“Formularz z Uppsali”. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupstw pruskich edited Radosław Biskup, (Fontes 109, 2016), 396 pp. ISBN 978-83-65127-16-7

Marcin Sumowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2018.012

Pełny tekst:

PDF (English)


ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism