Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Prace badawcze, stabilizacyjne i konserwatorskie prowadzone przez prof. dr Marię Roznerską przy malowidle ściennym Sąd Ostateczny z absydy zachodniej w archikolegiacie w Tumie pod Łęczycą Abstrakt   PDF
Ewa Roznerska-Świerczewska
 
No 38 (2010) Problem autorstwa wyposażenia architektoniczno-rzeźbiarskiego kaplicy Kołudzkich w katedrze w Gnieźnie Próba rozpoznania cech warsztatu Abstrakt   PDF
Alicja Saar-Kozłowska
 
No 44 (2013) Problematyka konserwatorska obrazów na filcu na przykładzie „Martwej natury” Antoniego Zydronia Abstrakt   PDF
Roma Gordon
 
Vol 47 (2016) Problemy odbudowy kościoła pw. św. Mikołaja w Wolinie w latach 1989–2000 Abstrakt   PDF
Janusz Gierlasiński
 
No 40 (2011) Program ideowy gotyckich malowideł ściennych dawnej sali zebrań bractwa kupieckiego pw. NMP przy ul. Żeglarskiej 5 w Toruniu Abstrakt   PDF
Marcin Dawidowicz
 
Vol 48 (2017) Przyczynki do dziejów nowożytnego budownictwa i kamieniarstwa w Gdańsku na podstawie historii budowy Spichrza Królewskiego (1606–1608) tzw. Starej Apteki (1636–1638) i Małej Zbrojowni (1643–1645) Abstrakt   PDF
Franciszek Skibinski
 
No 44 (2013) Przykłady wykorzystania analizy SEM-EDX do badań zabytkowych skór garbowanych związkami metali Abstrakt   PDF
Tomasz Kozielec, Grażyna Szczepańska, Grzegorz Trykowski
 
No 39 (2010) Rama do obrazu w służbie kształtowania wnętrza Abstrakt   PDF
Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Ramy do obrazów Cechy konstrukcji i dekoracji Abstrakt   PDF
Katarzyna Wantuch-Jarkiewicz
 
No 40 (2011) Rekonstrukcja malowideł jako forma przywrócenia harmonii wnętrza na przykładzie malowideł stropowych w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Okartowie Abstrakt   PDF
Jacek Stachera
 
No 46 (2015) Rekonstrukcja technologiczna i badania nieinwazyjne wybranych czerwonych laków organicznych Abstrakt   PDF
Patrycja Mindykowska, Justyna Olszewska-Świetlik
 
No 41 (2011) Rola przestrzeni w pejzażach Piotra Potworowskiego Abstrakt   PDF
Katarzyna Kulpińska
 
No 43 (2012) Rozwój wiejskich miejsc rozrywki na przełomie XIX i XX w. na przykładzie wyników badań historyczno-architektonicznych „Karczmy Rossa” w Górsku, powiat toruński Abstrakt   PDF
Maciej Prarat
 
No 46 (2015) Rzeźba Chrystusa z grupy Koronacji Marii z dawnego ołtarza głównego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Zagadnienie stylu Abstrakt   PDF
Monika Dzienis
 
No 42 (2011): Tom poświęcony pamięci Profesor Marii Roznerskiej w 10. rocznicę śmierci Rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze Zbrosławic w typie simulacrum – badania oraz zagadnienia konserwacji i restauracji Abstrakt   PDF
Elżbieta Szmit-Naud
 
Vol 48 (2017) Selected aspects of painting technique of Alfred Wierusz-Kowalski Abstrakt   PDF
Elżbieta Basiul, Magdalena Sitkiewicz
 
No 45 (2014) Sport w grafice polskich artystek w dwudziestoleciu międzywojennym Abstrakt   PDF
Katarzyna Kulpińska
 
No 46 (2015) Średniowieczna ikonografia św. Weroniki – treści ideowe i funkcje przedstawienia Abstrakt   PDF
Halina Turska
 
No 46 (2015) Städtisches Gemäldegalerie – muzealna Miejska Galeria Malarstwa z okresu okupacji hitlerowskiej i jej historia Abstrakt   PDF
Katarzyna Kluczwajd
 
No 45 (2014) Stan zachowania smalty w wybranych obrazach gdańskich: Antona Möllera (1563/5–1611), Hermanna Hana (1580–1627/8) i Isaaca van den Blocke (przed 1589 – po 1624) Abstrakt   PDF
Bożena Szmelter-Fausek, Justyna Olszewska-Świetlik
 
No 46 (2015) Statuty zakonu krzyżackiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – przyczynek do badań nad sztuką w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach Abstrakt   PDF
Mateusz Marszałkowski
 
No 44 (2013) Szczęśliwość wieczna królewny Anny Wazówny. W niebie pod kopułą pomnika grobowego Abstrakt   PDF
Alicja Saar-Kozłowska
 
No 46 (2015) Szylkret, bioorganiczny materiał w rzemiośle artystycznym – zagadnienia z zakresu materiałoznawstwa, technologii i stosowanych technik dekoracyjnych oraz niszczenie Abstrakt   PDF
Andrzej Podgórski, Alina Tomaszewska-Szewczyk
 
No 38 (2010) Tajemnicze losy joannickich tablic herbowych ze Słońska oraz ich problematyka konserwatorska Abstrakt   PDF
Dariusz Markowski, Sebastian Smagłowski
 
No 41 (2011) Taniec w twórczości formistów Abstrakt   PDF
Małgorzata Geron
 
101 - 125 z 174 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 


Partnerzy platformy czasopism