No 5 (2017)

Spis treści

Tradycje geografii historycznej

Geografia historyczna, jej zadania i metody (Wstęp) (uwagi wstępne: Tomasz Siewierski, opracowanie: Marcin Morawiec)
Stanisław Arnold
PDF
7-19
O Mappie Krajowej (uwagi wstępne: Beata Konopska, opracowanie: Michał Bąk, Beata Konopska)
Jan Śniadecki
PDF
20-28

Artykuły

Tomasz Związek, Tomasz Panecki
PDF
29-62
Kamil Nieścioruk
PDF
63-78
Zbigniew Babik
PDF
79-93
Alexey Frolov
PDF
94-114
Ewelina Siemianowska
PDF
115-139
Henryk Rutkowski
PDF
140-155
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
PDF
156-175
Agata Mirek
PDF
176-189
Piotr Eberhardt
PDF
190-200

Atlas Fontium

Marek Słoń
201-203
Ewa Kobylińska
PDF
204-222

Recenzje i omówienia

O rzece i wodzie w życiu codziennym człowieka średniowiecza, red. S. Moździoch, K. Chrzan, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław 2015 (Spotkania Bytomskie VIII), ss. 168 + 21 map, 7 il., 6 fot., 2 schematy, 4 wykresy
Rafał Kubicki
PDF
223-225
Urszula Sowina: Water, Towns and People. Polish Lands against a European Background until the Mid-16th Century, Frankfurt am Main 2016, 530 pp. + 71 figs
Katalin Szende
PDF
226-233
Archeologie a letecké laserové skenování krajiny / Archaeology and Airborne Laser Scanning of the Landscape, ed. M. Gojda, J. John i in., Plzeň 2013, ss. 255 + 201 il., 3 tab.
Grzegorz Szalast
PDF
234-239
Joanna Plit: Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN, Warszawa 2016 (Prace Geograficzne, 253), ss. 302 + 71 ryc., 13 tab.
Jan A. Wendt
PDF
240-242
Edward Brooke-Hitching: The Phantom Atlas. The Greatest Myths, Lies and Blunders on Maps, SIMON & Schuster, London i in. 2016, ss. 256 + 185 il.
Lucyna Szaniawska
PDF
243-248
Słownik wsi śląskich w średniowieczu, vol. 1: Powiat lubiński, red. Dominik Nowakowski, authors: Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza, Wrocław 2014, pp. 308 + 88 tables
Joachim Stephan
PDF
249-251
Bożena Degórska: Transformacja krajobrazu wschodnich Kujaw w kontekście zmian użytkowania ziemi i osadnictwa (1770–1970), Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa 2016, ss. 224 + 89 ryc., 31 tab., 8 fot.
Urszula Myga-Piątek
PDF
252-259
Janusz Szyszka: Formowanie i organizacja dóbr monarszych w ziemi lwowskiej od połowy XIV do początku XVI wieku, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Societas Vistulana, Kraków 2016 (Maiestas – Potestas – Communitas, 5), ss. 568 + 4 tab., 9 map, aneksy
Bohdan Smereka
PDF
260-274

Komunikaty i sprawozdania

Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe „Młyny wodne w dorzeczu dolnej Wisły od początku XIX do początku XXI wieku” – Toruń, 26 maja 2017 r.
Dariusz Brykała
PDF
275-277
Konferencja naukowa „Współczesne badania geograficzno-historyczne krajobrazu kulturowego” – Łódź, 22–23 czerwca 2017 r.
Łukasz Musiaka
PDF
277-282
„Kartografia wojskowa krajów Młodszej Europy XVI–XX wieku”. XXX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii – Toruń– Grudziądz, 13–15 października 2016 r.
Jerzy Ostrowski
PDF
282-287
II międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa z cyklu „Wieś Zaginiona” pt. „Wieś miniona, lecz obecna: ślady dawnych wsi i ich badania” – Chorzów, 16–17 listopada 2016 r.
Jarosław Suproniuk
PDF
287-295
XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna „Onomastyka – Neohumanistyka – Nauki Społeczne” – Kraków, 21–23 września 2016 r.
Michał Gochna
PDF
295-297
39. Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Wizualizacja kartograficzna w nauce i praktyce” – Zwierzyniec, 26–28 września 2016 r.
Kamil Nieścioruk
PDF
297-299
Tematyka historii kartografii na konferencji kartograficznej w Zwierzyńcu w dniach 26–28 września 2016 r.
Lucyna Szaniawska
PDF
299-303
Seminarium „Historia środowiskowa. Teoria i praktyka” – Warszawa, 23 listopada 2017 r.
Michał Słomski
PDF
304-305

Pro Memoria

Andrzej Tomczak (1922–2017)
Wiesław Sieradzan
PDF
307-308


Partnerzy platformy czasopism