Autor - szczegóły

Ciara, Stefan, Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny, Polska

  • Vol 6 (2011): Uniwersytet i archiwum - Studia i materiały. Uniwersytet i archiwum. O obchodzeniu się z pamięcią historyczną w instytucjach edukacyjnych
    “De Universitate Leopoliensi eiusque tabulario brevis expositio”. The Lviv University Archives (until 1939)
    Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism