed.), London 1971.

Levering, M., Paul in the Summa Theologiae , Washington, D.C. 2014.

Roszak, P., “The Place and Function of Biblical Citations in Thomas’s Aquinas’s Exegesis,” in Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions, and New Perspectives, P. Roszak and J. Vijgen, (eds.), (Turnhout, ), 115–140.

Roszak, P. and J. Vijgen, Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas: Hermeneutical Tools, Theological Questions, and New Perspectives, Navarra, 2018.

Seckler, M., Instinkt und Glaubenswille nach Thomas von Aquin, Mainz 1961.

Torrell, J.P., Saint Thomas Aquinas, vol. 1, R. Royal (trans.), Washington, D.C. 1996.

Wawrykow, J., “Grace,” in The Theology of Thomas Aquinas, R. Van Nieuwenhove and J. Wawrykow (eds.), South Bend 2005, pp. 192–221.

Wawrykow, J., God’s Grace and Human Action: ’Merit’ in the Theology of Thomas Aquinas, South Bend 1995.

Wawrykow, J., “Perseverance in 13th-Century Theology: the Augustinian Contribution,” Augustinian Studies 22 (1991) 125–40.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism