Footprints of past geological events in rocks from Krucze Skały excavation (Karkonosze Mountains, SW Poland)

Joanna Michalak

DOI: http://dx.doi.org/10.2478/18492

Abstract


Krucze Skały excavation is located within Izera-Kowary Unit, which is a subdivision of Karkonosze-Izera Massif. Traces of numerous geological events were recognized and described before in other locations from this unit. In this specific location only pegmatitic intrusions were tested until now. This research considers geological history recorded in petrography and mineralogy of all remaining rocks. Samples collected along the excavation were analyzed using polarising microscope and XRD method. During the examination records of magmatic genesis of these rocks protolith as a S-type granite were found as well as evidences of MP-LT and LP-HT metamorphism, metasomathosis and hydrothermal activity. In some cases it is arguable which processes and in what point of geological history created certain features of rocks.


Keywords


Karkonosze-Izera Massif; Kowary gneiss; granite-gneiss; granite; metamorphism

Full Text:

PDF

References


Mapa zasadnicza; 1:500, sheets: 461.441.1541, 461.441.1543. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jeleniej Górze

BORKOWSKA M, HAMEURT J, VIDAL P, 1980, Origin and age of Izera gneisses and Rumburk granites in the Western Sudetes. Acta Geol Polon, 30, 121–146.

BORKOWSKA M., SMULIKOWSKI K., 1973. Minerały skałotwórcze. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

CARUZZO S., CLARKE D.B., PELRINE K.M., MACDONALD, M.A., 2006, Texture, composition, and origin of rutile in the South Mountain Batholith, Nova Scotia. Canadian Mineralogist, 44, 715–729.

CHAPPELL B.W., WHITE A.J.R., 2001, Two contrasting granite types: 25 years later. Australian Journal of Earth Sciences, 48, 489–499.

CREASEY S.C., 1966, Hydrothermal alterations. In: TITLEY S.R., HICKS C.L. (Eds.), Geology of the Porphyry Copper Deposits, Southwestern North America. University of Arizona Press, 51-74.

FINGER F., GERDES A., JANOUŠEK V., RENE M. & RIEGLER G., 2007, Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: The significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases. J. Geosci., 52, 9–28.

HENK A., 1997, Gravitational orogenic collapse vs plate boundary stresses: A numerical modelling approach to the Permo-Carboniferous evolution of Central Europe. Geol. Rundsch., 86, 39–55.

KONDRACKI, J., 2002, Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

KORYTOWSKI A., DÖRR W., ŻELAŹNIEWICZ A., 1993, U–Pb dating of (meta)granitoids in the NW Sudetes (Poland) and their bearing on tectono-stratigraphic correlation. Terra Abstracts, 5, 331–332

KOZŁOWSKI A., SACHABIŃSKI M., 2007, Karkonosze intragranitic pegmatites and their minerals. Granitoids in Poland. Archivum Mineralogiae Monograph No. 1, 155-178.

KRÖNER A., JAECKEL P., HEGNER E., OPLETAL M., 2001, Single zircon ages and whole-rock Nd isotopic systematics of early Palaeozoic granitoid gneisses from the Czech and Polish Sudetes (Jizerské hory, Krkonoše and Orlice-Sneżnik Complex). International Journal of Earth Sciences, 90, 304–324.

KRYZA R., MAZUR S., 1995, Contrasting meta morphic paths in the SE part of the Karkonosze-Izera Block (Western Sudetes, SW Po land). Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen, 169, 157–192.

MANECKI A., MUSZYŃSKI M., 2008, Przewodnik do petrografii. Wydawnictwa AGH, Kraków.

MAZUR S., KRYZA R., 1996, Superimposed compressional and extensional tectonics in the Karkonosze-Izera Block, NE Bohemian Massif. In: ONCKEN O. and JANSSEN C. (Eds.), Basement Tectonics 11, Europe and Other Regions. Proceedings of the Eleventh International Conference on Basement Tectonics, held in Potsdam, Germany, July 1994. Kluwer, Dordrecht, 51–66.

MAZUR S., 1995, Strukturalna i metamorficzna ewolucja wschodniej okrywy granitu Karkonoszy w południowej części Rudaw Janowickich i Grzbiecie Lasockim. [Structural and metamorphic evolution of the country rocks at the eastern contact of the Karkonosze granite in the southern Rudawy Janowickie Mts and Lasocki Range. Geologia Sudetica, 29, 31–98.

MAZUR S., ALEKSANDROWSKI P., SZCZEPAŃSLKI J., 2010, Zarys budowy i ewolucji tektonicznej waryscyjskiej struktury Sudetów. Przegląd Geologiczny, 58:2, 134-145.

MIERZEJEWSKI M.P., 2007, A general view over Karkonosze granite. Granitoids in Poland, Archivum Mineralogiae Monograph No 1, 11-122.

OBERC-DZIEDZIC T., 1985, Wpływ granitu karkonoskiego na gnejsy izerskie, Kwartalnik Geologiczny, 3/4, 571-588.

OBERC-DZIEDZIC, T., 2003, Granity izerskie: próba odtworzenia przeddeformacyjnej historii. [The Izera granites: an attempt at reconstructing the predeformational history]. In: CIĘŻKOWSKI W., WOJEWODA J., ŻELAŹNIEWICZ, A. (Eds.), Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu. WIND, Wrocław, 41–52.

OBERC-DZIEDZIC T., KRYZA R., MOCHNACKA K., LARIONOV, A., 2010, Ordovician passive continental margin magmatism in the Central-European Variscides: U-Pb zircon data from the SE part of the Karkonosze-IzeraMassif, Sudetes, SW Poland. International Journal of Earth Sciences, 99, 27–46.

OBERC-DZIEDZIC, T., KRYZA, R., PIN, C., MOCHNACKA, K., LARIONOV, A., 2009, The Ortogneiss and Schist Complex of the Karkonosze-Izera Massif (Sudetes, SW Poland): U-PB SHRIMP zircon ages, Nd-isotope systematics and protoliths. Geologia Sudetica, 41, 3-24.

OBERC-DZIEDZIC T., PIN C., KRYZA R., 2005, Early Palaeozoic crustal melting in an extensional setting: petrological and Sm-Nd evidence from the Izera granitegneisses, Polish Sudetes. International Journal of Earth Sciences, 94, 354–368.

OLIVER G., CORFU F., KROGH,T., 1993, U-Pb ages from SW Poland: evidence for a Caledonian suture zone between Baltica and Gondwana. Journal of the Geological Society, 150, 355–369.

PASSCHIER C.W., TROUW R.A.J., 2005, Microtectonics. Springer-Verlag, Berlin.

PIECZKA A., SZUSZKIEWICZ A., SZEŁĘG E., JANECZEK J., NEJBERT K., 2015, Granitic pegmatites of the Polish part of the Sudetes (NE Bohemian massif, SW Poland). In: PEG 2015: 7th international symposium on Granitic pegmatites : June 17–19 2015, Książ, Poland, Bibliogr. 98–103.

PIN C., KRYZA R., OBERC-DZIEDZIC T., MAZUR S., TURNIAK K., WALDHAUSROVA J., 2007, The diversity and geodynamic significance of Late Cambrian (ca. 500 Ma) felsic anorogenic magmatism in the northern part of the Bohemian Massif: a review based on Sm-Nd isotope and geochemical data. In: LINNEMANN U. NANCE R.D., KRAFT P. & ZULAUF G. (eds.) The evolution of the Rheic Ocean: From Avalonian-Cadomian active margin to Alleghenian-Variscan collision. Geol. Soc. Am. Spec. Publ., 423, 209–229.

SZAŁAMACHA J., 1957, Szczegółowa Mapa Geologiczna Sudetów; 1:25 000, arkusz: M33-44Da Kowary. Instytut Geologiczny, Warszawa.

SZEŁĘG E., GALUSKINA I., PRUSIK K., 2010, A Sc-Nb oxide from corundum pegmatites of the Krucze Skały in Karpacz (Karkonosze massif, Lower Silesia, Poland) – a potentially new mineral of the ScNbO4 – FeWO4 series. 20th General Meeting of the IMA (IMA2010), Budapest, Hungary, August 21-27, CD of Abstracts, p. 501.

TEISSEYRE J.H., 1973, Skały metamorficzne Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego. [Metamorphic rocks of the Rudawy Janowickie and Lasocki Range]. Geologia Sudetica, 8, 7–120.

ZAGOŻDŻON K.D., 2008, Charakterystyka zmian kontaktowych w strefie granicznej pluton-osłonana przykładzie wschodnich Karkonoszy. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 123, 143-153.

ŻELAŹNIEWICZ A., 1994, Ductile shear zones versus amphibolitized basic dikes within the Izera gneisses: fragment of a passive margin stretching from Lusatian to West Sudetes. Terra Abstracts, 3, 108–111.

ŻELAŹNIEWICZ A., ALEKSANDROWSKI P., BUŁA Z., KARNKOWSKI P.H., KONON A., OSZCZYPKO N., ŚLĄCZKA A., ŻABA J, ŻYTKO K., 2011, Regionalizacja tektoniczna Polski, Komitet Nauk Geologicznych PAN, Wrocław.

ŻELAŹNIEWICZ A., NOWAK I., ACHRAMOWICZ S., CZAPLIŃSKI, W., 2003, Północna część bloku karkonosko-izerskiego: historia pasywnej krawędzi terranu Saksoturyngii. [The northern part of the Izera-Karkonosze block: a passive margin of the Saxothuringian Terrane]. In: CIĘŻKOWSKI W, WOJEWODA J. & ŻELAŹNIEWICZ A. (Eds.), Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu. WIND, Wrocław, 17–32.
ISSN 2080-7686 (print)
ISSN 2300-8490 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism