The Goods Structure of Trade between Polish Regions and the European Union

Henryk Maćkowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-011-0014-9

Abstract


The goal of this article is to present the structure of trade between Polish regions (voivodships) and the European Union. The research is a dynamic analysis making it possible to compare the time before and after the expansion of the European Union. The timeframe of the discussed issues relates to 1999-2007. Attention is paid to the scale and diversified nature of the changes to the goods structure of export and import activities undertaken by Polish voivodships to (from) the European Union. The analysis is preceded by the characteristics of the European Union's role in trade of specific regions. Finally, the degree of intra-industry specialization is evaluated as is the trend in changes to the trade between Polish regions and European Union countries.

Keywords


European Union; Poland; goods structure; exports; imports

Full Text:

PDF

References


Kundera, J. 1984: Metody badania specjalizacji w handlu międzynarodowym (Methods of surveying specialization in international trade - in Polish). In: Przegląd Prawa i Administracji, XVIII, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 195-220.

Kundera, J. 1998: Obroty handlowe Polski z UE w okresie liberalizacji wymiany (Poland's trade with the European Union at the time of trade liberalization - in Polish). In: Kundera, J. and Ostrowska, E. editors, Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej (Goods and services exchange between Poland and the European Union - in Polish), Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 45-79.

Maćkowiak, H. 2003: Zmiany przestrzenno-strukturalne w handlu zagranicznym Polski (Spatial and structural changes in Poland's foreign trade - in Polish), Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Maćkowiak, H. 2007: Zróżnicowanie konkurencyjności eksportowej województw w Polsce (Diversification in export competitiveness in Polish voivodships - in Polish). In: Brezdeń, P. and Grykień, S. editors, Od lokalnego do globalnego wymiaru gospodarowania przestrzenią - nowe jakości przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych (From the local to the global dimension of managing space - new qualities of the social and economic space. Transformations of regional functional and spatial structures - in Polish), T. IX, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, pp. 167-179.

Zielińska-Głębocka, A. 1996: Handel krajów uprzemysłowionych w świetle teorii handlu międzynarodowego (Trade of economically developed countries in the light of the international trade theory - in Polish), Gdańsk: Uniwersytet Gdański.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism