Historia czasopisma

Biuletyn Polskiej Misji Historycznej dokumentuje działalność Polskiej Misji Historycznej (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), funkcjonującej w latach 2001-2009 przy Instytucie Historycznym Maxa Plancka w Getyndze, a od września 2009 roku ulokowanej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu. Pierwszy numer ukazał się w 2002 roku. Od 2011 roku Biuletyn jest wydawany jako rocznik.

Partnerzy platformy czasopism