ARCHAEOLOGICAL AND ARCHAEOBOTANICAL RESEARCH AT AN EARLY MEDIEVAL SITE IN WILDNO, KUJAWSKO-POMORSKIE VOIVODESHIP

Joanna Abramów, Arkadiusz Wiktor

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2342

Abstract


  The paper presents the results of the archaeological excavation of the Early Medieval site at Wildno (site 10) and the initial results of ongoing archaeobotanical analysis of plant macro-remains from the same site. During rescue excavation many archaeological features were found. Among them a few probable huts, smokehouses and tar pits were discovered. Inside them, plant macro-remains were found. Analyses showed remains of cultivated plant and weed species, which provides evidence of farming practice during early medieval times. The cultivated plants were Linum usitatissimum, Panicum miliaceum and Triticum aestivum.


Keywords


Archaeobotany; Early Medieval Settlement; cultivated plants; weeds

Full Text:

PDF

References


BADURA M., 2009, Źródła archeobotaniczne do studiów nad gospodarką roślinną w strefie pogranicza polsko-pruskiego – wstępne wyniki badań [in:] Acta Archaeologica Pomoranica, III, 403–410.

BADURA M., 2011, Rośliny użytkowe w dawnym Gdańsku. Studium archeobotaniczne, Gdańsk.

BIENIEK A., 1999, The use of plant resources in the early centuries AD on the basis of plant macroremains form the Roman Iron Age site at Wąsosz Górny, near Kłobuck, central Poland, Acta Palaeobotanica, 39 (1), 137–169.

CHUDZIAK W., 1991, Periodyzacja rozwoju wczesnośredniowiecznej ceramiki z dorzecza dolnej Drwęcy (VII–XI/XII w.). Podstawy chronologii procesów zasiedlenia, Toruń.

CHUDZIAK W., 1996, Zasiedlenie strefy chełmińsko-dobrzyńskiej we wczesnym średniowieczu (VII–XI wiek), Toruń.

CHUDZIAK W., (ed.), 1997, Wczesnośredniowieczny szlak lądowy z Kujaw do Prus (XI wiek). Studia i materiały, Toruń.

CHUDZIAK W., 2004, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie. Studia przyrodniczo-archeologiczne, Mons Sancti Laurenti, 2, Toruń.

GACKOWSKI J., 2000, Studies in the Lake Dwellings of the West Baltic Barrow Culture, Toruń.

HENSLOWA M., 1962, Rośliny dziko rosnące w kulturze ludu polskiego (Chenopodium, Atriplex, Urtica, Rumex, Sambucus), Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Archiwum Etnograficzne Nr 25, Wrocław.

LATAŁOWA M., PIŃSKA K., 2010, Zawartość botaniczna dwóch naczyń z po¬zostałości osady ludności łużyckich pól popielnicowych w Polanowie na Poje¬zierzy Gnieźnieńskim [in:] Archeologia Jeziora Powidzkiego, Pydyn A. (ed.), Toruń, 197–226.

ŁUCZAJ Ł., 2004, Dzikie rośliny jadalne Polski. Przewodnik survivalowy, Krosno

MATUSZKIEWICZ W., 2008, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, Warszawa.

MARSZELEWSKI W., 2001, Jeziora Pojezierza Dobrzyńskiego, Toruń.

MAURIZIO A., 1926, Pożywienie roślinne i rolnictwo w rozwoju dziejowym, Warszawa.

MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZAJĄC A., ZAJĄC M., 2002, Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist, Kraków.

PIŃSKA K., 2010, Rola badań archeobotanicznych poszukiwaniu śladów pożywie¬nia roślinnego w obrzędach i rytuałach magicznych na terenie średniowiecznej słowiańszczyzny [in:] Historie kulinarne, Rola i znaczenie pożywienia w kultu¬rze, Stolična R., Drożdż A. (eds.), Cieszyn–Katowice–Brno, 145–159.

POLCYN M., ABRAMÓW J., 2007, Makroskopowe szczątki roślin z wczesnośredniowiecznej osady podgrodowej w Kałdusie, gm. Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie (wyniki analiz 2003–2004) [in:] XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada–02 grudnia 2005, Nawrolska G. (ed.), 281––283.

TYMRAKIEWICZ W., 1976, Atlas chwastów, Warszawa.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism