DAILY MINIMUM AND MAXIMUM AIR TEMPERATURE IN POLAND IN THE YEARS 1951–2005

Marek Kejna, Andrzej Araźny, Rafał Maszewski, Rajmund Przybylak, Joanna Uscka-Kowalkowska, Zsuzsanna Vizi

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/2320

Abstract


In this study grid data of daily maximum and minimum air temperatures taken from the NCEP/NCAR reanalysis for the territory of Poland for the years 1951–2005 have been used as a basis for an analysis of the spatial distribution of daily maximum and minimum air temperature, the frequency of characteristic days and the variability of these parameters in the period analysed. The results obtained were then compared to the variability in atmospheric circulation in Europe, described by the North Atlantic Oscillation (NAO) index.  


Keywords


air temperature; NAO; climate changes; Poland

Full Text:

PDF

References


Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., 2007, Wieloletnia zmienność ekstremalnych warunków termicznych w południowej części Małopolski w drugiej połowie XX wieku. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 287–295.

Brázdil R., Budikova M., Auer I., Bőhm R., Cegnar T, Faško P. Lapin P., Gajic-Čapka M., Zaninovic K., Koleva E., Niedźwiedź T., Ustrnul Z., Szalai S., Weber R.O., 1996, Trends of maximum and minimum daily temperatures in Central and Southeastern Europe. Int. J. Climatol, 16, 765–782.

Cebulak E., Limanówka D., 2007, Dni z ekstremalnymi temperaturami powietrza w Polsce. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 185–194.

Durło G., Wilczyński S., Feliksik E., 2007, Wieloletnia zmienność temperatury maksymalnej i minimalnej powietrza na Kopciowej w Beskidzie Sądeckim. [in:] Cywilizacja i Żywioły, Warszawa, 127–135.

Easterling D.R., Meehl G.A., Parmesan C., Changnon S.A., Karl T.R., Mearns L.O., 2000, Climate extremes: observations, modeling, and impacts. Science, 289, 2068–2074.

Fortuniak K., Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Trendy i okresowość zmian temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegl. Geofiz., XLVI, 4, 283–303.

Głowicki B., 2003, Symptoms of contemporary warming in the 100-years series of temperature measurements on the Śnieżka Mountain. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 142–150.

Heino R., R. Brázdil, E. Forland, H. Tuomenvirta, H. Alexandersson, M. Beniston, C. Pfister, M. Rebetez, G. Rosenhagen, S. R osner and J. Wibig, 1999, Progress in the study of climate extremes in northern and central Europe. Clim. Change 42, 151–181.

Hilmer M., Jung T., 2000, Evidence for a recent change in the link between the North Atlantic Oscillation and Arctic sea ice export. Geophys. Res. Lett., 27 (7), 989–992.

Hurrell J.W., 1995, Decadal trends in the North Atlantic Oscillation and relationship to regional temperature and precipitation. Science, 269, 676– 679.

IPCC 4th Assessment Report, 2007, http://www.ipcc.ch

Jones P.D., Jonsson T., Wheeler D., 1997, Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibraltar and South-West Iceland. Int. J. Climatol., 17, 1433–1455.

Jones P., New M., Parker D.E., Martin S., Rigor I.G., 1999, Surface air temperature and its changes over the past 150 years. Rev. Geophys. 37, 173–199.

Kalnay E., et al., 1996, The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project. Bull. Amer. Met. Soc., 77, 3, 437–471.

Kaszewski B.M., Siwek K., Siłuch M., Gluza A.F., 2007, Ekstremalne wartości wybranych charakterystyk termicznych w Lublinie (1951–2004). [in:] Cywilizacja i Żywioły, Warszawa, 118–126.

Karl T., et al., 1993, Asymmetric trends of daily maximum and minimum temperature. Bull. Amer. Met. Soc., 74, 6, 1007–1023.

Kysely J., 2002, Probability estimates of extreme temperature events: stochastic modeling approach vs. extreme value distributions. Stud. Geophys. Geod., 46, 93–112.

Kożuchowski K., 2003, Some aspects of the contemporary climatic changes in Poland. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 67–76.

Kożuchowski K., Degirmendžić J., 2002, Wskaźniki cyrkulacji a temperatura w Polsce. [in:] Marsz A.A., Styszyńska A. (eds.), Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski a temperatura powietrza nad Polską, Akademia Morska, Gdynia, 111–128.

Kożuchowski K., Żmudzka E., 2001, Ocieplenie w Polsce, skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku. Przegl. Geofiz., 1–2, 81–90.

Marsz A.A., 2007, Czy w latach 1976–1978 nastąpiła zmiana reżimu cyrkulacyjnego i klimatycznego półkuli północnej? Przegl. Geofiz., 1, 7–25.

Lorenc H. (ed.), 2005, Atlas klimatu Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 116 pp.

Marsz A.A., Styszyńska A., 2001, Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską. Wyd. WSM, Gdynia, 101 pp.

Marsz A.A., Styszyńska A. (eds.), 2002, Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski a temperatura powietrza nad Polską. Akademia Morska, Gdynia, 222 pp.

Michniewski A., 2007, Charakterystyka miesięcznych ekstremów temperatury powietrza w Krakowie i ich związek z warunkami cyrkulacyjnymi. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 251–261.

Miętus M., Filipiak J., 2003, The temporal and spatial patterns of thermal conditions in the area of the southwestern coast of the Gulf of Gdańsk (Poland) from 1951 to 1998. Int. J. Climatol., 24, 4, 499–509.

Niedźwiedź T., Ustnul Z., 1994, Maximum and minimum temperatures in Poland and the variability of atmospheric circulation. [in:] R. Brázdil, M. Kolař (eds.), Contemporary Climatology, Brno, 420–425.

Niedźwiedź T., 2003, Variability of atmospheric circulation in Southern Poland. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 230–240.

Olszewski J.L., Żarnowicki G., Jarzyna K., Adamczyk A., 2007, Zmienność warunków termicznych i opadowych szczytowych partii Łysogór na tle wskaźników cyrkulacyjnych. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 307–314.

Piotrowicz K., 2007, Wieloletnie zróżnicowanie liczby nocy gorących w Krakowie. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 277–286.

Przybylak R., Wójcik G., Marciniak K., 2003, Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej oraz Arktycznej na warunki termiczne chłodnej pory roku w Polsce w XVI-XX wiekach. Przegl. Geofiz., 1–2, 61–74.

Przybylak R., Vizi Z., Araźny A., Kejna M., Maszewski R., Uscka-Kowalkowska J., 2007, Poland’s Climate Extremes Index, 1951–2005, Geogr. Pol., 80, 2, 47–58.

Sillman J., Roeckner E., 2008, Indices for extreme events in projections of anthropogenic climate change. Clim. Change, 86, 83–104.

Ustrnul Z., 2007, Wskaźnik cyrkulacji zachodniej nad Europą w XX wieku. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 55–64.

Ustrnul Z., 2001, Dane gridowe a cyrkulacja atmosferyczna. Rocznik Fizycznogeogr., VI, Uniwersytet Gdański, 7–13.

Ustrnul Z., Czekierda D., 2007, Wpływ wskaźnika Oscylacji Północnoatlantyckiej na średnią temperaturę powietrza w różnych skalach przestrzennych. [in:] K. Piotrowicz, R. Twardosz (eds.), Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Kraków, 75–84.

Trepińska J., 2003, Hot summer seasons in Cracow during the 20th century. Acta Univ. Wratisl., 2542, Studia Geogr. 75, 151–157.

Walsh J.E., Philips A.S. P ortis D.H., Champan W.L., 2001, Extreme cold outbreaks in the United States and Europe, 1948–1999. J. Climate, 14, 2642–2658.

Wibig J., 2000a, Oscylacja Północnoatlantycka i jej wpływ na kształtowanie pogody i klimatu. Przegl. Geofiz., 2, 121–137.

Wibig J., 2000b, Temporal variability of the frequency of extreme temperature occurrence in Poland on the example of Zakopane and Łódź. Prac. Geogr. UJ, 108, 215–222.

Wibig J., 2000/2001, The methods of analysis of extreme temperature events. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 369–376.

Wibig J., Głowicki B., 2002, Trends of minimum and maximum temperature in Poland. Clim. Res., 20, 123–133.

Wyszkowski A., 2006a, Tendencje zmian temperatury powietrza w Europie Północnej i Środkowej w świetle danych z Reanalizy NCEP/NCAR, możliwości wykorzystania. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 488–497.

Wyszkowski A., 2006b, Reanaliza NCEP/NCAR – informacje ogólne, dostępność, możliwości wykorzystania. Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, LV/LVI, 44, 478–487.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism