Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8 (2013): Źródło nieustannych nieporozumień? Tajna dyplomacja – procesy pokazowe – wojna medialna. Polska i Litwa oraz zakon krzyżacki w okresie soboru w Konstancji (1414–1418) Abstrakt   PDF (Deutsch)
Andreas Rüther
 
Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum The History of the Jagiellonian University Archives – Medieval and Modern Sources and Publications Abstrakt   PDF (English)
Wiktor Szymborski
 
Vol 10 (2015): W podróży szlakami pątniczymi The Pilgrimages of the Piast Dynasty in the Middle Ages Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Ratajczak
 
Vol 13 (2018): Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców The Role and Use of Religion in the Politics of Candidates to the Polish Throne in the 17th Century* Abstrakt   PDF (English)
Aleksandra Ziober
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje Transfer und Vergleich nach dem Cross-Cultural-Turn. Studien zu deutschpolnischen Kulturtransferprozessen, hg. v. Marta Kopij-Weiß, Mirosława Zielińska, (Studien zum deutsch-polnischen Kulturtransfer 4, 2015) Szczegóły   PDF
Edyta Grotek
 
Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej Transit US-Zone. Überlebende des Holocaust im Bayern der Nachkriegszeit, hg. v. S. Steinbacher, (Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte 13, 2013) Szczegóły   PDF (Deutsch)
Stefanie Neumeister
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje Trendy pobożności i reformy religijne w diecezji Würzburg w późnym średniowieczu (około 1300–1525) Abstrakt   PDF
Winfried Romberg
 
Vol 12 (2017): Między Sacrum i Profanum Über zwei Dimensionen hinaus Die sakrale Geographie der mittelalterlichen Stadt „nach innen“ und „nach oben“ Abstrakt   PDF (Deutsch)
Halina Manikowska, Marek Słoń
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje Uczone wyobrażenia o świecie i ich przekaz w Europie Środkowej około roku 1400 Abstrakt   PDF
Adam Krawiec
 
No 14 (2019): W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie Unterwegs zu neuen Ufern. Kölns Handel im Mittelalter Abstrakt   PDF (Deutsch)
Klaus Militzer
 
Vol 13 (2018): Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców Verflechtungen in Politik, Kultur und Wirtschaft im östlichen Europa. Transnationalität als Forschungsproblem, hg. von Jörg Hackmann und Peter Oliver Loew, (Veröffentlichungen des Deutschen Polen-Instituts 35, [...], 211 S. ISBN 978-3-447-10991-8 Szczegóły   PDF (Deutsch)
Renata Skowrońska
 
Vol 10 (2015): W podróży szlakami pątniczymi Von der Ostsee nach Thann im Oberelsass. Die Wallfahrt der Seeländer zum Heiligen Theobald im Spätmittelalter Abstrakt   PDF (Deutsch)
Andreas Röpcke
 
No 14 (2019): W drodze do nowych brzegów. Miasto i rzeka w transregionalnym europejskim dyskursie Von Portus nach Rom. Einige Bemerkungen zur Getreideversorgung von der Ewigen Stadt und zu den Verwaltern von Portus und der Tiberküste in der Spätantike Abstrakt   PDF (English)
Szymon Olszaniec
 
Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum Vorwort Szczegóły   PDF (Deutsch)
Renata Skowrońska, Helmut Flachenecker
 
Vol 5 (2009) Wahrnehmung des königlichen palatium im westfränkischen Reich im 9. und 10. Jahrhundert Abstrakt   PDF (Deutsch)
Wojciech Fałkowski
 
Vol 10 (2015): W podróży szlakami pątniczymi Wahrnehmung und Deutung des Fremden im Jerusalempilgerbericht Hans Bernhard von Eptingens aus dem Jahre 1460 Abstrakt   PDF (Deutsch)
Julian Happes
 
Vol 10 (2015): W podróży szlakami pątniczymi Wallfahrer und Wallfahrten in der Kritik der Aufklärung. Beispiele aus Süddeutschland Abstrakt   PDF (Deutsch)
Wolfgang Wüst
 
Vol 10 (2015): W podróży szlakami pątniczymi Wallfahrten der Bürger aus den großen preußischen Städten im Mittelalter und an der Schwelle zur Neuzeit Abstrakt   PDF (Deutsch)
Janusz Tandecki
 
Vol 10 (2015): W podróży szlakami pątniczymi Wallfahrten im Bistum und Hochstift Würzburg im Zeitalter von Konfessionalismus und Aufklärung (ca. 1600–1803). Zur Ambivalenz katholischer Frömmigkeitsgestaltung in der Frühen Neuzeit Abstrakt   PDF (Deutsch)
Winfried Romberg
 
Vol 9 (2014): Dzieje ludności żydowskiej Warunki terytorialne oraz obszary żydowskiej działalności gospodarczej w nowożytności na przykładzie standardowych przypadków z Frankonii Abstrakt   PDF (Deutsch)
Gabi Rudolf
 
Vol 8 (2013): Źródło nieustannych nieporozumień? Wątki autobiografi czne w śląskim dziejopisarstwie średniowiecznym Abstrakt   PDF (Deutsch)
Wojciech Mrozowicz
 
Vol 13 (2018): Wolność poddanych. Tolerancja i przymus jako taktyka w polityce władców When other Rulers defend Dissidents: The Situation of Protestants and Orthodox Christians in the Polish-Lithuanian Commonwealth of the Saxon Era Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Ciesielski
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje Wielki mistrz Michael Küchmeister a konfl ikty państwa zakonu krzyżackiego z Polską i Litwą w latach 1414–1422. Kryzysy bez końca czy okres konsolidacji? Rozważania nad średniowieczną polityką zewnętrzną Abstrakt   PDF
Sebastian Kubon
 
Vol 8 (2013): Źródło nieustannych nieporozumień? Wizerunek cudzoziemca w świetle Pamiętników z czasów Jana Sobieskiego, króla polskiego, Kazimierza Sarneckiego (1629–1696) Abstrakt   PDF (English)
Magdalena Ujma
 
Vol 11 (2016): Kryzysy – konflikty – konsolidacje Wizja odnowy Kościoła w świetle polskich statutów synodalnych z około 1400 roku Abstrakt   PDF
Leszek Zygner
 
151 - 175 z 202 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


Partnerzy platformy czasopism