Vol 8 (2013)

Źródło nieustannych nieporozumień?
Postrzeganie siebie i „obcych” w polskim i niemieckim
piśmiennictwie autobiograficznym w późnym
średniowieczu i w czasach nowożytnych (XV–XVIII w.)

Spis treści

Kronika Polskiej Misji Historycznej

Kronika Polskiej Misji Historyczne
 
PDF
13-18
Kronika Polskiej Misji Historycznej
 
PDF
19-14

Studia i materiały

Stanisław Roszak
27-42
Andreas Rüther
43-74
Jacek Wijaczka
75-98
Joanna Kodzik
99-142
Wolfgang Wüst
143-186
Julia Możdżeń
187-234
Magdalena Liliana Figurniak
235-254
Adam Krawiec
255-280
Fabian Brändle
281-302
Magdalena Ujma
303-330
Jan Borm
331-370
Maciej Jędrzejewski
371-404
Winfried Romberg
405-446
Wojciech Mrozowicz
447-468
Constantin Groth
469-504

Recenzje i omówienia

„Einst und Jetzt. Jahrbuch des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung e.V.”
Matthias Stickler
507-516
Die baltischen Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, Land und Konfession 1500–1721, Teil 4, hg. v. Matthias Asche, Werner Buchholz, Anton Schindling
Anuschka Tischer
517-522
Moda bardzo dobra smażenia różnych konfektów i innych słodkości, a także przyrządzania wszelakich potraw, pieczenia chleba i inne sekreta gospodarskie i kuchenne, oprac. Jarosław Dumanowski, Rafał Jankowski
Marta Sikorska
523-528


Partnerzy platformy czasopism