Demographic Consequences of Suburbanization in Selected Towns in the Eastern Borderlands of Poland

Małgorzata Flaga

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/v10089-010-0011-4

Abstract


The aim of the article is to present some of the consequences of the suburbanization process in Poland, where said the process became relevant in the 1990s and continues to this day. The author focuses specifically on the demographic aspects of this phenomenon, i.e., the changes in population it has implied in urban and suburban areas, as well as the characteristics of the relevant demographic structures and natural increase that affect the territories in question.

The results of the research pertain to three of the largest cities in the Lubelskie voivodship: Lublin, Chełm, and Zamość, spanning the years 1995 to 2007. An analysis of available statistical data on this period allows us to note substantial differences in some demographic indicators for cities on the one hand and their respective communes (gminas) on the other. Additionally, the data suggests that the population shifts and changes that occur in the region are the result of an interaction between suburbanization processes and the ongoing Second Demographic Transition, which takes place simultaneously.


Keywords


Poland; Lubelskie voivodship; suburbanization; suburban areas; population changes; demographic structure

Full Text:

PDF

References


Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J. 2005: Procesy urbanizacji we współczesnym świecie. In: Jażdżewska, I. editor, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 9-24.

Kotowska, I. E. 1998: Teoria drugiego przejścia demograficznego a przemiany demograficzne w Polsce w latach 1990. In: Studia Demograficzne, Nr 4, pp. 3-36.

Liszewski, S. and Maik, W. 2000: Wielka Encyklopedia Geografii Świata, T. 19, Osadnictwo, Poznań: Kurpisz.

Lorens, P. 2005: Suburbanizacja w procesie rozwoju miasta postsocjalistycznego. In: Lorens, P. editor, Problem suburbanizacji, Warszawa: Urbanista, pp. 33-44.

Michalski, W. and Nowakowska, B. 2002: Przemiany miasta w okresie zmniejszania się liczby mieszkańców na przykładzie Łodzi. In: Jażdżewska, I. editor, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 119-130.

Parysek, J. J. 2005: Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Parysek, J. J. and Mierzejewska, L. 2005: Między urbanizacją a reurbanizacją: nowe oblicze urbanizacji w Polsce. In: Jażdżewska, I. editor, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 47-56.

Runge, A. and Runge, J. 2002: Wybrane tendencje przemian ludnościowych w największych miastach województwa śląskiego liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. In: Słodczyk, J. editor, Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast, Opole: Uniwersytet Opolski, pp. 25-36.

Słodczyk, J. 2001: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole: Uniwersytet Opolski.

Wesołowska, M. 2006: Rozwój budownictwa mieszkaniowego a przemiany przestrzenne wsi województwa lubelskiego. In: Studia Obszarów Wiejskich, T. 10, Warszawa: Komisja Obszarów Wiejskich PTG, Zespół Badań Obszarów Wiejskich IGiPZ PAN.

Więcław, J. 1999: Nowa faza procesu urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa. In: Kaczmarek, J. editor, XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Przestrzeń miejska. Jej organizacja i przemiany, Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, pp. 51-57.

Zathey, M. 2002: Struktura przestrzenna i mieszkańcy osiedli podwrocławskich. In: Jażdżewska, I. editor, XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 165-174.

Zborowski, A. 2005: Jak daleko polskiej urbanizacji do Europy? In: Jażdżewska, I. editor, XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki, Łódź: Uniwersytet Łódzki, pp. 57-74.

Zuziak, Z. K. 2005: Strefa podmiejska w architekturze miasta. W stronę nowej architektoniki regionu miejskiego. In: Lorens, P. editor, Problem suburbanizacji, Warszawa: Urbanista, pp. 17-32.

www.stat.gov.pl
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism