Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 44 (2013) Wybrane zagadnienia dotyczące sposobów nabywania własności dzieł sztuki i zabytków przez muzea Abstrakt   PDF
Alicja Jagielska-Burduk, Dariusz Markowski
 
No 46 (2015) Wykorzystanie tachimetrii i fotogrametrii w dokumentacji zabytków architektury na przykładzie inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowej wybranych kamienic toruńskich Abstrakt   PDF
Maciej Prarat
 
No 46 (2015) Wykorzystanie techniki infuzji do budowy podobrazi pomocniczych na przykładzie obrazu Aleksandra Kobzdeja Hors cadre Nr 53 Abstrakt   PDF
Sławomir Adam Kamiński
 
No 45 (2014) Wykrywanie kleju żywicznego w papierowych podłożach zabytkowych fotografii oraz ich oprawach Abstrakt   PDF
Tomasz Kozielec, Joanna Karbowska-Berent
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Wyszukana prawda. Józef Pankiewicz o sztuce w kontekście malarskiego warsztatu Abstrakt   PDF
Mirosław Wachowiak
 
No 41 (2011) Z dziejów fundacji sakralnych w Królestwie Polskim. Na marginesie budowy kościoła w warszawskiej parafii pw. św. Barbary Abstrakt   PDF
Andrzej Majdowski
 
No 46 (2015) Zagadnienia konserwacji i restauracji iluzjonistycznych dekoracji teatralnych jako malarstwa wielkoformatowego szczególnego typu. Ewolucja postaw i metod Abstrakt   PDF
Elżbieta Szmit-Naud
 
Vol 47 (2016) Zagadnienia technologii i techniki malarskiej Gerarda de Lairesse na podstawie traktatu o malarstwie „Het Groot Schilderboek” Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik, Ewelina Maciejczyk
 
No 38 (2010) Zagadnienia warsztatu malarskiego epitafium Hansa Gronau z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik
 
No 43 (2012) Zagadnienia XVII-wiecznego warsztatu malarskiego na przykładzie wybranych obrazów z terenów dawnych Prus: „Epitafium rodziny Hansa Gronau” z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i obrazu „Koronacja Najświętszej Marii Panny” z kościoła p.w. św. Trójcy w Jeżewie Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik
 
No 45 (2014) Zarys historii, stan zachowania i przyczyny zniszczeń malowideł ściennych Wacława Taranczewskiego w kościele pw. św. Anny w Poznaniu Abstrakt   PDF
Angelika Lament-Kosińska
 
No 43 (2012) Zarys organizacji służb budowlanych w Księstwie Warszawskim Abstrakt   PDF
Andrzej Majdowski
 
No 45 (2014) Zastosowanie metod analitycznych w badaniu dawnych technik złoceń na podłożu metalowym Abstrakt   PDF
Arletta Piasecka, Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk
 
No 39 (2010) Zastosowanie mikroskopii fluorescencyjnej UV w poszukiwaniu charakterystycznych cech budowy obrazów olejnych Aleksandra Gierymskiego Abstrakt   PDF
Zuzanna Rozłucka, Ewa Doleżyńska-Sewerniak
 
Vol 48 (2017) Zastosowanie żeli gellan do konserwacji zabytków papierowych wrażliwych na działanie wody: badania i praktyka Abstrakt   PDF   PDF (English)
Jolanta Czuczko, Aleksandra Cybul, Dominika Wojciechowska
 
No 44 (2013) Znaczenie podłoży papierowych w twórczości Leona Wyczółkowskiego Abstrakt   PDF
Jolanta Czuczko
 
No 43 (2012) Znaki pielgrzymie. Przyczynek z zakresu kultury materialnej i konserwacji Abstrakt   PDF
Maria Rdesińska, Paulina Szmaglińska, Alina Tomaszewska-Szewczyk
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Zniszczenia mikrobiologiczne zbiorów na tle warunków przechowywania w wybranych bibliotekach i archiwach w Polsce Abstrakt   PDF
Joanna Karbowska-Berent, Alicja B. Strzelczyk, Krzysztof Zykubek, Joanna Jarmiłko
 
No 46 (2015) Żółte barwniki organiczne w XIX-wiecznych farbach Jana Matejki – identyfikacja substancji barwiących, nośników oraz wypełniaczy Abstrakt   PDF
Olga Otłowska, Mirosław Wachowiak, Magdalena Śliwka-Kaszyńska, Grzegorz Trykowski
 
No 40 (2011) Złocone ramy do obrazów. Konserwacja i restauracja w zarysie Abstrakt   PDF
Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz
 
No 44 (2013) „Atawistyczne zamiłowanie do materii” – o malarstwie Bronisława Kierzkowskiego i problematyce konserwatorskiej jego dzieł Abstrakt   PDF
Julia Kisielewska, Dariusz Markowski
 
Vol 48 (2017) „Być nie tylko malarzem”. O dyskursie artystycznym wokół dziewiętnastowiecznego realizmu w malarstwie francuskim Abstrakt   PDF
Filip Pręgowski
 
No 44 (2013) „Portret w twierdzy” (o nieznanym obrazie A. I. Korzuchina) Abstrakt   PDF
Tatiana Basaniec, Dariusz Markowski
 
No 44 (2013) „Tutaj przeszłość wrzeźbiła się w kamień” – o rytych i malowanych dekoracjach maswerkowych średniowiecznych budowli Torunia Abstrakt   PDF
Elżbieta Pilecka, Michał Kurkowski
 
151 - 174 z 174 elementów << < 2 3 4 5 6 7 


Partnerzy platformy czasopism