Good governance in strategic planning of local development in rural and urban-rural gminas of the eastern peripheral voivodeships of Poland

Danuta Guzal-Dec, Łukasz Zbucki, Agnieszka Kuś

DOI: http://dx.doi.org/10.1515/19924

Abstract


The work aimed to determine the scope of the good governance approach in the local development planning of local governments of rural and urban- rural gminas in the eastern peripheral voivodeships of Poland (Lubelskie, Podlaskie and Świętokrzyskie Voivodeships) and how the implementation of good governance principles in the process of elaborating and implementing local development strategies correlates with assessments of the strategy’s suitability as a development management tool. The research used methods of analysis and criticism of the literature, statistical analysis and a survey method using an interview questionnaire addressed to local government authorities. According to our research, especially at the stage of developing the strategy, actions were taken regarding local-community and local-authority participation and active communication between the two, but a lower level of community participation was found at the implementation stage. There was a statistically significant relationship between adopting the principle of participation and accountability in preparing and implementing the strategy and how suitable the strategy was assessed to be as a tool for development management. It seems reasonable to apply the principles of good governance more widely in planning local development, not only while developing the strategy, but also in its implementation.


Keywords


good governance; local development; local development strategy; urban-rural gminas; the Eastern Poland Macroregion; Poland

Full Text:

PDF

References


Blakely, E.J. (1989). Planning local economic development. Theory and practice, London: SAGE Library of Social Research.

Ray, Ch. (2006). Neo-endogeneus rural development in the UE. In: Clocke, P., Marsden, T., Mooney P. (ed.), Handbook of Rural Studies, London, SAGE, 278-291 DOI:.org/10.4135/9781848608016.n19

Gorlach, K. Adamski, T. (2007). Koncepcja rozwoju neo-endogennego, czyli renesans znaczenia wiedzy lokalnej (The concept of neo-endogenous development, a renaissance of the importance of local knowledge). In: Gorlach, K., Niezgoda, M., Seręga, Z. (ed.) Socjologia jako służba społeczna. (Sociology as a social service. To the memory of Wladyslaw Kwasniewicz), Kraków, Wydawnictwo UJ, 137–150.

Kruzmetra, Z. Bite, D. Kronberga, G. (2018). Government-citizen communication in rural municipalities in Latvia. In: Proceedings of the 2018 International Conference "Economic Science for Rural Development", No. 48, Jelgava, Latvia University of Agriculture, 154-162. DOI 10.22616/ESRD.2018.080.

Schmitter, P.C. (2002). Participation in Governance Arrangements: Is there any Reasons to Expect it will Achieve ‘Sustainable and Innovative Policies in a Multilevel Context’? In: Grote, J.R., Gbikpi, B. editors, Participatory Governance. Political and Social Implications, Opladen: Leske + Budrich, 51-70.

Szumowski, W. (2017). Próba identyfikacji zakresu i zasad koncepcji dobrego rządzenia (An attempt to identify the scope and principles of the concept of good governance). In: Zeszyty Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 962 (2), 107-120. DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0962.0207

Gisselquist, R.M. (2012). Good Governance as a Concept, and Why This Matters for Development Policy. In: Working Paper, No. 30, UNU-WIDER. Available at: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2012-030.pdf (01.01.2019).

Commission of the European Communities, (2001). European Governance. A White Paper, Brussels.

International Fund for Agricultural Development, (1999). Good Governance: An Overview, Rome.

World Bank, (1992). Governance and Development, Washington, DC.

OECD, 2010: Public Governance Reviews Towards More Effective and Dynamic Public Management in Mexico, OECD Publishing, Paris.

Sundaram, J. K. (2015). Does good governance always boost development? Available at: https://www.weforum.org/agenda/2015/06/does-good-governance-always-boost-development/ (01.01.2019).

Junian, V. (2015). Strategic Planning in Local Governments in Europe: 'Where Do We Go Now'? In: Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue 2015, 45-54.

North, D. Acemoglu, D. Fukuyama, F. Rodrik, D. (2008). Governance, Growth, and Development Decision-making, Worldbank The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Available at: https://siteresources.worldbank.org/EXTPUBLICSECTORANDGOVERNANCE/Resources/governanceandgrowth.pdf (01.01.2019).

Helliwell, J.F. Huang, H. (2006). How’s your government? International evidence linking good government and well-being. In: NBER Working Paper, No. 11 988.

Wiatrak, A. P. (2012). Strategia gminy jako narzędzie rozwoju obszarów wiejskich (The county strategy as a rural area development tool). In: Roczniki Naukowe SERiA Vol. XIV (3), 425-429.

Bojar, E. Juchniewicz, M. Olesiński, Z. Plawgo, B. Salachna, J. M. Grabska, A. Kaszuba, K. Klimczuk, M. Perło, D. Perło, D. Citkowski, M. Juchnicka M. Sosnowicz, A. Żynel-Etel, J. (2010) Rola samorządów gminnych w programowaniu rozwoju i zarządzaniu jednostką terytorialną na obszarach wiejskich w regionie peryferyjnym (Polski Wschodniej). Fundacja BFKK, Białystok.

Rosner, A. Stanny M. (2016). Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich (wersja pełna) Warszawa: Fundacja EFRWP, IRWiR PAN
Print ISSN: 1732-4254
Online ISSN: 2083-8298

Partnerzy platformy czasopism