Autor - szczegóły

Król, Eugeniusz Cezary, Polska

  • Vol 5 (2009) - Studia i materiały
    Obraz Niemców w polskim filmie fabularnym w latach 1946–1995. Przyczynek do studiów nad mitami i stereotypami narodowymi
    Abstrakt  PDF
  • Vol 5 (2009) - Studien und Materialen
    Das Bild der Deutschen im Spiegel polnischer Spielfilme der Nachkriegszeit (1946–1995). Ein Beitrag zu Studien über Nationalmythen und Stereotypen
    Abstrakt  PDF (Deutsch)


Partnerzy platformy czasopism