Differentiation of the concentration of heavy metals and persistent organic pollutants in lake sediments depending on the catchment management (Lake Gopło case study)

Włodzimierz Waldemar Juśkiewicz, Włodzimierz Marszelewski, Wojciech Tylmann

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/7030

Abstract


This paper presents the results of the study on the concentration of heavy metals and persistent organic pollutants (POPs), including PAHs and PCBs, in the bottom sediments of Lake Gopło. This lake is significantly elongated (about 25 km); its longitudinal profile is diversified, and there are deeps and thresholds impeding the flow of water. The shoreline is varied, which is characteristic of tunnel valley lakes. The catchment has a typical agricultural character with a point arrangement of industrial centres. The analysis of the diversity of the concentration of heavy metals and POPs was based on 37 samples from two representative cores: one collected in the northern part of the lake, the catchment of which shows an industrial character, and the second one in the southern part where the catchment is agricultural in character. In the sediments, the content of the following heavy metals was analysed: Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, Hg and As, as well as PAHs and PCBs. The sediment age was determined by the 210Pb dating method. In order to assess the contamination level of the bottom sediments with heavy metals, the contamination factor (CF) and degree of contamination (DC) were calculated. Moreover, the impact of the changes in the catchment’s land use over the past 100 years was determined. The results showed that the sediments from the industrial part of the lake significantly exceed the geochemical background for both the heavy metals from the group identified as industrial pollution and from the group of agricultural pollutants. The southern core shows only a slight increase in the amount of pollution from the agricultural group, lack of industrial pollution and a low degree of contamination. A slight increase in persistent organic pollutants is also recorded, without any apparent effect on the state of the deposited sediment. The 210PB dating enabled the main stages of human impact to be determined: the pre-industrial revolution, from the beginning of industrialisation to the 1950s, intensive human impact from the 1960s to the 1980s, and a gradual decrease in the human impact starting from the 1990s. In addition, attention was paid to the changing sedimentation rate.

Keywords


lake sediments, heavy metals, PAHs, PCBs, Lake Goplo, Poland

Full Text:

PDF

References


BOJAKOWSKA I., SOKOŁOWSKA G., 1998, Geochemiczne klasy czystości osadów wodnych. Przegląd Geologiczny, 46: 49–54.

BULSKA E., KRATA A., 2006, Instrumentalne metody spektralne stosowane w analizie próbek środowiskowych. Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa: 55–76.

CISZEWSKI D., 2010, Wykorzystanie metali ciężkich w określaniu wieku osadów. Landform Analysis 12: 31–34.

CITKOWSKA A., 2013, Geoprzestrzenna zmienność wybranych cech fizyko-chemicznych osadów dennych jeziora Gopło i jej uwarunkowania. Maszynopis pracy magisterskiej, Wydział Nauk i Ziemi, UMK.

FIORI C., RODRIGUES P., SANTELLI R., CORDEIRO R., CARVALHEIRA R., ARAÚJO P., CASTILHOS Z., BIDONE E., 2013, Ecological risk index for aquatic pollution control: a case study of coastal water bodies from the Rio de Janeiro State, southeastern Brazil: Geochemica Brasiliensis, 27: 24–36.

FOLK R.L., WARD W.C., 1957, Brazos River bar: a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Petrology 27: 3–26.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, Baza Demografia, Ludność Polski, http://demografia.stat.gov.pl/.

GOSZCZYŃSKI J., JUTROWSKA E., 1996, Stan czystości jeziora Gopło. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Bydgoszcz.

HÅKANSON L., 1980, An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. Water Research, 14: 975–1001.

HEIRI, O., LOTTER, A.F., LEMCKE, G., 2001, Loss on ignition as a method for estimating organic and carbonate content in sediments: reproducibility and comparability of results. Journal of Paleolimnology 25: 101–110.

JAIN C.K., SHARMA M.K., 2001, Distribution of trace elements in the Hindon River system, India. Journal Hydrology, 253: 81–90.

JANCEWICZ A., DMITRUK U., SOŚNICKI Ł., TOMCZUK U., BARTCZAK A., 2012, Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość osadów dennych w wybranych zbiornikach zaporowych. Ochrona Środowiska 34: 29–34.

JANCEWICZ A., DMITRUK U., TABORSKA B., 2009, Antropogeniczne uwarunkowania zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód i osadów dennych rzeki Utraty. [in:] Antropogeniczne oddziaływania i ich wpływ na środowisko wodne, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 13–26.

KONARSKA E., JURKIEWICZ A., 1985, Ocena poziomu zanieczyszczenia Jeziora Gopło na podstawie badań w 1985 roku. WOBiKŚ, Bydgoszcz.

KUDELSKA D., CYDZIK D., SOSZKA H., 1994, Wytyczne monitoringu podstawowego jezior. Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska, Wyd. OIKOS, Warszawa.

KRAWCZYKOWSKI D., KRAWCZYKOWSKA A., TRYBALSKI K., 2012, Laser particle size analysis – the influence of density and particle shape on measurement results. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Warszawa, 28: 101–112.

LIDELL M., BREMLE G., BROBERG O., LARSSON P., 2001, Monitoring of persistent organic pollutants (POPs): examples from lake Väner, Sweden. Ambio, 30: 545–551.

MAKAREWICZ J., 2003, Stan czystości jeziora Gopło na podstawie badań monitoringowych w 2002 roku, WIOŚ, Bydgoszcz.

MACDONALD D., INERSOLL C., BERGER T., 2000, Development and Evaluation of consensus-based Sediment Development and evaluation of consensus-based sediment quality guidelines for freshwater ecosystems. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 39: 20–31.

MARKOWSKI S., 1980, Struktura i właściwości podtorfowych osadów jeziornych rozprzestrzenionych na Pomorzu Zachodnim jako podstawa ich rozpoznawania i klasyfikacji. [in:] Kreda jeziorna i gytie, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, Gorzów-Zielona Góra: 44–55.

MARTINCIC D., KWOKAL Z., BRANICA M., 1990, Distribution of zinc, lead, cadmium and copper between different size fractions of sediments I. The Limski Kanal (North Adriatic Sea). Science of the Total Environment, 95: 201–215.

MONITORING WÓD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKIEGO-POMORSKIEGO, 2008–2013, http://www.wios.bydgoszcz.pl/webmapa/.

SKAWIŃSKA B., PRZYBYLSKA M., ZAWADZKA M., DWORZAŃSKA A., 1996, Ocena stanu czystości jezior: Skulskie i Skulska Wieś na podstawie badań i kontroli przeprowadzonych w 1995 roku. PIOŚ–WIOŚ Oddział w Koninie, Konin.

SZATTEN D., 2007, Stan czystości jeziora Gopło w 2007 roku, WIOŚ, Bydgoszcz.

PEMPKOWIAK J., TYLMANN W., STANISZEWSKI A., GOŁĘBIEWSKI R., 2006, Lignin depolymerization products as biomarkers of the organic matter sedimentary record in 210Pb–137Cs-dated lake sediments. Organic Geochemistry, 37: 1452–1464.

PRZYTUŁA E., FILAR S., MORDZONEK G., 2013, Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z wodami powierzchniowymi w Polskiej części dorzecza Odry. PIG-PIB, Warszawa.

SALOMONS W., FORSTNER U., 1984, Metals in hydrocycle. Springer, Berlin–Heidelberg–New York.

TYLMANN W., ENTERS D., KINDER M., MOSKA P., OHLENDORF C., PORĘBA G., ZOLITSCHKA B., 2013, Multiple dating of varved sediments from Lake Łazduny, northern Poland: Toward an improved chronology for the last 150 years. Quaternary Geochronology, 15: 98–107.

TYLMANN W., GOŁĘBIEWSKI R., WOŹNIAK P.P., CZARNECKA K., 2007, Heavy metals in sediments as evidence for recent pollution and quasi-estuarine processes: an example from Lake Druzno, Poland. Environmental Geology, 53: 35–46.

YISA J., JACOB J., ONOYIMA C., 2012, Assessment of Toxic Levels of Some Heavy Metals in Road Deposited Sediments in Suleja, Nigeria. American Journal of Chemistry, 2: 34–37.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism