Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 7 (2012): Różne drogi odbudowy Wizja postępującej reformacji w Prusach w oczach dominikanina Szymona Grunaua (*1455–1465/1470 – †1529/1530) Abstrakt   PDF
Julia Możdżeń
 
Vol 5 (2009) Wojna i pokój w świetle doktryny o prawie naturalnym rozwiniętego i późnego średniowiecza (streszczenie) Abstrakt   PDF
Stefan Kwiatkowski
 
No 14 (2019): W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie Würzburg als Stadt am Main. Furt und Brücke, Wehr und Schleuse, Mühle und Reuse, Zoll und Stapel Abstrakt
Hans-Peter Baum
 
No 14 (2019): W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie Würzburg als Stadt am Main vom Hochmittelalter bis ins frühe 19. Jahrhundert Abstrakt   PDF (Deutsch)
Hans-Peter Baum
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje Władca kryzysu – kryzys władcy. Król Wacław IV jako zwierciadło ówczesnej propagandy Abstrakt   PDF
Klara Hübner
 
Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach . Podziały administracyjne i kościelne w XIII – XVI wieku * hg. v. R. Czaja, A. Radzimiński, (Dzieje Zakonu Niemieckiego 2, 2013), 573 S. ISBN: 978-83-231-3073-4 Szczegóły   PDF (Deutsch)
Radosław Krajniak
 
Vol 8 (2013): Źródło nieustannych nieporozumień? Zapiski rodzinne Jakuba Lubbego jako świadectwo życia kramarzy w Gdańsku u schyłku XV wieku Abstrakt   PDF (Deutsch)
Julia Możdżeń
 
Vol 12 (2017): Między Sacrum i Profanum Zehn Häuser und fünf Kirchen Zur Sakraltopografie der Siedlung Vaals vor den Toren der Reichsstadt Aachen Abstrakt   PDF (Deutsch)
Thomas Richter
 
Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej Znaki żydowskich drukarzy z krajów niemieckich oraz Rzeczpospolitej (XVI – XVIII wiek) Abstrakt   PDF (English)
Anna Jakimyszyn
 
No 14 (2019): W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie Zur europäischen Diskussion über den Religionskrieg in den Jahren 1679–1714 Szczegóły   PDF
Wolfgang Wüst
 
Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum Zur Wiederentdeckung einer handschriftlichen Chronik des Gymnasiums zu Thorn von Julius Emil Wernicke Abstrakt   PDF (Deutsch)
Christian Ritzi
 
Vol 13 (2018): Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców Zwischen Rechtstaat und Verwaltungsgewalt. Zur rechtlichen Lage der polnischen Bevölkerung in Preußen 1850–1914 mit besonderer Berücksichtigung der Provinzen Posen und Westpreußen Abstrakt   PDF (Deutsch)
Anna Tarnowska
 
Vol 12 (2017): Między Sacrum i Profanum Zwischen Sacrum und Profanum Das Problem des russisch-orthodoxen Sakralbaus in Warschau in der Zeit der Zweiten Polnischen Republik (1919–1939) Abstrakt   PDF (Deutsch)
Piotr Zubowski
 
Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej Żydowscy męczennicy (kedoschim) w Krakowie w średniowieczu i nowożytności Abstrakt   PDF (Deutsch)
Leszek Hońdo
 
Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej Żydzi, szlachta i prawo kanoniczne w XVIII wieku Abstrakt   PDF (English)
Adam Kaźmierczyk
 
Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej Żydzi w czasach wojen, społecznych i politycznych zamieszek w południowo-wschodniej części Rzeczpospolitej w XVII i XVIII wieku. Przyczynek do badań Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Ciesielski
 
No 14 (2019): W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie Łódź pomorska. Ostatnie ogniwo łańcucha typologicznego w szkutnictwie dolnej Wisły Abstrakt
Artur Trapszyc
 
Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum “De Universitate Leopoliensi eiusque tabulario brevis expositio”. The Lviv University Archives (until 1939) Abstrakt   PDF (English)
Stefan Ciara
 
Vol 13 (2018): Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców “Formularz z Uppsali”. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich edited Radosław Biskup, (Fontes 109, 2016), 396 pp. ISBN 978-83-65127-16-7 Szczegóły   PDF (English)
Marcin Sumowski
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje „Constancie flammis adiectus”. Jan Hus i husytyzm w oczach kronikarzy śląskich Abstrakt   PDF
Wojciech Mrozowicz
 
Vol 8 (2013): Źródło nieustannych nieporozumień? „Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung e.V.” Szczegóły   PDF (Deutsch)
Matthias Stickler
 
No 14 (2019): W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie „Es führt über den Main eine Brücke von Stein“. Die Brücken von Frankfurt am Main im langen 19. Jahrhundert Abstrakt   PDF
Dieter Schott
 
Vol 7 (2012): Różne drogi odbudowy „Konstrukcja tradycji” w funkcjonalistycznej odbudowie centrum Hanoweru po 1945 roku Abstrakt   PDF
Paul Zalewski
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje „Quia inter vos stabilita concordia est valde opportuna“. O siłach pośredniczących w konfl ikcie między Zakonem Krzyżackim a Królestwem Polskim na początku XV wieku Abstrakt   PDF
Paul Srodecki
 
Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum „Von Nancy gegründet und zur europäischen Universität proklamiert“. Beiträge des Archivs der Universität des Saarlandes zur Überlieferungssicherung und Erforschung der Universitätsgeschichte Abstrakt   PDF (Deutsch)
Wolfgang Müller
 
176 - 200 z 202 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism