The Demographic Aspect of Contemporary Urban Processes (The Case of Portugal)

Elżbieta Litwińska

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-011-0005-x

Abstract


In the last decades in most European countries urbanization can be observed, characterized by a tendency towards expansion of big cities into their environs with a decreasing number of inhabitants living in urban cores (urban sprawl). The result is networked, poly-centric forms of concentration. These new structures are the result of the changes in the organization of the production process, the increasing role of the service and information based economy and the growing mobility of the population.

The aim of this paper is to present the demographic aspect of urban processes in Portugal, in the country as well as in the Lisbon Metropolita Area.


Keywords


Portugal; Lisbon Metropolitan Area; urbanization; urban sprawl; migrations; natural increase; settlement system

Full Text:

PDF

References


Alden, J. and Pires da Rosa, A. 1996: Lisbon. Strategic Planning for a Capital City. In: Cities, Vol. 13, No. 1, INE, Pergamon Press, pp. 25-36.

Atlas da Area Metropolitana de Lisboa, 2005: www.aml.pt

Atlas das Cidades de Portugal, 2004: Lisboa.

Atlas de Portugal, 2008: www.igeo.pt/atlas

Carrilho, M. J. and Patricio, L. 2003: A Situação Demográfica Recente em Portugal. In: Revista de Estudos Demográficos, No. 34, Lisboa: INE, pp.117-141.

Carrilho, M. J. and Patricio, L. 2007: A Situação Demográfica Recente em Portugal. In: Revista de Estudos Demográficos, No. 44, Lisboa: INE, pp. 35-80.

Chin, N. 2002: Unearthing the Roots of Urban Sprawl: A Critical Analysis of Form, Function and Methodology, London, CASA www.casa.ucl.ac.uk/paper47.pdf

Domański, R. 1997: Przestrzenna transformacja gospodarki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Domański, R. 2005: Geografia ekonomiczna. Ujęcie dynamiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ewing, R. 1994: Causes, Characteristics, and Effects of Sprawl: A Literature Review. In: Environmental and Urban Issues, 21, 2, pp. 1-15.

Gaspar, J. 1980: Urban Growth Trends in Portugal, Lisboa: Centro de Estudos Geográficos.

Hall, P. and Hay, D., 1980: Growth Centres in European Urban System, London: Heinemann.

Heffner, K. 2005: Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich. In: Heffner, K. editor, Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Katowice: Akademia Ekonomiczna, pp.11-34.

Instituto Nacional de Estatística, INE www.ine.pt

Kasanko, M., Barredo, J.I., Lavalle, C., McCormick, N., Demicheli, L., Sagris, V. and Brezger, A. 2006: Are European Cities Becoming Dispersed? A Comparative Analysis of 15 European Urban Areas. In: Landscape and Urban Planning, 77, pp. 111-130.

Litwińska, E. 2006: Przekształcenia sieci osadniczej Portugalii. In: Bagiński, E. editor, Sieć osadnicza jako przedmiot badań, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, pp. 185-202.

Litwińska, E. 2008: Zjawisko urban sprawl - jeden z wymiarów współczesnych procesów urbanizacji. In: Słodczyk, J. and Śmigielska, M. editors, Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 37-48.

Marques da Costa, N. 2007: Mobilidade e Transportes em Áreas Urbanas. O caso da área metropolitana de Lisboa, Dissertação de Doutoramento em Geografia Humana, Lisboa: Universidade de Lisboa.

Maślanka, J. 2007: Demographic changes in Portugal at the turn of the 21st century. In: Szymańska, D. and Hołowiecka, B. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 8, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 83-99.

Parysek, J.J. 2008: Urbanizacja i niektóre współczesne idee, koncepcje i modele planowania rozwoju miast. In: Słodczyk, J. and Śmigielska, M. editors, Współczesne kierunki i wymiary procesów urbanizacji, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 11-26.

Piskozub, A. 1976: Kierunek - rok dwutysięczny, Warszawa: Pax.

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - Relatório, 2007: www.dgotdu.pt

Rodriques, M. 2009: A F orma Urbana em Portugal Continental: Aplicação de Indices Quantitativos na Caracterização Morfológica das Cidades, Dissertação de Doutoramento, Lisboa: Universidade de Lisboa.

Soares, L. 2002: Portugal 2001. A Realidade Incontornável da Dispersão. In: Sociedade e Território, 33, pp. 123-129.

Szymańska, D. 2007: Urbanizacja na świecie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szymańska, D. 2009: Geografia osadnictwa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Węcławowicz, G. 2003: Geografia społeczna miast. Zróżnicowanie społeczno-przestrzenne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism