No 3 (2015)

Spis treści

Tradycje geografii historycznej

W sprawie kartografi i historycznej (uwagi wstępne Mirosław Filipowicz, opracowanie Tomasz Związek)
Franciszek Bujak
PDF
7-16
Wychowanie państwowe w nauczaniu geografii (uwagi wstępne Beata Konopska)
Stanisław Pawłowski
PDF
17-28

Artykuły

Urszula Myga-Piątek
PDF
29-45
Robert Klimek
PDF
46-60
Elżbieta Kowalczyk-Heyman
PDF
61-73
Rafał Kubicki
PDF
74-88
Marta Piber-Zbieranowska
PDF
89-109
Tomasz Nowicki
PDF
110-126
Piotr Eberhardt
PDF
127-140
Anna Mirończuk, Zenon Poławski
PDF
141-149
Rafał Zapłata
PDF
150-174
Neonila Padyuka
PDF
175-186
Pavel Korol, Rostislav Sossa
PDF
187-203
Marek Słoń
PDF
204-204
Winfried Schich, Joachim Stephan
PDF
205-218
Zofia Maciakowska
PDF
219-235
Marek Słoń
PDF
236-242
Bogumił Szady
PDF
243-257

Recenzje i omówienia

Laserowi odkrywcy – nieinwazyjne badanie i dokumentowanie obiektów archeologicznych i historycznych województwa świętokrzyskiego, red. R. Bałazy, R. Zapłata, B. Szady, K. Stereńczak, Fundacja Centrum Geohistorii, Stare Babice 2014, ss. 186 (Tomasz Związek)
Radomir Bałazy, Rafał Zapłata, Bogumił Szady, Krzysztof Stereńczak
PDF
258-263
Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 3 тамах, т. 1: Мінск, Белкартаграфія, 2009, ss. 244; Вялікі гістарычны атлас Беларусі. У 4 тамах, т. 2: Мінск, Белкартаграфія, 2013, ss. 351 (Piotr Guzowski)
Wiaczesław Nasiewicz
PDF
264-265
Urszula Myga-Piątek: Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice 2012, ss. 382 + 21 zał., 56 fot, 72 ryc., 17 tabel, aneksy (Joanna Plit)
Urszula Myga-Piątek
PDF
266-267
Atlas historyczny miast polskich, red. R. Czaja, t. 5: Małopolska, red. Z. Noga, z. 2: Sandomierz, red. Z. Noga, aut.: H. Bartoszewicz, Z. Beiersdorf, D. Burdzy, M. Florek, F. Kiryk, B. Krasnowolski, Z. Noga, L. Polanowski, B.E. Wódz, oprac. kartograficzne: T. Szpytma, tłum. na j. ang.: M. Krasnowolska, P. Krasnowolski, Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Sandomierz–Kraków 2014, ss. 48 + 46 k. luzem (Jan Ptak)
Jan Ptak
PDF
268-271
Eckhard Jäger: Die Insel Rügen auf alten Karten. Vier Jahrhunderte Kartografi egeschichte 1532–1885, Husum Druck- und Verlagsgesellschaft, Husum 2014, ss. 255 + 1 nlb. (Krystyna Szykuła)
Eckhard Jäger
PDF
272-278

Komunikaty i sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji „GIS w nauce” – Gdańsk, 23–25 czerwca 2014 r.
Tomasz Panecki
PDF
279-280
16. Międzynarodowa Konferencja Geografów Historycznych (16th International Conference of Historical Geographers) – Londyn, 5–10 lipca 2015 r.
Tomasz Związek
PDF
280-282
26. Międzynarodowa Konferencja Historii Kartografi i w Antwerpii, 12–17 lipca 2015 r.
Lucyna Szaniawska
PDF
282-285
Dwa sympozja poświęcone historii kartografii na XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w Szczecinie, 18 i 19 września 2014 r.
Jerzy Ostrowski
PDF
286-289

Pro Memoria

Stanisław Alexandrowicz (1931–2015)
Radosław Skrycki
PDF
290-291

Listy do redakcji

Listy do redakcji
Mirosław Filipowicz, Artur Hamryszczak
PDF
292-293


Partnerzy platformy czasopism