Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 45 (2014) Stan zachowania smalty w wybranych obrazach gdańskich: Antona Möllera (1563/5–1611), Hermanna Hana (1580–1627/8) i Isaaca van den Blocke (przed 1589 – po 1624) Abstrakt   PDF
Bożena Szmelter-Fausek, Justyna Olszewska-Świetlik
 
No 46 (2015) Statuty zakonu krzyżackiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – przyczynek do badań nad sztuką w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach Abstrakt   PDF
Mateusz Marszałkowski
 
No 44 (2013) Szczęśliwość wieczna królewny Anny Wazówny. W niebie pod kopułą pomnika grobowego Abstrakt   PDF
Alicja Saar-Kozłowska
 
No 49 (2018) Sztuka złotnicza w Prusach. Próba charakterystyki złotnictwa regionu. Abstrakt   PDF
Michał F. Woźniak
 
No 46 (2015) Szylkret, bioorganiczny materiał w rzemiośle artystycznym – zagadnienia z zakresu materiałoznawstwa, technologii i stosowanych technik dekoracyjnych oraz niszczenie Abstrakt   PDF
Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk
 
No 38 (2010) Tajemnicze losy joannickich tablic herbowych ze Słońska oraz ich problematyka konserwatorska Abstrakt   PDF
Dariusz Markowski, Sebastian Smagłowski
 
No 41 (2011) Taniec w twórczości formistów Abstrakt   PDF
Małgorzata Geron
 
No 49 (2018) Tarcza zegarowa z pierwszej połowy XVII wieku z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie – zagadnienia historyczno-stylistyczne oraz technologiczno-konserwatorskie. Abstrakt   PDF
Paula K. Śwituszak, Ewa Pięta, Justyna Olszewska-Świetlik, Jolanta Adamczyk, Czesława Paluszkiewicz
 
No 45 (2014) Technika i technologia woskowych płaskorzeźb z XVIII-wiecznego warsztatu z Landshut w świetle badań „Madonny z Pochyloną Głową” ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu Abstrakt   PDF
Marta Pilarska, Jarosław Rogóż, Maria Rudy
 
No 46 (2015) Technika opracowania błękitów w malarstwie gdańskim od połowy XVI do końca XVIII w. Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik, Bożena Szmelter-Faustek
 
No 43 (2012) Technologia i technika malarska wybranych temper kazeinowych w malarstwie sztalugowym Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik, N. Gruszczyk
 
No 44 (2013) Technologia i technika uzyskiwania wybranych impastów na podobraziach płóciennych Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik, Agnieszka Cwynar
 
No 49 (2018) Technologia i technika wykonania dziewiętnastowiecznych dekoracji teatralnych na przykładzie obiektów ze zbiorów Fredrikshalds Teater w Halden – przyczynek do badań zbiorów. Abstrakt   PDF
Elżbieta Szmit-Naud
 
Vol 48 (2017) The organisation of liturgical space and its furnishing at the Franciscan Friars’ in late Middle Ages illustrated by an example of the Blessed Virgin Mary’s church in Toruń Abstrakt   PDF
Monika Jakubek-Raczkowska, Juliusz Raczkowski
 
Vol 48 (2017) Transformation of Political-Economic System in Poland and New Values of Built Heritage Abstrakt   PDF
Janusz Krawczyk
 
No 46 (2015) Typowe czy wyjątkowe? Odkrywane elementy wystroju średniowiecznej architektury Torunia Abstrakt   PDF
Elżbieta Pilecka
 
Vol 48 (2017) Typy złoceń i mineralogia farb w wybranych obrazach sztalugowych z XVII i XVIII wieku z rejonu dawnych Prus Królewskich Abstrakt   PDF
Bożena Szmelter-Faustek, Justyna Olszewska-Świetlik, Maciej Pawlikowski
 
Vol 47 (2016) Uwagi o fikcji i fantazji w nowożytnej symbolice zwierząt Abstrakt   PDF
Alicja Saar-Kozłowska
 
No 40 (2011) Uwagi o znaczeniu tzw. Pięknych Madonn w sztuce i religijności państwa zakonnego w Prusach Abstrakt   PDF
Monika Jakubek-Raczkowska
 
No 39 (2010) Uzupełnianie ubytków zapraw w malowidłach na płótnie – przegląd materiałów i metod Abstrakt   PDF
Teresa Łękawa-Wysłouch
 
No 44 (2013) Veraicon w średniowiecznym Toruniu Abstrakt   PDF
Halina Turska
 
No 46 (2015) W czerni. Twórczość graficzna Marii Dunin-Piotrowskiej i Zygmunta Dunina Abstrakt   PDF
Katarzyna Kulpińska
 
No 40 (2011) Warsztat malarski cyklu obrazów emporowych z kościoła pod wezwaniem św. Jana w Gdańsku Abstrakt   PDF
Justyna Olszewska-Świetlik, Ewelina Pawlak
 
No 44 (2013) Warsztat malarski Pietera Meulenera na przykładzie obrazu Potyczka jeźdźców w krajobrazie (1647 r.) z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz innych dzieł malarza znajdujących się w zbiorach polskich Abstrakt   PDF
Magdalena Kapka, Elżbieta Basiul
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Washi kozo i funori jako materiały do licowania przenoszonych malowideł ściennych Abstrakt   PDF
Robert Rogal
 
126 - 150 z 186 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


Partnerzy platformy czasopism