From village to city through maps: historical cartographic materials as an information source on 20th century environmental changes due to urbanisation in Poland

Kamil Nieścioruk

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2016-0006

Abstract


The article presents the use of historical Polish post-war topographic maps and their usefulness in the detection and assessment of environmental changes caused by 20th century urbanisation. The case study area is the Polish city of Lublin. Two main research questions are defined and answered. The first is what kinds of maps can be used to trace environmental changes as well as to find the present-day remains of past environments and what is the reliability of these maps? Several series of topographic maps are used here together with aerial photography. The second research question is what changes can be found by comparing spatial sources and what features can be found today with the help of early maps. The main features investigated in this section are linear (road networks) and areal (orchards) supplemented with point features of various kinds (trees, wells, shrines). The quality of cartographic information is assessed and remnants of the past environment are discovered. 

Full Text:

PDF

References


Grygorenko, W., 1991: Kartografia Polska w latach 1945-1990 w potrzasku reorganizacji i cenzury (Polish cartography during the period of 1945-1990 caught in a trap of reorganisation and censorship – in Polish). In: Polski Przegląd Kartograficzny, T. 23, Nr 1-2, pp. 1-7.

Kardaś A., Chmielewski J.M. and Turek A., 2014: Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy (Development trends of the northern part of Warsaw metropolitan area – in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne 2(56), pp. 68-94.

Konopska, B., 2011: Geometryczne deformacje treści polskich planów miast do użytku ogólnego w latach 1955-1981 (Geometrical distortions in Polish general use map content in the years 1955-1981 – in Polish). In: Polski Przegląd Kartograficzny, T. 43, Nr 4, pp. 354-368.

Nieścioruk, K. 2013: Cartographic source materials and cartographic method of research in the past environment analyses. In: Szymańska, D. and Biegańska, J. editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 22, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 81-95, DOI: http://dx.doi.org/10.2478/bog-2013-0033

Nieścioruk, K., 2014: Weryfikacja wiarygodności treści map dawnych z wykorzystaniem cyfrowego modelu terenu i podstawowych atrybutów topograficznych (Verification of content credibility of early maps with application of digital elevation model and primary topographic attributes – in Polish). In: Konopska, B. and Ostrowski, J. editors, Dawne mapy jako źródła w badaniach geograficznych i historycznych. Z dziejów kartografii, Tom XVIII, Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN. Zespół Historii Kartografii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Katedra Geomatyki i Kartografii, Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce, Instytut Geodezji i Kartografii, pp. 53-64.

Nowicki, J., 1991: Koncepcje i metody działania w procesach realizacyjnych (Conceptions and methods in processes of implementation – in Polish). In: Malisz, B. editor, Przemiany i rozwój planowania miast i urbanistyki, Biuletyn – Polska Akademia Nauk. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Z. 152, pp. 189-203.

Saliszczew, K.A., 1998: Kartografia Ogólna (General cartography – in Polish), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Vujaković, P., 2012: Spider's moving Castle: re-inscribing a ‘sense of place’. In: Maplines, Vol. 18,

Issue 1, pp. 10-11.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism