Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 44 (2013) Wileńskie Trzy Krzyże Abstrakt   PDF
Józef Poklewski
 
No 49 (2018) Willa miejska Gustawa Plehwe przy ul. Mickiewicza 81 w Toruniu. Abstrakt   PDF
Joanna Kucharzewska
 
No 39 (2010) Wizja miasta w twórczości Leona Chwistka Abstrakt   PDF
Małgorzata Geron
 
No 39 (2010) Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Dariusz Markowski
 
No 38 (2010) Wprowadzenie Abstrakt   PDF
Dariusz Markowski
 
No 44 (2013) Wprowadzenie do problematyki polichromii rzeźb i detali architektonicznych z tzw. sztucznego kamienia w sztuce państwa zakonnego w Prusach Abstrakt   PDF
Juliusz Raczkowski
 
No 45 (2014) Wrocławska synagoga „Pod białym bocianem” i jej genetyczne uwarunkowania Abstrakt   PDF
Bożena Grzegorczyk
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Wspomnienie o Profesor Marii Roznerskiej Abstrakt   PDF
Dariusz Markowski
 
No 45 (2014) Wybrane inwestycje budowlane Franza Zährera w Toruniu Abstrakt   PDF
Joanna Kucharzewska
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Wybrane rodzaje żółtych, brązowychi czerwonych laków organicznych– wstępna metodyka badawcza Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik, Tomasz Szymczak
 
No 44 (2013) Wybrane zagadnienia dotyczące sposobów nabywania własności dzieł sztuki i zabytków przez muzea Abstrakt   PDF
Alicja Jagielska-Burduk, Dariusz Markowski
 
No 46 (2015) Wykorzystanie tachimetrii i fotogrametrii w dokumentacji zabytków architektury na przykładzie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej wybranych kamienic toruńskich Abstrakt   PDF
Maciej Prarat
 
No 46 (2015) Wykorzystanie techniki infuzji do budowy podobrazi pomocniczych na przykładzie obrazu Aleksandra Kobzdeja Hors cadre Nr 53 Abstrakt   PDF
Sławomir Adam Kamiński
 
No 45 (2014) Wykrywanie kleju żywicznego w papierowych podłożach zabytkowych fotografii oraz ich oprawach Abstrakt   PDF
Tomasz Kozielec, Joanna Karbowska-Berent
 
No 49 (2018) Wystrój malarski dawnego luterańskiego kościoła w Rodowie jako postulat duchowej jedności lokalnej społeczności ewangelickiej. Abstrakt
Piotr Birecki
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Wyszukana prawda. Józef Pankiewicz o sztuce w kontekście malarskiego warsztatu Abstrakt   PDF
Mirosław Wachowiak
 
No 41 (2011) Z dziejów fundacji sakralnych w Królestwie Polskim. Na marginesie budowy kościoła w warszawskiej parafii pw. św. Barbary Abstrakt   PDF
Andrzej Majdowski
 
No 46 (2015) Zagadnienia konserwacji i restauracji iluzjonistycznych dekoracji teatralnych jako malarstwa wielkoformatowego szczególnego typu. Ewolucja postaw i metod Abstrakt   PDF
Elżbieta Szmit-Naud
 
Vol 47 (2016) Zagadnienia technologii i techniki malarskiej Gerarda de Lairesse na podstawie traktatu o malarstwie „Het Groot Schilderboek” Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik, Ewelina Maciejczyk
 
No 38 (2010) Zagadnienia warsztatu malarskiego epitafium Hansa Gronau z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik
 
No 43 (2012) Zagadnienia XVII-wiecznego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych obrazów z terenów dawnych Prus: „Epitafium rodziny Hansa Gronau” z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i obrazu „Koronacja Najświętszej Marii Panny” z kościoła p.w. św. Trójcy w Jeżewie Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik
 
No 45 (2014) Zarys historii, stan zachowania i przyczyny zniszczeń malowideł ściennych Wacława Taranczewskiego w kościele pw. św. Anny w Poznaniu Abstrakt   PDF
Angelika Lament-Kosińska
 
No 43 (2012) Zarys organizacji służb budowlanych w Księstwie Warszawskim Abstrakt   PDF
Andrzej Majdowski
 
No 45 (2014) Zastosowanie metod analitycznych w badaniu dawnych technik złoceń na podłożu metalowym Abstrakt   PDF
Arletta Piasecka, Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk
 
No 39 (2010) Zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej UV w poszukiwaniu charakterystycznych cech budowy obrazów olejnych Aleksandra Gierymskiego Abstrakt   PDF
Zuzanna Rozłucka, Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 
151 - 175 z 186 elementów << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism