Influence of social and religious factors in Polish Sejm elections, 2001–2007

Elżbieta Bilska-Wodecka, Roman Matykowski

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bog-2015-0031

Abstract


The analysis presented herein addresses the issue of social and religious diversity within the Catholic Church and its influence on voter turnout and Sejm election results in Poland. The paper covers election results from 2001 to 2007. Both organizational-institutional characteristics and social-religious characteristics of the Church have been taken into account when assessing the impact of the Church on regional differences in political support for selected political factions in 2005. The impact of each factor on the support level for a given party or political orientation in a regional (spatial) context was assessed on the basis of the degree of coincidence of the factors of interest, measured using the coefficient of correlation.


Keywords


Poland, Sejm elections, social factors; religious factors; principal component analysis

Full Text:

PDF

References


Bilska-Wodecka, E., 2005: Poland. Post-communist religious revival. In: Knippenberg, H. editor, The Changing Religious Landscape of Europe, Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 120–144.

Bilska-Wodecka, E., 2006: From multiconfessional to monoconfessional state. State-church relations in Poland following World War II. In: GeoJournal, Vol. 67, No 4, pp. 341–355.

Broughton, D. and ten Napel, H.-M.T.D., 2000: Religion and mass electoral behaviour in Europe. In: Routledge/ECPR Studies in European Political Science, Vol. 19.

Campbell, D.E.A. editor, 2007: Matter of Faith: Religion and the 2004 Presidential Election. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Chojnicki, Z. and Czyż, T., 1978: Analiza zmienności zróżnicowania przestrzeni społeczno-ekonomicznej Polski (Analysis of the variability and diversity in Poland’s socio-economic space – in Polish). In: Chojnicki, Z., Czyż T., Parysek, J. and Ratajczak, W. editors, Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi. Warszawa-Poznań: PWN, pp. 21–49.

Cześnik, M., 2007: Frekwencja wyborcza w Polsce (Voter turnout in Poland – in Polish), http://www.politykus.ordynacka.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=63, DoA: 02.01.2009.

Evans, J.A.J. and Tonge, J., 2007: Unionist party competition and the Orange Order vote in Northern Ireland. In: Electoral Studies, Vol. 26, No. 1, pp. 156–167.

Firlit, E., 2000: Struktury parafialne w Polsce i ich działalność (Parish structures in Poland and their activities – in Polish). In: Zdaniewicz, W. and Zembrzuski, T. editors, Kościół i religijność Polaków 1945–1999. Studia socjologiczno-religijne, Vol. 19, pp. 107–122.

Florczyk, A., Żukowski, T. and Najdowski, Z., 1989: Nowa geografia polityczna Polski (The new political geography of Poland – in Polish). In: Kałuża, R. editor, Polska wybory 89. Warszawa: Wyd. A. Boniarski, pp. 203–213.

Grabowska, M., 2002: Religijność i Kościoł a polityka w III Rzeczypospolitej (Religiousness, church and politics in the Third Republic of Poland – in Polish). In: Markowski, R. editor, System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, Warszawa: Instytut Studiow Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, pp. 101–146.

Green, J.C., 2007: The Faith Factor. How Religion Influences American Elections, Westport: Greenwood Press.

Haerpfer, Ch. and Gehmacher, E., 1984: Social structure and voting in the Austrian party system. In: Electoral Studies, Vol. 3, No. 1, pp. 25–46.

Ingham, M. and Newell, J., 1997: Religion and voting behaviour in Poland. In: ESRI Working Papers in Contemporary History & Politics, The University of Salford, Vol. 14.

Jasiewicz, K., 2002: Portfel czy rożaniec? Wzory zachowań wyborczych Polaków w latach 1995–2001 (Wallet or rosary? Patterns of electoral behavior of Poles in the years 1995–2001 – in Polish). In: Markowski, R. editor, System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Fundacja im. Friedricha Eberta, pp. 75–100.

Ka-Lok Chan, K., 2000: The religious base of politics in post-Communist Poland. A case of bounded secularization. In: Broughton, D. and ten Napel, H.-M.T.D. editors, Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe, London: Routledge, pp. 176–197.

Kik, K., 2007: Systemowe uwarunkowania absencji wyborczej (Systemic conditions of the electoral of absence – in Polish). In: Kasińska-Metryka, A. editor, Polacy wobec wyborów 2005 roku. Kielce: Wyd. AŚ, pp. 25–28.

Kowalski, M., 2000: Geografia wyborcza Polski. Przestrzenne zrożnicowanie zachowań wyborczych w latach 1989–1998 (Electoral geography of Poland. Spatial diversity of electoral behavior in the years 1989–1998 – in Polish). In: Geopolitical Studies, Vol. 7.

Kowalski, M., 2003: Polaryzacja zachowań wyborczych w Polsce jako rezultat cywilizacyjnego rozdarcia kraju (Polarization of electoral behavior in Poland as a result of civilization torn of country – in Polish). In: Kowalski, M. editor, Przestrzeń wyborcza Polski. Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, pp. 11–48.

Mariański, J., 2000: Praktyki religijne w badaniach socjologicznych (Religious practices in sociological research – in Polish). In: Zdaniewicz, W. and Zembrzuski, T. editors, Kościół i religijność Polaków 1945–1999. Studia socjologiczno-religijne, Vol. 19, pp. 459–477.

Markowski, R., 2006: Wybory 2005 – chaos czy restrukturyzacja systemu partyjnego? (Elections 2005 – chaos or restructuring of the party system? – in Polish). In: Słodkowska, I. and Dołbakowska, M. editors, Wybory 2005. Partie i ich programy, Warszawa, Instytut Studiow Politycznych PAN, pp. 9–27.

Matykowski, R., 2007: Zrożnicowanie regionalne wynikow wyborow do Sejmu w Polsce w latach 1991–2005 (Regional diversity of the Sejm election results in Poland in the years 1991–2005 – in Polish). In: Kiniorska, T. and Sala, S. editors, Rola geografii społeczno-ekonomicznej w badaniach regionalnych, Kielce: IG AŚ, pp. 185–191.

Matykowski, R., Tobolska, A. and Konecka, B., 1995: Urbanizacja jako czynnik zachowań wyborczych i zachowania wyborcze jako przejaw urbanizacji (Urbanization as a factor in voting behavior and voting behavior as a symptom of urbanization – in Polish). In: VIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście: Centralność i peryferie dużych miast. Transformacja i przyszłość. Pojęcia i metody badawcze, Łodź: UŁ, pp. 83–92.

Ochocki, A., 2004: Kościoł katolicki a sprawy publiczne w Polsce (The Catholic Church and public affairs in Poland – in Polish). In: Zdaniewicz, W. and Zaręba, S.H. editors, Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków. Studia socjologiczno-religijne, Vol. 23, pp. 201–220.

Pankowski, K., 2001: Uzasadnienia przyczyn absencji wyborczej (Justifications for reasons of electoral absence – in Polish), Komunikat CBOS BS/156/2001 (Warszawa), http://cbos.pl , DoA: 02.01.2009.

Raciborski, J., 1997: Polskie wybory. Zachowania wyborcze społeczeństwa polskiego w latach 1989–1995 (Polish elections. Voting behavior of Polish society in the years 1989–995 – in Polish), Warszawa: Wyd. Nauk. „Scholar”.

Roy, R. and Wallace, P., 2007: India’s 2004 Elections. Grass-Roots and National Perspectives, New Delhi: SAGE Publications.

Sobczyński, M., 2003: Kilka uwag o metodologii geografii wyborczej wielkiego miasta w Polsce (A few comments about the methodology of electoral geography of a large city in Poland – in Polish). In: Kowalski, M. editor, Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: PTG, IGiPZ PAN, pp. 115–130.

van der Eijk, C. and Niemöller, K., 1987: Electoral alignments in the Netherlands. In: Electoral Studies, Vol. 6, No 1, pp. 17–30.

Wybory 2001, 2001: Sondaż przeprowadzony na zlecenie Telewizji Polskiej S.A. w dniu 18 września 2001 roku (A survey commissioned by Polish Television on 18 September 2001 – in Polish), OBOP, http://www.tns-global.pl/archive-report/id/512, DoA: 02.01.2009.

Wybory Sejm/Senat 2007: http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=22&layout=1, DoA: 2.01.2009.

Zarycki, T., 1997: Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski (The new socio-political space of Poland – in Polish). In: Studia Regionalne i Lokalne, Vol. 23 (56).

Zarycki, T., 2000: Politics in the periphery: Political cleavages in Poland interpreted in their historical and international context. In: Europe-Asia Studies, Vol. 52, No 5, pp. 851–873.

Zarycki, T., 2007: History and regional development. A controversy over the ‘right’ interpretation of the role of history in the development of the Polish regions. In: Geoforum, Vol. 38, No 3, pp. 485–493.

Zarycki, T. and Nowak A., 2000: Hidden dimensions: the stability and structure of regional political cleavages in Poland. In: Communist and Post-Communist Studies, Vol. 33, pp. 331–354.

Zdaniewicz, W. and Adamczuk, L., 2000–2007: Praktyki niedzielne (Attendance at Sunday Mass – in Polish), http://www.iskk.ecclesia.org.pl/praktyki-niedzielne.htm , DoA: 2.01.2009.
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism