Vol 9 (2014)

Dzieje ludności żydowskiej
na ziemiach polskich i niemieckich
w okresie od XV do końca XVIII wieku

Spis treści

Kronika Polskiej Misji Historycznej

Kronika Polskiej Misji Historycznej
 
13-22
Stypendyści Polskiej Misji Historycznej
 
23-30

Studia i materiały

Jacek Wijaczka
33-50
Anna Michałowska-Mycielska
51-70
Mateusz Michalski
71-92
Svjatoslav Pacholkiv
93-124
Gabi Rudolf
125-152
Gerrit Himmelsbach
153-180
Magdalena Figurniak
181-198
Anna Jakimyszyn
199-214
Adam Kaźmierczyk
215-246
Leszek Hońdo
247-266
Tomasz Ciesielski
267-290

Recenzje i omówienia

Geschichte der Altertumswissenschaft en. Biographisches Lexikon, ed. by P. Kuhlmann, H. Schneider, (Der Neue Pauly – Supplemente 6, 2012)
Karol Kłodziński
293-298
Böhmen und seine Nachbarn in der Přemyslidenzeit, hg. v. I. Hlaváček, A. Patschovsky, (Vorträge und Forschungen 74, 2011)
Wojciech Jasiński
299-304
Zakon krzyżacki w Prusach i Inflantach . Podziały administracyjne i kościelne w XIII – XVI wieku * hg. v. R. Czaja, A. Radzimiński, (Dzieje Zakonu Niemieckiego 2, 2013), 573 S. ISBN: 978-83-231-3073-4
Radosław Krajniak
305-310
Sacred space in the state of the Teutonic Order in Prussia, hg. v. J. Wenta in Zusammenarbeit mit M. Kopczyńska, (Publikacje Centrum Mediewistycznego Wydziału Nauk Historycznych UMK 5, Sacra Bella Septentrionalia 2, 2013)
Marcin Sumowski
311-314
Transit US-Zone. Überlebende des Holocaust im Bayern der Nachkriegszeit, hg. v. S. Steinbacher, (Dachauer Symposien zur Zeitgeschichte 13, 2013)
Stefanie Neumeister
315-322


Partnerzy platformy czasopism